Rozpoczynamy ochronę malin

malina glen ample
Fot. 1. Początek wegetacji maliny odmiany Glen Ample'

Początek wegetacji malin oznacza zaplanowanie i rozpoczęcie ich ochrony. Obecnie wegetacja rozpoczęła się zarówno na plantacjach malin odmian jesiennych jak i na plantacjach malin odmian letnich (fot. 1, 2).

Fot. 2. Początek wegetacji maliny odmiany Glen Ample

Początek wegetacji i niezbędne lustracje

Na plantacjach malin jesiennych w gruncie dopiero pojawiają się tegoroczne pędy. Z ochroną należy poczekać, aż wysokość nowych przyrostów osiągnie 20-30 cm. Natomiast na plantacjach odmian letnich już czas przeprowadzić lustrację i ocenić kondycję pędów po zimie. Na tej podstawie ławo będzie ocenić skuteczność przeprowadzonej w poprzednim roku ochrony w okresie letnim i jesiennym.

Ocena będzie dotyczyła chorób wywoływanych przez grzyby powodujące zamieranie pędów maliny. W tym przypadku podstawowe znaczenie mają dwa grzyby: Didymella applanata oraz Botrytis cinerea.

Niepokojące srebrzystości

Na początku wegetacji łatwo znaleźć wtórne objawy D. applanata na dwuletnich pędach po infekcjach podczas ich drewnienia w poprzednim roku. Porażone miejsca są srebrzystoszarej lub szarej barwy (fot. 3). Srebrzystość jest efektem oddzielenia się kilku wierzchnich warstw kolenchymy, pod które dostało się powietrze. W miejscach porażenia pędów i na porażonych łuskach widoczne są tworzące się perytecja – owocniki stadium doskonałego (workowego).  Kora pędów pęka, łuszczy się i jest pokryta bardzo licznymi, gęsto ułożonymi perytecjami. Obok perytecjów mogą występować mniej liczne piknidia – owocniki stadium konidialnego (fot. 4, 5).

Kolejnym spękaniom kory sprzyjają procesy nawilżania i wysychania zewnętrznych tkanek. Silnie porażone pędy malin zamierają przed pełnym rozwojem kwiatostanów lub przed dojrzewaniem owoców. Źródłem pierwotnego zakażenia (infekcji) na wiosnę są perytecja, które rozwijają się przez całą zimę i przedwiośnie na porażonych pędach i łuskach (fot. 4, 5, 6). W połowie kwietnia są one wypełnione workami z zarodnikami workowymi. Wysiew zarodników rozpoczyna się z końcem kwietnia i trwa do końca czerwca, przy czym obfitość wysiewu zależy od wielkości opadów. Po każdym dłużej trwającym deszczu w maju i czerwcu wysiewy zarodników są bardziej obfite. Zarodniki workowe infekują rośliny tylko przy wysokiej i dłużej trwającej wilgotności powietrza. Strzępki kiełkowe grzyba mogą wnikać do rośliny zarówno przez nieuszkodzoną tkankę, jak i przez różne drobne zranienia.

fot. 6 piknidia didymellimalina_
Fot. 6. Czarne punkty – piknidia i perytecja Didymella applanata

Uwaga na szarą pleśń

Fot. 7. Sklerocja  B. cinerea na porażonych pędach

Zupełnie inaczej wyglądają objawy wywoływane przez Botrytis cinerea. Plamy nekrotyczne na pędach są jasne i bardzo rozległe. Nie występuje wyraźna granica pomiędzy zdrową a chorą tkanką. Podczas jesieni i zimy porażona tkanka przebarwiła się na kolor srebrzystoszary i często się łuszczy. Na tkance z nekrozami tworzą się charakterystyczne czarne, płaskie tarczki wielkości 3-10mm, będące przetrwalnikami grzyba (sklerocja, fot. 7). Jest to łatwa do diagnostyki cecha choroby na dwuletnich pędach. Podstawowym źródłem infekcji wiosną są zarodniki konidialne wytwarzane na sklerocjach, które przezimowały na porażonych w ubiegłym sezonie pędach. Wilgotna pogoda sprzyja masowemu powstawaniu zarodników konidialnych. Pierwsze pojawiają się już w marcu, a kolejne sukcesywnie przez cały sezon wegetacyjny. Konidia grzyba B. cinerea mogą kiełkować tylko w kropli wody. Zakres temperatury, w której może dojść do zakażenia jest znaczny i wynosi od 6oC do 28oC. 

Początek ochrony malin przed chorobami

Ochronę przeciwko zamieraniu pędów maliny standardowo rozpoczyna się, gdy tegoroczne pędy osiągną wysokość 10-20 cm. Do zwalczania tej choroby zarejestrowany jest Switch 62,5 WG. Jest to doskonale znany producentom malin fungicyd zawierający dwie substancje czynne – cyprodynil oraz fludioksonil. Wykazuje działanie wgłębne i powierzchniowe. Stosuje się go zapobiegawczo i interwencyjnie w dawce od 0,8 do 1 kg/ha. W celu efektywnego jego wykorzystania nie należy przekraczać 3 zabiegów w ciągu sezonu i stosować go przemiennie z produktami z innych grup chemicznych.


Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Materiał promocyjny firmy Syngenta

   

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here