Nawożenie malin na plantacji polowej – biostymulacja się sprawdza

Na plantacji malin odmiany ‚Polana’ założonej z sadzonek doniczkowanych kolejny sezon będą używane nawozy dolistne z biostymulacją, podawane zgodnie z rekomendacją doradców z firmy Timac Agro Polska. Zastosowanie w ubiegłym roku takich produktów jak: Fertiactyl STARTER oraz nawozy z serii Fertileader (VITAL, Elite i MAXIFRUIT). Zastosowany program jak informuje dr Paweł Krawiec, sprawdził się co widać było po wielkości roślin oraz ilości zebranych owoców.

Mateusz Popielec z firmy Timac Agro, wspomniał, że w czasie początkowego wzrostu pędów zostanie zastosowany nawóz dolistny Fertiactyl STARTER. Produkt ten stymuluje intensywnie rozwój systemu korzeniowego i wpływa na lepsze pobieranie składników pokarmowych oraz wody w całym okresie wegetacji, poprawia urodzajność gleby i dostępność składników, a także podnosi odporność roślin na stresy wodne, termiczne i fizjologiczne. Nawóz ten zawiera zawiera glicynę-betainę, zeatynę, kwasy huminowe i fulwowe, pozyskiwany jest z wyselekcjonowanych alg morskich i substancji organicznych. Podanie nawozu Fertiactyl STARTER wpływa na rozwój nowych organów wegetatywnych, a także dostarcza łatwo dostępnych składników odżywczych (NPK). Ważną zaletą zastosowania go w malinach jest poprawa struktury gleby oraz ochrona składników mineralnych przed uwstecznianiem i wymywaniem, polepsza ruchliwość i dostępność makro- i mikroelementów w glebie oraz zwiększa znacznie pobieranie składników odżywczych. Chroni i regeneruje roślinę przed/po stresach abiotycznych takich jak: zbyt intensywne promieniowanie słoneczne, niska/wysoka temperatura, ograniczona dostępność wody (susza) lub nadmiar wody (wymoknięcia), uszkodzenia mechaniczne itp.

Kilka dni po Fertiactyl STARTER rośliny będą potraktowane preparatem Fertileader VITAL, który pozytywnie wpływa na wzrost pędów, minimalizując równocześnie efekty stresów (pogoda, toksyczność środków chemicznych) oraz zwiększając wydajność fotosyntezy, wpływa na lepsze pobieranie składników pokarmowych (N, P, K) i wody oraz transport asymilatów w roślinie, dostarcza w pełni przyswajalnych makro- i mikroelementów niezbędnych w okresie wzrostu oraz tworzenia organów generatywnych (ziarno, owoce), zapobiega niedoborom składników. Zawarty w nim kompleks SEACTIV®, powstał na bazie wyselekcjonowanych alg morskich. Zawarte są w nim takie opatentowane rozwiązania jak IzoPentyl Adeniny (zapewnia optymalne odżywienie) oraz Glicyna-Betaina (optymalne wykorzystanie potencjału rośliny poprzez minimalizowanie stresów).

Ferileader Vital oraz Fertiactyl Starter – to nawozy dolistne bardzo dobrze sprawdzające się na plantacjach maliny

Te dwa pierwsze zabiegi są bardzo ważne z uwagi na zwiększenie wydajności fotosyntezy oraz lepsze wykorzystanie składników pokarmowych (również tych podanych z innymi nawozami i z naturalnej mineralizacji). Zastosowanie tego programu pozytywnie wpływa na poprawę jakości i ilości pąków kwiatowych wykształcających się na tegorocznych pędach.

Kolejnym ważnym zabiegiem, jakie trzeba będzie wykonać już na początku kwitnienia i powtarzać co około 10 dni będzie podanie roślinom składników zawartych w produkcie MAXIFRUIT.

Jest to ekstrakty z roślin żyjących w ekstremalnych warunkach (morskich, pustynnych i tropikalnych), zawiera prekursory fitohormonów oraz przekaźniki do ich ekspresji, zawiera składniki pokarmowe, które wspomagają działanie substancji stymulującej wytwarzanie naturalnych fitohormonów w roślinie. Stymuluje on naturalny proces zawiązywania owoców oraz wpływa na polepszenie ich jakości, wzmacnia zdolność roślin do syntezy wszystkich regulatorów wzrostu, które wpływają na proces owocowania, wspomaga równowagę pomiędzy fitohormonami podlegającymi naturalnej regulacji, poprzez polepszenie procesów związanych z naturalnym zapłodnieniem, wspomaga uzyskanie owoców z pełną obsadą nasion, wzmacnia też naturalną zdolność do partenokarpii, poprawia wydajność biologiczną roślin w procesach wzrostu owoców.

MAXIFRUIT zawiera prekursory regulatorów wzrostu oraz przekaźniki niezbędne do ekspresji tych regulatorów. Kompleks NMX zawarty w produkcie ma na celu ułatwić roślinie w sposób naturalny i bezpieczny regulację procesów prowadzących do uzyskania obfitego plonu owoców o wysokiej jakości.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here