Nowe aspekty w ochronie truskawek

Ten sezon będzie pierwszym, kiedy od początku założenia plantacji truskawek będzie można stosować pierwszy zarejestrowany w uprawie truskawek regulator wzrostu (Regalis Plus 10 WG), który zastosowany w uprawie truskawek na ograniczyć wzrost pędów rozłogowych. Jak informował Marcin Chojecki z firmy BASF podczas Akademii Uprawy Truskawek w Czerwińsku nad Wisłą.

Dodatkową zaletą tego produktu jest ograniczenie kwitnienia zimowego. Z informacji przedstawionych przez specjalistę wynika, że zapewnia on również wyższy, bardziej wyrównany plon i lepszą jakość owoców i co ważne stymuluje wewnętrzne mechanizmy obronne rośliny. Produkt ten należy stosować od początku tworzenia pędu rozłogowego/początku tworzenia pąków do początku zamierania starych liści.

Drugim wartym uwagi produktem jest Nemasys L, ten bioinsektycydy zawierające specyficzne nicienie Steinernema feltiae, Steinernema kraussei, Heterorhabditis bacteriophora. Firma rekomenduje stosowanie tego produktu przez opryskiwanie plantacji, gdzie problemem są larwy opuchlaków. Ciekawą i warto sprawdzenia wydaje się również aplikacja tego preparatu przez system nawadniający.