Miseczniki i tarczniki w uprawach sadowniczych

misecznik
Silnie zaatakowane przez misecznika śliwowca krzewy borówki

Jednym z tematów poruszanych 8 grudnia podczas Forum Doradców Sadowniczych firmy Bayer, odbywającego się w wersji online, były miseczniki i tarczniki występujące w uprawach sadowniczych. Uczestnicy spotkania dzielili się również swoimi obserwacjami z zakresu zwalczania Drosophila suzukiiwięcej o tym szkodniku w drugiej części relacji z tego wydarzenia. Jak mówili uczestniczy szkolenia ta groźna muszka będzie wymagała kompleksowego podejścia do ochrony wszystkich upraw, którym zagraża w przeciwnym razie szkody jakie może spowodować mogą być trudne do oszacowania.

Tarczniki w uprawach sadowniczych

Jak informował Tomasz Gasparski z firmy Bayer, tarczniki należące do czerwców w ostatnich latach nasiliły swoje występowanie w wielu uprawach sadowniczych. Szczególnie duże ich nasilenie występuje w zaniedbanych uprawach sadowniczych. Podczas żerowania tarczniki wysysają sok z komórek roślin oraz wydzielają toksyczne substancje. Porażone rośliny są osłabione i narażone na przemarznięcia. Silne porażenie może doprowadzić do zamierania pędów lub nawet całych roślin.

Tarcznik niszczyciel to szkodnik problematyczny w ostatnich latach. Jego zwalczanie reguluje rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 861 z 27 czerwca 2007 roku. Początek wegetacji to moment, kiedy zwykle wykonywane są przez sadowników zabiegi ochronne z użyciem preparatów olejowych. Ale nie jest to wystarczająca ochrona. Początek wylęgu osobników larwalnych  ma początek w zależności od sezonu – z reguły między 3 dekadą maja, a połową czerwca. Masowe migracje larw występują zwykle 7 dni po zaobserwowaniu początku wylęgu. Czas masowej migracji larw to również najlepszy okres ich zwalczania.

Zwalczanie tego szkodnika w sadach jabłoniowych ważne jest nie tylko w czerwcu, ale również w lipcu. Bardzo ważny jest monitoring tego szkodnika, pozwalający na uzyskanie informacji o aktywności szkodnika oraz wyznaczeniu optymalnego terminu do przeprowadzenia zabiegów zwalczających. Trzeba zdać sobie sprawę z tego, że czas na wykonanie skutecznego zabiegu zwalczającego jest krótki. Larwy już w ciągu 24 godzin od wylęgu mogą wkłuć się w tkankę rośliną, zacząć żerować i wytwarzać tarczki chroniące je przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi oraz cieczą roboczą stosowanych insektycydów. Podczas przeprowadzonych doświadczeń polowych dobrą skuteczność w zwalczaniu tarcznika niszczyciela uzyskiwano opierając ochronę w sadach jabłoniowych stosując  Movento 100 SC oraz produkt zawierający substancję aktywną flupyradifuron *. Najlepszą skuteczność uzyskiwano stosując blok zabiegów: flupyradifuron * oraz dwukrotnie Movento, zapewniając ochroną na poziomie prawie 80%. Wspomniane trzy zabiegi wykonane były w odstępach dwutygodniowych.

Misecznik śliwowy w borówce

Z gatunków roślin jagodowych, któremu T. Gasparski, poświęcił część swojego wystąpienia była borówka wysoka, której plantacje obecnie atakowane są przez całą gamę szkodników. Należą do nich m.in. mszyce, miseczniki, pryszczarki i muszka plamoskrzydła. To wymusza na plantatorach wykonanie w sezonie 4 lub 5 zabiegów zwalczających. W ostatnich latach na części plantacji sporo problemów przysparza misecznik śliwowy. Dlatego też w ostatnich dwóch latach, w regionie Skierniewic prowadziliśmy kilka doświadczeń rejestracyjnych, których celem było opracowanie optymalnych programów zwalczających te szkodniki. W tym celu w doświadczeniach rejestracyjnych w miesiącu czerwcu stosowano produkt zawierający substancję aktywną o nazwie flupyradifuron *, który wykazywał wysoką skuteczność zwalczania misecznika śliwowego. Stosowanie opracowanego przez nas programu przez dwa lata na plantacji, gdzie wystąpił misecznik śliwowy, powinno rozwiązać problem obecności tego szkodnika na tej plantacji – recenzował T. Gasparski.

misecznik
Młody pęd borówki zasiedlany przez misecznika śliwowca

Efektywność programów w zwalczaniu misecznika śliwowego na borówce

Programy ochrony:
Program 1:
flupyradifuron 200 SL 0,3 l/ha (A) + Movento 100 SC 0,75 l/ha (B)
Program 2:
Movento 100 SC 0,75 l/ha (A) + flupyradifuron 200 SL 0,3 l/ha (B)
Program 3:
Standard 20 SP 0,2 kg/ha + Slippa 0,04% (A i B)  

.

Lokalizacja: Skierniewice, odmiana: Bluecrop, wiek plantacji: 9 lat, daty zabiegów: A – 1 lipca, B – 8 lipca, data oceny:  22 lipca

W jednym z doświadczeń na 8-letniej plantacji z odmianą Bluecrop stosowano program składający się z dwóch zabiegów – produktem zawierającym flupyradifuron* oraz Movento. Oba zabiegi wykonane były już w miesiącu lipcu z uwagi na późniejszą niż zwykle migrację larw misecznika. Zastosowanie produktu opartego o flupyradifuron* jako pierwszego dawało nieznacznie lepsze efekty niż stosowanie jako pierwszego produktu Movento, a w następnej kolejności produktu z substancją aktywną flupyradifuron*.

*produkt w formulacji 200 SL przeznaczony do zwalczania czerwców w trakcie badań rejestracyjnych
ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here