Ocena tempa regeneracji przemrożeń oraz rekomendacja stymulacji pozakorzeniowej

Odmiana Asia uprawiana w gruncie (okolice Czerwińska nad Wisłą, 21.04.2018)

Znaczne przyspieszenie tempa wegetacji, będące efektem utrzymującej się od kilkunastu dni słonecznej i wyjątkowo ciepłej aury, nie sprzyja regeneracji uszkodzeń mrozowych. Relatywnie wysoka temperatura w połączeniu z silnymi wiatrami, utrudniają roślinie odbudowę uszkodzonych tkanek przewodzących. Oczywiście tempo regeneracji uszkodzeń mrozowych szyjki korzeniowej jest uzależnione przede wszystkim od stopnia tych uszkodzeń oraz od intensywności zabiegów wspomagających i stymulujących odbudowę tkanek.

Na obecnym etapie wegetacji łatwo jest już zdiagnozować efektywność podjętych wcześniej zabiegów regeneracyjnych. U roślin uszkodzonych w stopniu „4” według wcześniej opublikowanej skali uszkodzeń, na przekroju szyjki korzeniowej uwidacznia się ciemnobrązowa sucha, obumarła tkanka (zaznaczona na fot. 1 strzałką „1”). Wizualnym objawem procesu regeneracji przemrożeń jest tworząca się żywa, jasna i uwodniona tkanka na obrzeżach szyjki korzeniowej (zaznaczona na fot. 1 strzałką nr 2). Intensywnej regeneracji tkanek przewodzących towarzyszy również odbudowa systemu korzeniowego.

Fot. 1. Odmiana Malwina uprawiana w gruncie (okolice Czerwińska nad Wisłą, 21.04.2018)
Fot. 2. Procesowi regeneracji uszkodzeń mrozowych towarzyszy intensywna odbudowa systemu korzeniowego

U roślin przemrożonych w stopniu „3” również miejscowo może wystąpić obumarła, sucha tkanka, jednak ta nieaktywna część szyjki korzeniowej nie zajmuje już całego przekroju a jedynie fragment- na fotografii 3 obumarłą tkankę zaznaczono na czerwono). Im obumarły fragment w szyjce korzeniowej jest mniejszy tym większe szanse na prawidłowe funkcjonowanie roślin w okresie wyrastania owoców i zbiorów.

Jak prawidłowo ocenić tempo regeneracji szyjki korzeniowej? Jak pozakorzeniowo wzmocnić rośliny aby dodatkowo zastymulować proces regeneracji uszkodzeń mrozowych?

Zabiegi wspomagające regenerację należy oprzeć na nawozach stymulujących biosyntezę fitohormonów (np. Maxi Grow). W okresach podwyższonego stresu (np. termicznego) warto jest również wzmocnić odporność roślin nawozem krzemowym (np. Barrier Ca-Si).

Więcej szczegółów w zakładce „truskawka” na www.doradcajagodowy.pl.

Dr hab. Zbigniew Jarosz, DORADCA JAGODOWY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here