Jagodowa konferencja we Lwowie

Międzynarodowa konferencja „Technologie i innowacje: jagoda i przetwórstwo” zorganizowana we Lwowie w dniach 14-15 grudnia zgromadziła ponad 350 osób z sześciu krajów. Jej organizatorem była firma „Technologie i Innowacje”, z którą wspólnie od stycznia 2017 roku wydajemy czasopismo „Jagodnik” w języku rosyjskim. Konferencji towarzyszyła wystawa technologii oraz materiału szkółkarskiego, na której swoją ofertę prezentowało około 40 firm.

Program konferencji został tak ułożony, aby poruszał najważniejsza zagadnienia agrotechniczne, które mają pomóc w zbudowaniu nowoczesnego, dobrze prosperującego gospodarstwa z produkcją owoców jagodowych. W konferencji uczestniczyli zarówno ukraińscy jak też polscy naukowcy i doradcy, którzy dzielili się swoimi doświadczeniami z zakresu uprawy roślin jagodowych.

Warto wiedzieć, że segment uprawy roślin jagodowy jest obecnie jedną z najprężniej rozwijających się gałęzi ukraińskiego ogrodnictwa. Główne cztery uprawy jagodowe na Ukrainie to truskawka, malina, czarna porzeczka i borówka wysoka. Szybko zyskują popularność także niszowe gatunki jak jagoda kamczacka, czerwona porzeczka i jeżyna. O tym, że przybywa nowych plantacji świadczą szacunki, które mówią o wzroście zapotrzebowania na materiał nasadzeniowy wśród ukraińskich plantatorów w minionym roku o około 30% względem roku 2016. O tym, że sektor roślin jagodowych silnie rozwija się na Ukrainie informował m.in. Jeremy Darby z Wielkiej Brytanii. Jako jedno z podstawowych zadań dla ukraińskich producentów widzi konsolidację branży i wymianę doświadczeń, wszystko po to aby móc oferować duże partie jednorodnych jakościowo owoców. O potrzebie współdziałania oraz wymianie doświadczeń z zakresu uprawy roślin jagodowych mówili także: Aleksandra Yaraschenko z Instytutu Ogrodnictwa Naas z Ukrainy oraz Nikolai Stetskiv z firmy Fajne Jagody.

Swoimi doświadczeniami o współpracy w jednej z pierwszych ukraińskich prywatnych spółdzielni jagodowych na Ukrainie, firmie Agrovesna podzieliła się Irina Barz. Spółdzielnia ta zrzesza obecnie 12 producentów gospodarujących na 500 hektarów ziemi, na której uprawiają truskawki, maliny, borówki i porzeczki.

O roli materiału nasadzeniowego w zakładaniu borówkowych plantacji informował Oleg Bazyuk, dyrektor firmy Agro Dolina, którego przedsiębiorstwo mogliśmy zobaczyć w czasie drugiego, wyjazdowego dnia konferencji. O roli materiału nasadzeniowego oraz wymaganiach jakie przed owocami pochodzącymi z plantacji stawiają odbiorcy na międzynarodowych rynkach informował Valery Lyashinsky z firmy Rosetta Agro.

Kilka prezentacji dotyczyło rekomendowanych do zastosowania na ukraińskich plantacjach nawozów, środków ochrony roślina oraz rozwiązań niezbędnych w nawadnianiu jagodowych plantacji.

Ważną częścią konferencji było również przedstawienie zagadnień związanych z przechowywaniem i przetwarzaniem owoców jagodowych, w czym wielu ukraińskich plantatorów oraz działające na tym rynku firmy upatrują dużą szansę w dalszym rozwoju jagodowego biznesu.

Na zakończenie konferencji odbyła się debata, w czasie której zwracano uwagę na potrzebę promocji ukraińskich owoców i produkowanych z nich przetworów wśród krajowych jak też zagranicznych odbiorców i hasłem „Kupuj ukraińskie”.

W drugim dniu konferencji, odbył się wyjazd terenowy do firmy „Agro Dolina”, z siedzibą w Iwano-Frankowsku. Wizyta w tej szkółce była okazją do odwiedzenia laboratorium in vitro, gdzie rozmnaża się m.in. borówkę wysoką oraz szkółkę kontenerową o powierzchni około 1,5 ha, należącą do tej firmy. Następnie udaliśmy się na plantację borówki wysokiej, gdzie krzewy te rosną na powierzchni około 35 ha. Tam też odbył się pokaz cięcia borówki, który poprowadził Aleksandr Berezin z firmy Berkeley z Białorusi.