PRZĘDZIOREK chmielowiec, MISECZNIK śliwowiec, MSZYCE, rubinowiec -zwalczanie tuż przed, lub w trakcie zbioru, bez pozostałości.

Rubinowiec agrestowy
Rubinowiec agrestowy
Emulpar’ 940 EC może być stosowany na rośliny przez cały sezon, także w czasie owocowania, gdyż nie ma wyznaczonego okresu karencji. Może być włączony do programu zwalczania szkodników odpornych na środki chemiczne i tym samym być przydatnym w strategii antyodpornościowej, a także w ekologicznej ochronie roślin. Może być produktem alternatywnym lub uzupełniającym środki chemiczne lub stosowany w rotacji z nimi. Można go użyć nawet na krótko przed zbiorem owoców lub pomiędzy zbiorami, gdyż nie pozostawia niebezpiecznych pozostałości.

Emulpar’ 940 EC jest produktem pochodzenia roślinnego w pełni bezpiecznym dla zdrowia człowieka. Zawiera olej rydzowy pochodzący z lnianki – lnicznika siewnego (Camelina sativa) należącego do rodziny kapustowatych. Na roztocze i owady działa mechanicznie, pokrywa ciało cienką, lepką warstwą, która uniemożliwia poruszanie się, oddychanie i żerowanie. Efektem tego działania jest eliminacja roztoczy i „drobnych” owadów przebywających i żerujących na powierzchni roślin.

Przydatność środka Emulpar’ 940 EC do zwalczania szkodników na roślinach jagodowych ?

W Polsce rośliny jagodowe – truskawki, jeżyny, maliny, porzeczki, agrest, borówka wysoka i inne są uprawiane powszechnie, zarówno na plantacjach produkcyjnych jak i amatorsko w ogrodach przydomowych i na działkach pracowniczych. Aby uzyskać wysoki plon dobrych jakościowo owoców należy sprawdzać obecność szkodników na roślinach i zwalczać je w miarę potrzeby. Rośliny jagodowe należą do upraw małoobszarowych, dlatego też zwykle do ich ochrony jest zbyt mała liczba zarejestrowanych środków ochrony roślin, także z niewielu grup chemicznych, co nie pozwala na prawidłową rotację i skuteczne zwalczanie roztoczy i owadów. Ponadto często zwalczanie szkodliwej fauny konieczne jest na krótko przed zbiorem owoców, stąd poszukuje się coraz bardziej bezpiecznych środków, nie dających pozostałości w owocach, a także bezpiecznych dla osób pracujących na plantacjach. Emulpar’ 940 EC dobrze wpisuje się w taką strategię ochrony roślin.

Kiedy można stosować Emulpar’ 940 EC do zwalczania szkodników?

Wczesną wiosną, należy go zastosować do zwalczania zimujących larw misecznika śliwowca (Parthenolecanium corni) i innych czerwców na borówce wysokiej, agreście, porzeczkach oraz innych krzewach owocowych, a także do niszczenia zimujących jaj rubinowca agrestowego (Bryobia ribis) na agreście. Opryskiwanie roślin zaleca się wykonać przy temperaturze powyżej +10°Cpokrywając dokładnie krzewy cieczą o stężeniu 1,2% (1,2 l produktu na 100 l wody). Minimalna ilość wody powinna wynosić 750 l/ha. Środek zaleca się stosować w dzień pochmurny lub przy niewielkim nasłonecznieniu, w warunkach pozwalających na szybkie wysychanie roślin, najlepiej w ciągu 1–3 godzin. Opryskiwanie należy wykonać na rośliny suche przy niskiej wilgotności powietrza, jeśli jest możliwe to do około 60%. Wiadomo, że zbyt długie zwilżenie liści uniemożliwia wymianę gazową przez aparaty szparkowe roślin, co może wywołać efekt fitotoksyczności.

Emulpar’ 940 EC może być stosowany latem aż do jesieni do zwalczania żerującej na  liściach szkodliwej fauny. Przed i po kwitnieniu porzeczki czarnej, Emulpar’ 940 EC można użyć do zwalczania wychodzących z miejsc zimowania i rozpoczynających żerowanie szpecieli wielkopąkowca porzeczkowego (Cecidophyopsis ribis), na malinie przebarwiacza malinowego (Phyllocoptes gracilis), a na jeżynie przebarwiacza jeżynowego (Acalitus essigi). Na wszystkich krzewach i truskawce produkt zwalcza jaja letnie i stadia ruchome przędziorka chmielowca (Tetranychus urticae), a na agreście rubinowca agrestowego oraz formy bezskrzydłe mszyc tworzące kolonie na powierzchni liści i pędów. Do najczęściej żerujących mszyc należy mszyca jabłoniowa (Aphis pomi) i mszyca burakowa na aronii, mszyca burakowa (Aphis fabae) na borówce wysokiej, mszyca agrestowa (Aphis grossulariae) na agreście, mszyca jeżynowa (Aphis ruborum) na jeżynie, mszyca malinowa (Aphis idaei) na malinie, mszyca porzeczkowa (Aphis schneideri) i mszyca porzeczkowo-czyściecowa (Cryptomyzus ribis) na porzeczkach, mszyca truskawkowa zielona (Aphis forbesi) na truskawce.

Zabieg środkiem Emulpar’ 940 EC należy wykonać zanim mszyce zwiną liście, gdyż żerujące w ukryciu nie zostaną pokryte cieczą i tym samym nie będą zniszczone. Warto dodać, że niektóre gatunki mszyc, szczególnie na malinie i truskawce są wektorami wirusów powodujących groźne choroby wirusowe, a więc zabieg należy wykonać bezpośrednio po wykryciu mszyc. Na krzewach owocowych, głównie na borówce wysokiej, agreście i porzeczkach, pod koniec czerwca lub na początku lipca może być konieczne zwalczanie młodych larw misecznika śliwowca przebywających na dolnej stronie liści. Ciecz użytkowa tego produktu pokrywając ciało owadów hamuje ich funkcje życiowe co prowadzi do śmierci.

Emulpar’ 940 EC można stosować na różne rośliny, uwzględniając niektóre uwarunkowania, mogące mieć wpływ na przesunięcie terminu zabiegu na inny okres. Nie ma problemu ze skażeniem owoców, ale czasami może mieć miejsce np. zniszczenie naturalnego nalotu woskowego na owocach borówki wysokiej, jeśli środek zastosujemy tuż przed zbiorem. Należy także unikać stosowania produktu w okresie kwitnienia roślin, oraz w warunkach długo utrzymującej się wysokiej wilgotności powietrza. Nie należy opryskiwać roślin podczas dużego nasłonecznienia, przy temperaturze wyższej niż + 24°C, jednak ta uwaga dotyczy wszystkich zabiegów ochrony, także innymi środkami.

Emulpar’ 940 EC zwalcza szkodliwe roztocze i drobne owady odporne na zbyt często stosowane środki chemiczne. Może być stosowany tuż przed i pomiędzy zbiorami owoców, gdyż nie ma pozostałości. Może być stosowany tam, gdzie nie ma możliwości stosowania środków chemicznych lub w rotacji z nimi. Można go również dodawać do chemicznych środków ochrony roślin w celu zwiększenia ich przyczepności i wówczas zastępuje zwilżacz.

Emulpar’ 940 EC podczas zabiegu jest szkodliwy dla roztoczy drapieżnych z rodziny dobroczynkowatych, ale już po 2-3 tygodniach liczebność tych roztoczy odbudowuje się do poziomu sprzed zabiegu. Ciecz użytkowa środka na roślinach szybko wysycha i wówczas nie ma ujemnego wpływu na pożyteczne roztocze i owady. Owady fruwające i te o grubej kutikuli nie są narażone na niebezpieczeństwo podczas zabiegu tym środkiem.

materiał firmy ADWPoprzedni artykułKombajny jagodowe dla profesjonalistów
Następny artykułOdkażanie gleby

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj