Owady zapylające pod ochroną

Podczas spotkania prasowego jakie 7 marca w Warszawie zorganizowała firma Sumi Agro Poland, Anna Rogowska informowała o akcji związanej z ochroną populacji owadów zapylających. W kampanii „Ochrona Roślin Bezpieczna dla Pszczół” od początku uczestniczy firma Sumi Agro Poland.

 

Kampania „Ochrona roślin bezpieczna dla pszczół”, zapoczątkowana została w 2006 roku z ukierunkowaniem na rolników i ogrodników, którzy stosują środki ochrony roślin. Jej celem była edukacja dotycząca roli i znaczenia pszczół dla prawidłowego rozwoju roślin i ich plonowania. W ramach akcji informowano rolników na temat celowości stosowania środków ochrony roślin bezpiecznych dla pszczół.

alt
Anna Rogowska poinformowała o akcji mającej na celu ochronę owadów zapylających

W realizację projektu zaangażował się Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który objął tę inicjatywę patronatem honorowym, a aktywnie w jej realizacji uczestniczyły ośrodki naukowe z całego kraju i liczne ODR-y.

Akcja odniosła sukces doprowadzając do wzrostu powszechnej świadomości dotyczącej chronienia pszczół w procesach produkcji rolniczej i ogrodniczej. W związku z tym organizatorzy postanowili rozszerzyć działania edukacyjne na inne owady zapylające, nie mniej pożyteczne niż pszczoły. W styczniu 2013 roku zainaugurowana została nowa edycja akcji pod nazwą „Budujemy populację owadów zapylających”.

W naszej strefie klimatycznej blisko 90% roślin zapylanych jest przez owady. Są to przede wszystkim owady z rodziny pszczołowate, do których należy kilkaset gatunków pszczół, około 30 gatunków trzmieli i oczywiście pszczoła miodna. Cykl życiowy roślin jest ściśle związany z owadami, które większości gatunkom roślin są potrzebne do przeniesienia pyłku, zapylenia kwiatów i wytworzenia nasion i owoców. Dobre zapylenie wpływa nie tylko na plonowanie większości gatunków sadowniczych, ale poprawia także ich jakość, m.in. zwiększa ciężar nasion, wyrównanie i wybarwienie owoców, przyczynia się do wzrostu zawartość cukrów i witamin w owocach. Zapewnienie pełnego zapylenia przez owady powoduje wzrost plonu, w porównaniu z plonem przeciętnym roślin sadowniczo-jagodowych o 30-60%, koniczyny o 50-80%, lucerny o 65%, słonecznika i rzepaku o 30%.

Urszula Filipecka prezentowała jak będą wyglądać domki z murarką rozdawane w ramach akcji „Budujemy populacje owadów zapylających”

Urszula Filipecka z Sumi Agro Poland przypomniała, że ta właśnie firma jest inicjatorem kampanii edukacyjnej „Budujemy populacje owadów zapylających”. We współpracy ze specjalistami w tej dziedziny chcemy upowszechnić wiedzę na temat owadów zapylających i ich roli w kształtowaniu plonu roślin uprawnych – podkreślała Pani Urszula. W tym celu utworzona została strona internetowa informującą o znaczeniu i roli owadów zapylających http://www.sumiagro.pl/zapylacze/index.php

W ramach rozpoczętej w tym roku akcji przekazane zostanie również 1000 gniazd murarki ogrodowej, łatwego w hodowli gatunku dzikiej pszczoły, świetnie sprawdzającej się w roli owada zapylającego. Do wybranych producentów trafi również 40 skrzyń z murarką (po 3000 kokonów), potrzebnych do zapylenia 1 ha upraw.
ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here