piątek, 28 Kwi 2017

Ortus 05 SC (fenpiroksymat - 51,2 g) lub  Ortus 05 SC + Slippa  7 dni (nie dotyczy) ...
alt

  Preprart (substancja aktywna) Karencja (prewencja) Dawka na ha Uwagi Acetamip 20 SP (20% acetamiprydu) 14 dni (nie dotyczy) 0,3 kg W razie masowego pojawienia się chrząszczy opryskiwać...
alt

Brak zrejestrowanych chemicznych środków ochrony w tym terminie. Możliwe jest jedynie zastosowanie preparatów wspomagających ochronę. Preparat (substancja aktywna) Karencja (prewencja) Dawka, stężenie Uwagi Envidor 240 SC (mo) nie dotyczy 0,4 l/ha Envidor...
alt

Preparat (substancja aktywna) Karencja (prewencja) Dawka na ha Uwagi Luna Sensation 500 SC (fluopyram...
alt

Preparat (substancja aktywna) Karencja (prewencja) Dawka na ha Uwagi Zabiegi rozpocząć od początku wegetacji na plantacjach, na których występują objawy choroby. Domark 100 EC...

Preprata (substancja aktywna) Karencja (prewencja) Dawka Uwagi Pomarsol Forte 80 WG (tiuram - 80%) 7 dni (nie dotyczy)...
alt

Preprata (substancja aktywna) Karencja (prewencja) Dawka na ha Uwagi Mospilan 20 SP (acetamipryd - 20%) 14 dni (nie dotyczy) 0,2 kg Opryskiwać bezpośrednio po kwitnieniu, najlepiej wczesnym rankiem, tak aby ciecz...
alt

Preparat (substancja aktywna) Karencja (prewencja) Dawka na ha Uwagi Signum 33...
alt

Prepratat (substancja aktywna) Karencja (prewencja) Dawka na ha Uwagi Luna Sensation 500 SC (fluopyram + trifloksystrobina) 3 dni (nie dotyczy) 0,8 l Stosować od końca fazy rozowju...

Preparat (substancja aktywna) Karencja (prewnecja) Dawka na ha Uwagi Polyversum WP (Pythium oligandrum) Nie dotyczy (nie dotyczy) 0,1...