Nawożenie truskawek w uprawie polowej (cz. II)

Rumba
‘Rumba’ uprawiana w gruncie pod agrowłókniną – Lubelszczyzna (10.05.2020)

Kluczowymi produktami do fertygacji truskawek oferowanymi przez firmę Agrosimex są nawozy z serii Rosasol. Jak informował Krzysztof Zachaj w trakcie internetowej Konferencji Truskawkowej (czyt. też cz. I) nawozy te wyróżnia bardzo dobra czystość i łatwość rozpuszczania w wodzie. Firma, stale jednak zwiesza ofertę nawozów do fertygacji, poszerza też ofertę o produkty o działaniu biostymulującym.

Jednymi z nowszych nawozów do fertygacji wprowadzonych do sprzedaży trzy lata temu są produktu z serii Ultrasol, w których np. potas występuje w postaci saletry potasowej, dzięki czemu nie podnoszą zasolenia gleby. W składzie zawierają NPK oraz pełen zestaw mikroelementów – Fe, Zn, Cu, B, Mn, Mo.

Wartymi uwagi nawozami do fertygacji są również produkty z serii Soluplant PP. Są to nawozy wieloskładnikowe z polifosforanami. Produkty te nie tylko zapewniają dobre odżywienie, ale również pozytywnie wpływające na żywotność linii kroplujących.

K. Zachaj zwracał również uwagę na taki produkt jak PeKacid z firmy ICL. Jest to nawóz fosforowo-potasowy o działaniu silnie zakwaszającym, co poprawia wykorzystanie składników pokarmowych przez rośliny. Dodatkowo oczyszcza systemy nawadniające z osadów wapiennych i ogranicza ich ponowne osadzanie się odpowiednio zakwaszając pH robocze pożywki lub cieczy roboczej.

Tam gdzie są problemy z przygotowaniem cieczy roboczej warto zwrócić uwagę na nasze nawozy płynne takie jak ASX CaTS, ASX KTS oraz ASX polifosforan amonu – mówił K. Zachaj.

Jak informował specjalista, w uprawie truskawek trudno mówić, o jednym, sprawdzonym programie nawożenia. Ten oczywiście powinien być dostosowany do uprawianej odmiany, wyników analizy składu chemicznego gleby czy też panujących warunków pogodowych. Przedstawił jednak ramowy program nawożenia truskawek uprawianych w gruncie który może być podobny do tego przedstawionego w poniższej tabeli

Przykładowy program nawożenia truskawek w gruncie

Owoce dobrze zaopatrzone w wapń

W 2020 roku z racji dużych ilości opadów dochodziło do pogorszenia jędrności owoców oraz ich pękania. Jednym z elementów ograniczających ten problem jest dobra odżywienie owoców wapniem. Produktem znaczącą poprawiającym trwałość owoców jest ASX CaTS tiosiarczan wapnia, który nie tylko dostarcza wapnia, ale również pozwala na dobrą gospodarkę azotem. Wraz z tym składnikiem dostarczana jest również siarka. Nawóz ten pozytywnie wpływa na pobieranie innych ważnych dla roślin pierwiastków. Pozytywnie wpływa również na ograniczenie problemów z zasoleniem gleby. Jeden nawóz wiele korzyści – informował K. Zachaj. Jak informował K. Zachaj, zastosowanie nawozu RSM lub mocznika z ASX CaTS pozwala ograniczyć o około 20-30% straty związane z ulatnianiem się azotu oraz optymalizuje procesy nitryfikacji.

Bardzo ciekawie przedstawiały się wyniki doświadczenia z odmianą ‘Malwina’, gdzie pięciokrotna aplikacja nawozu ASX CaTS w dawce 15 l/ha pozwoliło względem kontroli zwiększyć masę owoców z około 28 gram do ponad 40 gram i uzyskać wzrost plonu z 19,81 t/ha do 24,33 t/ha. Wykazano również, że zastosowanie tego nawozu pozytywnie wpływało na mniejszą ilość azotanów w truskawkach oraz ich trwałość w obrocie towarowym.

Z racji różnego rodzaju warunków pogodowych, do nawożenia wapniem firma Agrosimex rekomenduje także produkt Metalosate Calcium, zawierający bardzo szybko przyswajalną formę wapnia (3-4 godziny od zastosowania). Produkt ten w swim składzie ma również aminokwasy. Rekomendowany jest do stosowania po kwitnieniu, wykonując w nim sezonie 2 lub 3 zabiegi.

Do uzupełnienia nawożenia wapniem warto włączyć również taki produkt jak Viflo Cal S, który nie tylko dostarcza wapń, ale również pozytywnie wpływa na zdrowotność roślin. Produkt ten dobrze łączy się ze środkami ochrony roślin.

Biostymulator sprawdzony w praktyce

Naszym kluczowym produktem rekomendowanym do zastosowania w celach biostymulacji roślin w trudnych dla nich okresach jest Maral NPK. Dostarcza on truskawkom wiele ważnych dla nich składników odżywczo-biostymulujących. Jest to jedyny produkt zawierający ekstrakt RyZea (z trzech rodzajów alg morskich) oraz wiele innych komponentów wpływających na procesy życiowe roślin. Zastosowany do fertygacji zapewnia lepsze wykorzystanie składników pokarmowych, rośliny po jego zastosowaniu bujnie rosną, co przekłada się na wysoki i jakościowy plon. Wartym uwagi związkiem tego produktu jest kwas salicylowy, który krążąc z sokami komórkowymi (wykazuje działanie systemiczne) działa w całej roślinie, generując jej odporność na różnego rodzaje sytuacje stresowe, takie jak susza, wysokie temperatury czy atak patogenów powodujących choroby. Kwas salicylowy odgrywa również ważną rolę w mechanizmach tolerancji na stres wodny przez rośliny. Podanie tego związku przekłada się na lepszą fotosyntezę, potencjał wodny liści, zawartość wody w komórkach i aktywność enzymów antyoksydacyjnych.

Jak informował K. Zachaj, produkt Maral np. we Włoszech w blisko 50% przypadków aplikowany jest przez fertygację. Warto go podać roślinom na początku wegetacji 2 lub 3 razy na przemian z innymi produktami. Sprawdza się również aplikacja tego produktu z nawozem ASX CaTS.

Krzem w nawozie ASX

Krzysztof Zachaj sporą uwagi poświecił również krzemowi i roli jaką pełni w roślinie, przedstawiając najważniejsze jego funkcje, do których należą:

– Zwiększenie ochrony roślin przed zimnem dzięki temu, że w liściach i naskórku rośliny tworzy rodzaj warstwy izolacyjnej.

– Tworząc pryzmat ułatwia przesyłanie światła do tkanek. Lepsze nasłonecznienie to również lepsza fotosynteza i produkcja różnego rodzaju asymilantów.

– Lepszy dopływ tlenu do korzeni poprzez wzmacnianie ścian komórkowych doprowadzając powietrze. Wpływa to np. na lepsze oddychanie roślin w warunkach podmokłych.

– Krzem osadza się w warstwie bezpośrednio pod naskórkiem. Ten zestaw warstw ochronnych ogranicza penetrację naskórka przez choroby grzybowe.  

– Krzem tworzy mikrokryształy, na liściach lub na skórce owoców, które to podrażniają części jamy gębowej owadów czy nicieni.

– Poprzez wzmocnienie naskórka zapobiega nadmiernej transpiracji.

– Ogranicza stres roślin w przypadku deficytu lub nadmiaru fosforu, potasu, manganu, azotu czy glinu. – Krzem wspomaga roślinę w pobieraniu składników pokarmowych.

– Istotną funkcją krzemu jest poprawa sprawności biochemicznej roślin i zmniejszenie ryzyka występowania pozostałości środków ochrony roślin.

– Poprawia jędrność i trwałość owoców oraz ich zdolności przechowalnicze.

Produktem dostarczającym roślinom krzem jest nawóz ASX krzem plus, który zawiera 2,2% krzemu w postaci kwasu ortokrzemowego rozpuszczalnego w wodzie, 0,45% boru i 1,1% miedzi, łatwo dostępnych dla roślin. Zastosowanie tego produktu w połączeniu np. Maralem bardzo dobrze sprawdziło się w ub, roku w uprawie truskawek.
ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here