Nowy sezon, nowe wyzwania

alt

23 marca 2013 roku w Skierniewicach odbyło się kolejne i już drugie w tym roku spotkanie Zarządu i członków Krajowego Stowarzyszenia Plantatorów Czarnych Porzeczek – KSPCP (http://www.kspcp.pl/). W spotkaniu wzięło udział około 40 osób reprezentujących plantatorów z różnych regionów kraju.

Na początku omawiano sprawy związane ze zmianami w statucie Stowarzyszenia, a dotyczące wpisu organizacji do KRS (Krajowego Rejestru Sądowego). Szczegółowo omówiono wszystkie punkty statutu, wprowadzając pewne zmiany w zapisach poszczególnych paragrafów. Uzgodniono, że poprawiona wersja statutu będzie jeszcze skonsultowana z prawnikiem, w celu wyjaśnienia pewnych wątpliwości zapisu i interpretacji spornych punktów.

Drugi punkt spotkania dotyczył organizacji międzynarodowej Konferencji Porzeczkowej („IVth. IBA Conference”) w Polsce, w 2014 roku oraz wyjazdu członków KSPCP (w tym członka honorowego – dr hab. Stanisława Pluty, prof. IO) na tegoroczną Konferencję Porzeczkową do Niemiec (Waldenburg), w dniach 4-6 czerwca. Konferencja w Niemczech („the Inaugural IBA Bi-Annual Horticulture Black Currant Conference”) oficjalnie organizowana jest przez „Niemieckie Stowarzyszenie Porzeczki Czarnej” i międzynarodowe stowarzyszenie – „IBA”. Więcej informacji na stronie: http://blackcurrantconference2013.de/.

Powierzenie przez IBA Polsce zorganizowania „IVth. IBA Conference” jest zdaniem Zarządu KSPCP wielkim wyróżnieniem, ale także ogromnym wyzwaniem organizacyjnym dla całego środowiska związanego z czarną porzeczką w Polsce. Zdaniem członków Stowarzyszenia  najlepszym terminem tego przedsięwzięcia jest 2-5 czerwca 2014 roku. Terminy konferencji (w końcu maja i na początku czerwca) są praktykowane przez organizatorów Konferencji Porzeczkowych w poszczególnych krajach od wielu lat. W tym terminie jest już po kwitnieniu roślin porzeczki czarnej i zawiązaniu owoców oraz po przymrozkach (jeżeli takie występują) i można szacunkowo określić plonowanie krzewów oraz roczne zbiory tych owoców w poszczególnych krajach. Podczas dyskusji rozważano różne miejsca lokalizacji konferencji oraz rozmawiano o spodziewanej liczbie uczestników (w sumie około 300 gości zagranicznych i krajowych). Następna sprawa dotyczyła uczestnictwa i współpracy firm – sponsorów (w tym strategicznych), którzy mogliby dofinansować organizację konferencji w Polsce. Pozostałe kwestie organizacyjne obejmowały: ramowy program sesji plenarnych, warsztaty na profesjonalnych plantacjach porzeczki czarnej oraz inne punkty programu konferencji.

Kolejny blok tematyczny poświęcony był postępowi prac nad rejestracją środków ochrony roślin (ŚOR) do upraw małoobszarowych. Jest to bardzo ważne zagadnienie, w szczególności, gdy dana substancja aktywna (lub/i preparat handlowy) stracił lub niedługim czasie straci rejestrację. Dla przypomnienia należy wspomnieć o preparacie Ortus 05 SC, który w ubiegłym roku został zarejestrowany do ochrony porzeczek przeciwko najgroźniejszemu szkodnikowi – wielkopąkowcowi porzeczkowemu przez firmę Sumi Agro Poland przy dużym współudziale Stowarzyszenia (KSPCP). W tym roku rejestrację straci powszechnie znany i stosowany fungicyd Dithane NeoTec 75 WG (nr zezwolenia 883/2001 – ważność do 30.10.2013), dlatego Stowarzyszenie podjęło już rozmowy producentami/dystrybutorami środków ochrony roślin, w celu rejestracji innego skutecznego fungicydu/dów w ramach „Rejestracji środków ochrony roślin dla upraw małoobszarowych”. Trzecia sprawa dotyczyła rejestracji naturalnych środków siarkowych (np. „Siarkol Extra 80 WP”, „Siarkol 80 WP”, „Siarkol 800 SC”), które mogłyby być oficjalnie stosowane przez naszych plantatorów porzeczek czarnych, na wzór niektórych krajów UE. Paradoksem w tym przypadku jest fakt, że środki siarkowe są zarejestrowane do stosowania w uprawach roślin sadowniczych prowadzonych ekologicznie (organicznie) w Polsce. Ponadto środki te nie mają pozostałości w owocach.

alt
Marcowe spotkanie członków KSPCP pozwoliło przygotować plan działania Stowarzyszenia na najbliższy sezon

Podczas omawiania „spraw różnych” dyskusja dotyczyła aktualnej sytuacji „zapasów” koncentratu i mrożonek owoców porzeczki czarnej w Polsce. Z relacji członków Stowarzyszenia (będących w temacie) wynikało, że na dzień dzisiejszy zapasów koncentratu owocowego z porzeczek czarnych nie ma lub są to nieduże, strategiczne ilości. Natomiast znajdują się jeszcze pewne zapasy mrożonek, ale są one na bieżąco obiektem handlu przez różne firmy (w tym produkujące koncentrat owocowy). Istotnym zagadnieniem dyskusji były umowy dotyczące kontraktacji owoców porzeczki czarnej. Zdaniem Zarządu i wszystkich członków Krajowego Stowarzyszenia Plantatorów Czarnych Porzeczek upowszechnienie umów kontraktacyjnych opartych na wzajemnej współpracy miałoby z pewnością duży wpływ na stabilizację produkcji, ceny skupu owoców i planowaną opłacalność produkcji. Umowy kontraktacyjne oferowane ostatnio niektórym plantatorom Stowarzyszenia przez firmę/my przetwórcze miałyby być zawierane na okres 2-3 lat, z określoną/zapisaną ceną za kg owoców. Taki sposób współpracy między plantatorami, a zakładami przetwórczymi jest od lat stosowany w Nowej Zelandii, czy Wielkiej Brytanii.

Kolejne spotkanie KSPCP jest planowane pod koniec kwietnia br.

Zarząd KSPCP zaprasza wszystkie firmy do współpracy przy organizacji „IVth. IBA Conference” w Polsce, w 2014 roku.

Zainteresowanych prosimy o kontakt: kontakt@kspcp.pl, kspcp@wp.pl, tel. 606 669 239

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here