Ważne rozwiązania mikrobiologiczne (cz. I)

Tuż przed zbiorami opryskuje się jeszcze plantacje preparatami mikrobiologicznymi

25 listopada w gmachu IO w Skierniewicach odbyło się spotkanie zatytułowane „Innowacyjne technologie mikrobiologiczne w uprawie roślin”. W ramach tego wydarzenia odbyło się ogółem 6 prelekcji podczas których skierniewiccy naukowcy zaprezentowali najnowsze wyniki badań w tym zakresie. Powierzchnia gleb uprawianych rolniczo w przeliczeniu na jednego mieszkańca planety systematycznie się kurczy, a sytuację dodatkowo komplikuje degradacja wykorzystywanych rolniczo gruntów. W Polsce zawartość próchnicy w glebie to średnio zaledwie 1,5%. Dlatego ważne jest podjęcie starań zmierzających do poprawy kondycji gruntu, który przecież jest warsztatem dla ogrodników.

 Mikrobiologiczne technologie w uprawie roślin ogrodniczych

O zagadnieniu tym mówiła dr hab. Lidia Sas-Paszt, prof. IO. Jak się okazuje IO w Skierniewicach wykonał wiele projektów dla firm oferujących gotowe rozwiązania dla plantatorów. W ich gronie warto wymienić na przykład Florovit Agro Wapno Nawozowe PMG. Zawiera ono bakterie rizosferowe. Działają one stymulująco na rozwój systemów korzeniowych, wzrost i plonowanie uprawianych roślin. Dodatek kwasów humusowych poprawia właściwości sorpcyjne gleby, co w kontekście suchych ostatnich lat nabiera donioślejszego znaczenia. Dzięki poprawie kondycji gleby wolniej wymywane są z niej podawane w nawozach składniki odżywcze dla roślin. IO w Skierniewicach dla Grupy INCO, opracował też dwa konsorcja bakterii rizosferowych. Pierwsze przejawia swe działanie przede wszystkim w ochronie roślin przed patogenami glebowymi. Zawiera ono inokulum pożytecznych bakterii. Ich obecność przy korzeniach skutkuje wytworzeniem się synergizmu dzięki któremu zwiększeniu ulega pobieranie jonów składników mineralnych. Drugie konsorcjum zawiera wyizolowane z gleby roślin warzywnych i sadowniczych bakterie rizosferowe, które silnie stymulują rozwój systemu korzeniowego roślin. Pracownicy IO w Skierniewicach testują opracowywane przez jednostkę rozwiązania w SD w Dąbrowicach m.in. w uprawie truskawek. Dla firmy Totalhumus opracowano preparat Bacterbase, który wpływa na udostępnienie fosforu z trudno dostępnych jego związków w glebie. Zawarte w preparacie bakterie produkują auksyny, antybiotyki, siderofory, formują biofilm i wykazują działanie antagonistyczne przeciw patogenom glebowym.

Dzięki działalności IO w Skierniewicach firma Ark-pol zyskała dwa podłoża wzbogacone mikroorganizmami. Z kolei na zlecenie przedsiębiorstwa Taylor opracowano nawóz na bazie łupków z mikroorganizmami, stymulujący wzrost i plonowanie roślin ogrodniczych, a także ulepszacz glebowy wzbogacony mikrobiologicznie. Poprawia on strukturę gleby, jej sorpcyjność a także aktywność życia mikrobiologicznego w niej oraz jej strukturę fizyczną.

Obserwacje w SD w Dąbrowicach

Prowadzono są także doświadczenia w SD w Dąbrowicach w kwaterach truskawkowych, gdzie uprawiana była odmiana ‘Elsanta’. Doświadczenia wykonano dla opisywanych powyżej produktów posypowych, które mieszano z glebą, ale także tych aplikowanych nalistnie. Analizowane było plonowanie i wzrost, rozrost systemu korzeniowego oraz aktywność mikrobiologiczna gleby w ryzosferze. Doświadczenia te wykazały wzrost plonowania truskawek. Zwiększyła się zasobność fosforu, potasu i magnezu w ryzosferze. Wyższa była też zawartość humusu i próchnicy w glebie. Zastosowane nawozy nie wpłynęły na zwiększenie zawartości ołowiu i kadmu w glebie. Preparaty biologiczne miały więc wpływ na podniesienie zawartości składników pokarmowych w glebie oraz lepsze odżywienie krzewów, także poprzez lepszy wzrost systemu korzeniowego, a w efekcie wyższe plonowanie. Na wzrost korzeni w największym stopniu wpłynęła aplikacja biowęgla w połączeniu z konsorcjum mikroorganizmów. W rizosferze zaznaczyła się modyfikacje składu mikrobiologicznego. Doszło do ograniczenia występowania pasożytniczych form nicieni, a wzrostu liczebności pożytecznych mikroorganizmów. W dużej mierze zwiększeniu uległa ilość bakterii sprzyjających wzrostowi roślin. Lepsze było także zasiedlanie korzeni przez grzyby mikoryzowe. Warto na tym etapie podkreślić, że czynnikiem silnie ograniczającym mikoryzę jest nadmierne lub źle prowadzone nawożenie NPK. Prelegentka stwierdziła też, że w efekcie aplikacji preparatów mikrobiologicznych polepszyła się jakość owoców truskawek oraz zwiększyła się długość okresu przechowalniczego owoców z kwater doświadczalnych. Generalnie okazuje się także, że 60% dawka nawozów azotowych czy wieloskładnikowych wzbogaconych mikrobiologicznie daje te same rezultaty co 100% dawka tych samych nawozów, ale w klasycznej kompozycji, bez mikroorganizmów.

Poprzedni artykułOwocowe miody pitne
Następny artykułKary od 5000 zł do 1 mln zł za brak wpisu do BDO dotyczy części rolników

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj