Technologia firmy Calfert w projekcie „Truskawki w tunelach”

flair calfert
Plantacja odmiany Flair w drugim roku uprawy (2020 rok)Doradcy z firmy Calfert w ramach projektu „Truskawki w tunelach” przygotowywali zalecenia dotyczące nawożenia truskawek uprawianych w tunelu numer 5. Dla tych co odwiedzali projekt, realizowany w gospodarstwie Kozacka Truskawka w Michałowie k/ Płońska, tunel ten zlokalizowany był najbliżej drowi wjazdowej. W obiekcie solowym firmy Haygrove uprawiana była na przyspieszony zbiór odmiana 'Flair’. Rośliny posadzono na lekko podniesionych zgonach.

Pierwszy rok uprawy – 2019

Sadzonki frigo odmiany 'Flair’ dostarczyła firma Flevoplant. Rośliny sadzone były w dniu 26 marca 2019. Podłoże przed uformowaniem zagonów zostało przygotowane poprzez odpowiednie uprawki oraz zastosowanie nawozów Fertimax 12-11-18 + mikro w ilości 250 kg/ha. Z uwagi na niski odczyn i potrzebę podniesienia zawartości wapnia w glebie zastosowano – 400 kg Hortiwap Kreda.

Następnie po przemieszaniu nawozów z  glebą  uformowane zostały zagony do sadzenia truskawki w dwóch rzędach okrytych czarną folią (jej dostawcą była firma Agrimpex). Na jeden zagon przypadały dwie linie kroplujące. Standardowa obsada, wynosząca około 30 tysięcy roślin na hektar, została tutaj zwiększona do około 40 000 szt./ha. Powodem była zastosowana technologia uprawy i możliwości żywienia roślin poprzez fertygację sterowaną komputerowo przy użyciu miksera nawozowego.

Warto wspomnieć, że zastosowanie nawozu Fertimax Complex 12-11-18 do przygotowania podłoża zabezpieczyło potrzeby pokarmowe roślin do momentu pokazania się drugiego młodego liścia, czyli do fazy BBCH 12.

Sadzonki przed sadzeniem były moczone przez około 15–30 minut  w roztworze  kwasów humusowych – 0,3% rr preparatu HUMIK.  Zabieg ten miał na celu wyksztalcenie mocnego systemu korzeniowego. W kolejnych tygodniach uprawy okazało się to słuszną decyzją.

Fertygacja w pierwszym roku uprawy

W roku 2019 od fazy BBCH 13 (rozwinięty trzeci liść) stosowano w uprawie wyłącznie fertygację oraz żywienie pozakorzeniowe poprzez opryskiwanie części nadziemnych roślin.

Do fertygacji stosowano wieloskładnikowe nawozy rozpuszczalne FERTYGOLD o składach zależnych od potrzeb żywienia oraz bieżącego wyglądu roślin oraz obciążenia owocami. Stosowano zwykle standardowa dawkę: 25 kg/ha/tydzień Fertygold. Co drugie lub trzecie dawkowanie podawano rozpuszczalną w wodzie saletrę wapniową. Rozpuszczalna saletra wapniowa podawana była również w standardowej ilości 25 kg/ha/tydzień.

Do nawozu Fertygold  trzykrotnie w czasie uprawy dodano mikroelementy Calfert Berry Duo –  w ilości 2-3 l/ha, dla podtrzymania ich ilości w podłożu. Wraz z nawozami marki Fertygold stosowano także dodatek siedmiowodnego siarczanu magnezu lub roztworu  Calfert Basic Magnez. Siarczanu magnezu stosowano 5 kg na 25 kg  Fertygoldu, a Calfert Basic Magnez w dawce 8-10 l na 25 kg Fertygoldu.

Zastosowano następujące rodzaje nawozów FERTYGOLD:

FERTYGOLD 9-45-15 – na początku uprawy celem  pobudzenia wzrostu i rozwoju systemu korzeniowego

FERTYGOLD 18-18-18 – w czasie przyrostu masy zielonej

FERTYGOLD  Low pH 12-12-27+7 CaO – po pełni kwitnienia

FERTYGOLD 9-18-27 lub  FERTYGOLD  8-5-40 w czasie dojrzewania owoców i pomiędzy poszczególnymi zbiorami

Warto wspomnieć, że nawozy  FERTYGOLD można mieszać między sobą oraz dodawać do nich dowolne produkty. Za wyjątkiem produktów zawierających wapń (chodzi o sporządzanie roztworów stężonych lub gotowych do podlania w dużych zbiornikach).

Uwaga powyższa NIE DOTYCZY fertygacji prowadzonej za pomocą mixera nawozowego – w takim przypadku stosujemy zwykłą technologię 3 zbiornikową:

A – zbiornik z solami wapnia (oraz /lub z pozostałymi azotanami lub chlorkami)

B – zbiornik z nawozem wieloskładnikowym lub innymi nawozami nie zawierającymi wapnia

C – zbiornik z kwasem (azotowym lub fosforowym)

Fertygacja prowadzona była do końca zbiorów oraz po zbiorach do wejścia roślin w spoczynek przy użyciu odpowiednich nawozów. Po zbiorach podawano najpierw azot (w saletrze wapniowej oraz FERTYGOLD 18-18-18), a następnie od polowy sierpnia azot ograniczano, stosując początkowo Fertygold 8-5-40, a następnie we wrześniu rozpuszczalny siarczan potasu w ilości 25 kg/ha/tydzień – aplikowany dwukrotnie w tej ilości w odstępie 10 dni.

W trakcie uprawy wykonano zabiegi stymulujące  naturalną odporność rośliny:

  1. Krzem w postaci pochodnej kwasu ortokrzemowego w preparacie Potasil Plus Krzem w stężeniu 0,5-1% aplikowano w fazach BBCH: 18, 45 i 55 (odpowiednio 8 liści, pierwsza sadzonka na rozłogach, ukazanie się pąków kwiatowych). Zastosowano go również w fazie BBCH 67 z powodu wsparcia jakościowego rosnących owoców oraz presji szkodników (krzem wpływa na jakość skórki liści – zniechęcając często owady lub pajęczaki do zasiedlania uprawy – ciężko im przebić się przez skórkę). Produkt ten stosowano jeszcze dwukrotnie we wrześniu po zbiorze, w celu wzmocnienia odporności roślin na uszkodzenia termiczne.

Aminokwasy i nie tylko

  1. Korzystano z produktów AMINOCOMPLEX lub AMINOVITAL POWER. Stosowano je w podobnych fazach, jak Potasil Plus Krzem. Z tym, że w okresie kwitnienia wykonano 2 zabiegi AMINOVITAL POWER – na początku i pod koniec kwitnienia w stężeniu 0,2%. Po zbiorze owoców oprócz wspomnianego zastosowania Potasil Plus Krzem, stosowano także Calfert Macro Siarka w stężeniu 0,3-0,5% z powodów fitosanitarnych oraz dożywienia roślin siarką.

Rok 2020 – drugi rok uprawy

W roku 2020 – plan nawożenia był identyczny z rokiem 2019 – z tym, że nie można było zastosować Fertimax  Complex 12-11-18. Zagony okryto folią, co uniemożliwiało stosowanie posypowych nawozów granulowanych.

W miejsce Fertimax Complex zastosowano w marcu/kwietniu fertygację używając FERTYGOLD  8-12 24 + 3+ mikro. W okresie intensywnego wzrostu roślin podawano Fertygold LpH 12-12-27+7 CaO  w dawce 25 kg z dodatkiem 5 kg saletry magnezowej na 25 kg Fertygold 12.

Pozostałe dawki Fertygold nie odbiegały od roku 2019. Stosowano również rozpuszczalną saletrę wapniową Calcinit. Zwiększając jej dawkę w stosunku do roku 2019 o 20% ze względu na ilość liści oraz zawiązków owoców.

Zabiegi stymulujące rośliny były analogiczne, jak w roku 2019. Z powodu konieczności wzmocnienia jędrności owoców niezbędne okazało się zastosowanie również Calleaf Calcium w stężeniu 0,25%. Dwukrotnie w trakcie wzrostu owoców.

Zastosowano także dwukrotnie wzmocnienie roślin produktem ekstrahowanym z alg norweskich – Valkiria Power Alg – w stężeniu 0,1-0,2% zależnie od pogody. Preparat ten znacząco wpłynął na tempo rozwoju roślin oraz ograniczył, podobnie jak Potasil Plus Krzem – presje patogenów w uprawie.

Podsumowanie

Udział w projekcie, oraz opracowywanie technologii nawożenia i biostymulacji truskawek, zgodnie z zasadą „garnituru szytego na miarę”. Pokazał iż dobrze dobrana technologia poparta bieżącą lustracja plantacji, oraz analizą warunków atmosferycznych może przynieść plantatorowi wymierną korzyść. Są nimi optymalne żywienie roślin, wsparcie ich naturalnej odporności oraz należyta biostymulacji. Dobrze przygotowany program biostymulacji, i podanie właściwych produktów w najbardziej stresowych dla roślin okresach wegetacji, ogranicza ich niekorzystny wpływ na rośliny. W konsekwencji przekłada się to na ich lepsze plonowanie. Przygotowywane programy i technologie nawożenia były wprowadzane w tej uprawie z pewnym wyprzedzeniem. Pozwalało to zapewnić komfortowe warunki do wzrostu i owocowania. To wszystko przełożyło się na dobre plonowanie roślin.

Projekt Truskawki w Tunelach, był prowadzony przez w latach 2019 i 2020. Co pokazało możliwość wykorzystania wyżej wymienionych technologii w dwóch różnych pogodowo i różnych ze względu na wiek roślin sezonach wegetacyjnych. Co tym bardziej potwierdza użyteczność i praktyczność zarówno samych opisywanych produktów, jaki i ułożonych na ich podstawie programów nawożenia. Jeśli zastanawiasz się nad poszerzeniem uprawy truskawek w tunelu foliowym na wczesny zbiór, i zechciał byś skorzystać z wiedzy i wsparcia naszych ekspertów, to jesteśmy do pełnej dyspozycji. Dane kontaktowe do naszych doradców znajdziesz na stronie www.calfert.pl

Tekst przygotowany przez doradców z firmy CalfertPoprzedni artykułSezon 2020 okiem ekonomisty (cz. 1) – truskawki
Następny artykułSezon 2020 okiem ekonomisty (cz. 2) maliny

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj