O mrożonych owocach i warzywach w Jadwisinie

W tym roku konferencja Krajowego Stowarzyszenia Przetwórców Owoców i Warzyw odbyła się w Jadwisinie. Oprócz członków Stowarzyszenia obecni byli m.in. goście z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: Marian Borek – wicedyrektor Departamentu Rynków Rolnych i Bronisław Wesołowski – przewodniczący Rady Gospodarki Żywnościowej.

 

Spotkanie poprzedziło zgromadzenie członków KSPOiW, na którym rozmawiano na temat przystąpienia do Europejskiego Stowarzyszenia Przetwórców Owoców i Warzyw (PROFEL). Należy do niego 500 firm przetwórczych z 12 państw. Członkostwo w europejskim stowarzyszeniu daje możliwość wpływania na pewne decyzje, które są podejmowane w Komisji Europejskiej.

Bożena NOsecka
Dr Bożena Nosecka, IERiGŻ-PIB

Dr Bożena Nosecka omówiła sytuację panującą na rynku przetwórczym warzyw i owoców, skupiając się głównie na mrożonkach. Prelegentka podsumowała ostatni sezon i przedstawiła swoje wnioski. – Wyraźnie widać jak ogromna i szybka jest dynamika wzrostu eksportu produktów ogrodniczych – zauważyła. Spośród trzech najważniejszych kierunków w eksporcie: mrożone owoce, mrożone warzywa i soki zagęszczone, zdecydowanie najszybsze tempo wzrostu mają soki, a najwolniejsze mrożone warzywa. W roku 2013 w zakładach przetwórczych nastąpił wzrost produkcji większości owoców. Z szacunków dr Noseckiej wynika, że nie było jeszcze tak dużej produkcji mrożonych owoców jak w sezonie 2013/2014. W przypadku malin utrzymała się na tym samym rekordowym poziomie (głównie zamrażanie), porzeczki czarnej (głównie soki zagęszczone) i truskawek wzrosła. Według wyliczeń prelegentki, jeśli chodzi o wszystkie mrożonki, mamy dominujący udział w eksporcie światowym. W związku z sytuacją w Serbii ceny eksportowanych malin były bardzo wysokie, pod koniec sezonu sprzedaży nastąpił spadek cen przetworów z truskawek. Natomiast wyjątkowo niskie były ceny porzeczki czarnej. – To jest naprawdę zadziwiająca sytuacja, ponieważ nie mamy praktycznie konkurentów na rynku światowym, a wahania cen są zdecydowanie największe, jeżeli chodzi zarówno o ceny zbytu, jak i ceny, które płacone są dostawcom – mówiła. Prognozy na temat nadchodzącego sezonu w tej chwili są zdaniem dr Noseckiej nieuzasadnione. Trzeba czekać na zbiory, również w krajach z nami konkurującymi.

Mikołaj Oniszczuk – członek Rady Głównej Stowarzyszenia Eksporterów Polskich
Mikołaj Oniszczuk, Stowarzyszenie Eksporterów Polskich

Mikołaj Oniszczuk – członek Rady Głównej Stowarzyszenia Eksporterów Polskich, mówił o zagrożeniach w eksporcie na rynkach wschodnich. Bariera mentalna, wynikająca z dominacji starszego pokolenia; nieznajomość aktualnych wymogów gospodarczych; oligarchizacja; korupcja na granicy; mała znajomość realiów świata; przekonanie o samowystarczalności – to wszystko stwarza trudności. Jak Mikołaj Oniszczuk polecał przeciwdziałać tym zagrożeniom? – Interweniować politycznie, dyplomatycznie i ekonomicznie, na wszystkich trzech płaszczyznach. Trzeba działać wielostronnie, oczywiście za pośrednictwem placówek dyplomatycznych i ekonomiczno-handlowych. Nie siedzieć za biurkiem! Ważna jest rola stowarzyszeń. Trzeba być aktywnym na zewnątrz.

Urszula Sobieska

Podczas konferencji był czas na wystąpienia firm, które przedstawiły swoje oferty dla branży owocowo-warzywnej, m.in. podzespoły do maszyn i urządzeń dla przemysłu spożywczego, sortery optyczne do owoców i warzyw, agregaty chłodnicze, produkty chemiczne do mycia i dezynfekcji w przemyśle spożywczym, systemy modernizacji dachów wielkopowierzchniowych, płaskich przy użyciu pianki poliuretanowej, innowacyjne zabezpieczenie przeciwpożarowe chłodni i mroźni; usługi remontowe sprężarek amoniakalnych, pomiaru drgań maszyn, urządzeń elektrycznych oraz osiowania maszyn. O środkach marki Luna, które właśnie uzyskały pierwsze rejestracje w Polsce do ochrony plantacji truskawek, informowała Urszula Sobieska, reprezentująca firmę Bayer CropScience, która współpracuje ze Stowarzyszeniem.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.