Pierwsze spotkanie w ramach IV edycji Akademii Uprawy Truskawek, odbyło się we Wrocławiu 5 marca (więcej czyt…). W jego trakcie mówiono m.in. o zasadach prawidłowego nawożenie posypowego oraz fertygacji zarówno w uprawach truskawki polowej jak i pod osłonami. Rozmawiano także o wielu innych czynnikach determinujących plonowanie i wpływających na wielkość polonu handlowego.

Znaczenie fertygacji

Pierwszym prelegentem był dr hab. Zbigniew Jarosz z UP w Lublinie. Mówił nieco o znaczeniu umiejętnie prowadzonej fertygacji w uprawach polowych, jednak główna część wykładu poświęcona była uprawom pod osłonami. Nawożenia w uprawach polowych nie można wyłącznie oprzeć o fertygację. W sytuacji, gdy występują obfite opady deszczu nie można podawać roślinom nawozu z wodą, bo na skutek nadmiernego zalewanie roślin zniszczylibyśmy plantację. W tego typu uprawach podstawą musi pozostać nawożenie posypowe – mówił dr hab. Zbigniew Jarosz. Zaznaczył jednak, że inaczej wygląda to w uprawach pod osłonami, a także od rodzaju substratu w którym uprawiane są rośliny. Uprawiając truskawki w substracie przygotowanym na bazie torfu wysokiego (kwaśny) trzeba np. wysycić przed rozpoczęciem uprawy kationami wapnia. Wapń jest podstawowym budulcem systemu korzeniowego oraz masy liściowej, więc trzeba zadbać o jego dostępność dla roślin. Podłoże torfowe nie może zostać przesuszone ani nadmiernie zasolone (w przypadku tego podłoża bardzo trudno będzie je obniżyć). Należy pamiętać, że wszelkie skokowe różnice w poziomie EC mogą prowadzić do ograniczenia w pobieraniu wapnia, który jest składnikiem budulcowym dla roślin.

Dr hab. Zbigniew Jarosz z UP w Lublinie opowiada o fertygacji w uprawie truskawki
Dr hab. Zbigniew Jarosz z UP w Lublinie opowiada o fertygacji w uprawie truskawki

Zupełnie inaczej można prowadzić uprawę w podłożach inertnych, które stanowią dla korzeni jedynie podporę i gwarantuje odpowiednią wilgotność, łatwą do kontroli. W przypadku takiego podłoża nie ma sorpcji, więc plantator ma pełną kontrolę nad procesem fertygowania nasadzenia. Zaletą tego typu podłoża jest również jego szybkie nagrzewnie się, co pozytywnie wpływa na rozwój systemu korzeniowego. W takim podłożu można bardzo szybko zmieniać pożywkę lub skład podawanych pokarmów. Podłoże może mieć rozmaite składy. W uprawie truskawek może to być podłoże kokosowe (trzeba wybierać odpowiednio oczyszczone podłoża) lub kokosowo-perlitowe. Wyniki niektórych doświadczeń pokazują, że bardzo dobre rezultaty osiąga się uprawiając truskawki w mieszance kokosowo-perlitowej, trzeba jednak takie podłoże dostosować do rodzaju uprawianej odmiany, podłoże takie wymaga także umiejętnego zarządzania systemem fertygacji.

Właściwe stosowanie fertygacji

Przy ocenie przydatności wody należy w pierwszej kolejności zwrócić uwagę na zawartość sodu, żelaza, kwaśnych dwuwęglanów oraz upewnić się, że mamy odpowiedni wskaźnik EC i pH. Bardzo ważny jest także odczyn pH, który ma duży wpływ na zawartość fosforanów w podawanej pożywce. Obfitość fosforu jest szalenie ważna w okresie ukorzeniania truskawek, więc EC powinno zawierać się w przedziale 1,1-1,5. Chodzi o to by nie przeszkadzać włośnikom. Są one bardziej podatne na uszkodzenia niż liście. Każde przesuszenie rośliny z kolei wiąże się z utratą części korzeni włośnikowych – mówił prelegent. W fazie wegetatywnej należy zwiększyć zawartość azotu w pożywce, a wysokość EC należy regulować wielkością przelewu pożywki, nie wody. W okresie budowy liści w podłożu obecny musi być jon amonowy NH4 w ilości 10-15%, gdyż jest on na tym etapie bardzo chętnie pobierany przez rośliny. Podczas owocowania stosujemy pożywkę bezamonową i możemy stosować roztwór o wyższym zasoleniu; EC w zakresie 1,8-2,5 jest na tym etapie akceptowalne. Optymalny poziom pH pożywki powinien z kolei zawierać się w przedziale 5,5-6,0. Zdaniem dr hab. Zbigniewa Jarosza należy stale kontrolować oba parametry, gdyż są one kluczowe dla uzyskania właściwych wyników w nawożeniu.

Sporządzanie pożywki

Zagadnienie to omówił reprezentujący firmę Yara Poland Jarosław Barszczewski. Aby sporządzić rekomendację do nawożenia plantacji potrzebna jest analiza wody i gleby oraz opis miejsca uprawy. Może ona być oparta o nawozy dwuskładnikowe lub wieloskładnikowe. Te pierwsze są tańsze, ale trudniejsze w mieszaniu i kalkulacji. Są też zwykle dobrze dopasowane do potrzeb, choć ich dozowanie wymaga ścisłej kontroli. Wieloskładnikowe są bezpieczniejsze dla zdrowia opiekuna plantacji, gdyż w większości nie pylą. Łatwiej je stosować, nie potrzeba tak ścisłego nadzoru. Nie nadają się jednak do zastosowania w każdej wodzie. Dlatego tak ważna jest jej uprzednia analiza.

Jarosław Barszczewski z Yara Poland mówi o nawożeniu truskawek
Jarosław Barszczewski z Yara Poland mówi o nawożeniu truskawek

Mieszać ze sobą można azotany, chlorki, fosforany, siarczany, nieograniczone postaci mikroelementów w przypadku nawozów dwuskładnikowych, a w przypadku sporządzania pożywki w oparciu o nawozy wieloskładnikowe można mieszać w jednym zbiorniku produkty z grup Superba, Nutrifol, Ferticare, Kristalon. Ważne jest jednak, aby produkty nadawały się do podłoży o ograniczonej sorpcji. Jeszcze bardziej złożone są zagadnienia związane z mieszaniem nawozów ze środkami ochrony. Aby ułatwić to zadanie firma Yara udostępniła plantatorom specjalnie przygotowaną stronę internetową www.tankmix.com  na której znajdują się zalecenia dotyczące generalnych zasad ale i konkretne propozycje.

New Growing System

Polega on na uprawie „w powietrzu”, a mówić ściślej łączy on zalety uprawy w podłożu z aeroponiką. Cechują go idealne warunki powietrzno-wodne panujące w ryzosferze.  Jest też bardzo wydajnym systemem, gdyż umożliwia dwukrotną w sezonie uprawę truskawek tradycyjnie owocującej lub całoroczną truskawki powtarzającej. Uprawiając odmiany tradycyjnie owocujące daje możliwość zagęszczenia liczby sadzonych roślin do 100 tys. sadzonek/ha. W Polsce system ten jest badany na UP w Lublinie, z wykorzystaniem np. słomy rzepakowej i kukurydzianej, a także substratu kokosowego i torfu. W tym doświadczeniu do nasadzeń wybrano odmianę ‘Elsanta’. Bardzo interesująca wyniki otrzymano stosując jako podłoże wymieszaną ze sobą słomę z substratem kokosowym w proporcji 1:1, która to mieszanina pozwoliła uzyskać wysoki plon handlowy, a także duże owoce. W tym systemie dobre efekty dała także biostymulacja roślin za pomocą prepratu Terrasorb Radicular, podawanego przez system fertygacyjny. Efekty jego zastosowania były szczególnie widoczne tam, gdzie w podłożu zwiększony był udział słomy. Zdaniem dr hab. Zbigniewa Jarosza, New Growing System może okazać się dla osób posiadających nowoczesne obiekty tunelowe lub szklarnie interesującym kierunkiem uprawy truskawek w Polsce.

Stymulatory wysokich plonów

Przy okazji omawiania warunków uzyskania wysokich plonów uprawie truskawek powtarzających owocowanie Albert Zwierzyński z firmy Osadkowski SA odniósł się do preparatu wymienionego przez dr hab. Jarosza – Terra-Sorb Radicular, informowała także o innym biostymulatorze – Terra-Sorb Complex.

Pierwszy z wymienionych produktów zawiera 6% wolnych aminokwasów, 3% azotu, 1% fosforu i 8% materii organicznej. Zalecana dawka produktu to 2 l na 1000 l wody. Tak sporządzony roztwór ma pH 5,82 i EC – 0,18 mS. Należy go stosować co 7-14 dni, najlepiej w pierwszym porannym cyklu nawodnieniowym lub fertygacyjnym. W podłożach inertnych wskazane jest, by cykl nieznacznie opóźnić. Po zabiegu linie kroplujące należy przepłukać wodą lub pożywką. Podczas jej bilansowania należy uwzględnić wprowadzone składniki. Doświadczenia przeprowadzone w 2012 roku w Hiszpanii wykazały bardzo korzystny wpływ stosowania preparatu na wysokość osiąganych rezultatów produkcyjnych. Preparaty z naszej firmy są powszechnie znane i stosowane w rejonie Huelvy, gdzie produkuje się większość hiszpańskich truskawek i stosowane są nowoczesne technologie ich uprawy– mówił we Wrocławiu Albert Zwierzyński. Aplikacja preparatu daje dobre rezultaty podczas wystąpienia problemów we wzroście krzewów, czy uszkodzeniach systemu korzeniowego.

Albert Zwierzyński z firmy Osadkowski omawia czynniki warunkujące plonowanie truskawki
Albert Zwierzyński z firmy Osadkowski SA omawia czynniki warunkujące plonowanie truskawki

Terra-Sorb Comlex powstaje na drodze hydrolizy enzymatycznej białka. Metoda polega na rozpuszczeniu wiązań peptydowych za pomocą enzymów. Sprawia to, że  powstałe aminokwasy są pojedyncze i nieuszkodzone. Tradycyjnie stosowana metoda hydrolizy chemicznej polega na rozpuszczeniu białka za pomocą kwasów, co sprawia, że parametry tak pozyskanego produktu nie są do końca określone. Poprzez dolistną aplikację nawozem Terra-Sorb Complex, roślina zasilana jest aminokwasami bez potrzeby zużywania energii na ich syntezę. Sprawia to, że obserwować można wzrost zawartości aminokwasów w krzewie przy korzystnym bilansie energetycznym. Produkt ten, poza aminokwasami, zawiera mikroelementy dzięki czemu w szeroki sposób może oddziaływać na roślinę przygotowując ją do wystąpienia stresu, jak i wspomagać jej mechanizmy regeneracyjne po jego wystąpieniu. Produkt zawiera 20% wolnych aminokwasów, 5,5% azotu, 0,8% Magnezu, 1,5% boru, 1% żelaza, 0,1% cynku, 0,1% manganu, 0,001% molibdenu i 25% materii organicznej. Zastosowana kombinacja składników sprawia, że preparat wykazuje bardzo szybkie działanie. Poprawia on także tempo fotosyntezy, choć przy bardzo wysokich temperaturach powyżej 32oC, gdy normalnie proces ten nie zachodzi, po zastosowaniu preparatu choć wciąż występuje, to jest on spowolniony. Pomiar indeksu fotosyntetycznego SPAD wykazał wyniki o 10-20% wyższe w krzewach potraktowanych preparatem Terra-Sorb complex.Poprzedni artykułPolska największym producentem borówki w Europie i wzorem współpracy plantatorów
Następny artykułZgromadzenie Walne Krajowego Zrzeszenia Plantatorów Aronii „Aronia Polska”

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj