Praktyczna wiedza prosto z plantacji dostępna była podczas Borówkowych Warsztatów w Karczmiskach. 22 czerwca do gospodarstwa dr Pawła Krawca przyjechało około 140 plantatorów borówki by wziąć udział w praktycznych warsztatach związanych z uprawą borówki.  Krótką serię wykładów wzbogacił spacer po plantacji i prezentacja szeregu rozwiązań z zakresu nawadniania, nawożeni, ochrony oraz technologii uprawy borówki.

Możliwości fertygacji

Borówkowe Warsztaty, które odbywały się po raz pierwszy w gospodarstwie dr Pawła Krawca okazały się być dobrym przygotowaniem do sezonu zbiorów 2019. O coraz powszechniejszej formie nawożenia borówki poprzez fertygację mówił Łukasz Głuszcz z firmy Milex. Wskazywał  na różne rozwiązania techniczne jakie można wykorzystać do łącznego podawania wraz z wodą nawozów mineralnych. Wadą prostych rozwiązań, jakimi są inżektory czy dozowniki jest mała precyzja, straty ciśnienia wody oraz brak pełnej kontroli nad parametrami podawanej pożywki. Niektóry bardziej rozbudowane dozowniki proporcjonalne jak Dosatron D30 mogą już współpracować z sondą EC. Bardziej zaawansowanym rozwiązaniem są pompy dozujące, które mogą już działać w trybie automatycznym jak również współpracować z sondami EC i pH. Pełną automatyzację i precyzyjne dozowanie pożywek zapewniają natomiast miksery nawozowe jak WaterMil. Takie urządzenie pracuje już na plantacji dr Pawła Krawca, gdzie obsługuje zarówno tunel z uprawą malin a docelowo ma nawadniać kwatery borówki zakładane w ramach Borówkowego Factory. Takie urządzenie pozwala dozować równocześnie kilka rodzajów pożywki, kwas i na bieżąco kontrolować EC i pH. Jest to niewątpliwie drogi rozwiązanie ale zapewniające największą precyzję w podawaniu pożywek.

Łukasz Głuszcz z firmy Milex przybliżył jakie są techniczne możliwości prowadzenia fertygacji

Przygotowanie pożywek

O tym jak przygotować pożywki mówił z kolei dr Andrzej Grenda z firmy Yara Poland. Podstawą do tego będzie analiza wody i gleby i dopiero na podstawie tych danych można będzie skomponować poprawną pożywkę dla roślin. Warto przy tym wiedzieć, że rośliny w poszczególnych fazach wzrostu mają mniejsze lub większe zapotrzebowanie na niektóre składniki pokarmowe. Dodatkowo istnieją pewne różnice pomiędzy odmianami. Opierając się na prostych rozwiązaniach do prowadzenia fertygacji (inżektory lub dosatrony) można przygotować pożywkę na podstawie stężeń nawozów tak by podawać roślinom roztwór o stężeniu 0,1% . Jeśli natomiast prowadzi się fatygację przy użycie pomp dozujących lub mikserów nawozowych, należy opierać na kontroli EC. Wartość tego współczynnika też będzie się zmieniać w zależności chociażby od intensywności światła i temperatury. Oznacza to, że w dni słoneczne i ciepłe konieczne będzie podawanie roślinom pożywki o niższym stężeniu a w kolei w dni pochmurne wskazanie będzie ograniczenie cykli nawodnionych, oraz zwiększenie EC.

dr Andrzej Grenda z firmy Yara mówił jak przygotować pożywki do fertygacji

Co doskwiera naszym roślinom?

Czasem trudno jest udzielić jednoznacznej odpowiedzi na takie pytanie, bowiem bardzo często przyczyny nieprawidłowego wzrostu czy rozwoju rośli  są złożone i wynikają z dziania kilku czynników patogenicznych. Mogą to być korelacje grzyba z grzybem, bakterii z grzybek, bakterii lub grzybów z nicieniami lub jeszcze inne kompleksy chorobowe – mówiła dr Aneta Chałańska z NEFScience. Zagrożeniem dla upraw borówki, mało jeszcze znanym, mogą być nicienie. Na korzeniach borówki mogą rozwijać się nicienie z rodzajów korzeniaki, gózaki czy krępaki, długacze i sztylaki. Same nicienie powodują mikrouszkodzenia na systemie korzeniowym, ale ich szkodliwość może dużo większa, gdyż często są nosicielami wielu wirusów lub współdziałają z grzybami czy bakteriami patogenicznymi. Dlatego w przypadku nietypowych objawów warto rośliny przekazać do specjalistycznych badań, jakie właśnie wykonuje firma NEFScience.

dr Aneta Chałańska z NEFScience mówiła o różnych kompleksach chorobowych jakie występować mogą na roślinach borówki

Sezon sezonowi nierówny

Dr Paweł Krawiec przypomniał o nietypowym przebiegu temperatur w czasie trzech ostatnich zim, co miało istotne przełożenia na kondycję i rozwój borówki wiosną. Większość odmian borówki wysokiej jakie są uprawiane w Polsce ma wysoki poziom mrozowytrzymałości, ale pod warunkiem że przebieg zimy jest normalny, czyli ujemne temperatury zaczynają się w listopadzie – grudniu i utrzymują się do marca. Tymczasem ostatni zimy cechuje zmienna pogoda i duże wahania temperatur, co właśnie w największym stopniu powoduje przemarzanie pędów i pąków w okresie zimy. Taka sytuacja była też w tym roku, kiedy to na odmianie ‘Bluecrop’ przemarzło dużo pąków liściowych. Z tego też względu na plantacji dr Pawła Krawca z odmianą ‘Bluecrop’, zdecydowano się na wycięcie części pędów z owocami (około 15%), tak zapewnić ich równomierne wyrastanie. Widać to było już na plantacji po wyrównaniu owoców w gronach, które pozostawiono.

Praktyczna część Warsztatów Borówkowych pozwoliła zapoznać się z różnymi doświadczeniami nawozowymi jakie są prowadzone w tym gospodarstwie. Pokazano również możliwości formowania zagonów przykrywanych agrowłókniną w tym agrowłókniną Dual-Agro biało-czarną 100 g/m2 o większej przepuszczalności wody i powietrza firmy Agrimpex. Cechuje się ona luźnym splotem i lepszą przepuszczalności wody i powietrza względem tradycyjnych agrowłóknin. Można było zobaczyć również pokaz rozkładania agrowłókniny firmy Center Plast w rzędach rosnącej już borówki, przy użyciu maszyny autorskiej produkcji. Bardzo interesująca okazała się prezentacja świeżo urządzonej stacji do fertygacji wykonanej przez firmę Milex i uzbrojonej w mikser nawozowy WaterMil.

Więcej szczegółowych informacji z tego spotkania już niebawem w czasopiśmie Jagodnik.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here