W dniu 19 marca w Skierniewicach w Instytucie Ogrodnictwa odbyło się Zgromadzenie Walne Krajowego Zrzeszenia Plantatorów Aronii „Aronia Polska”. Przybyło na nie 34 plantatorów z całego kraju aby zapoznać się działalnością ustępującego zarządu i wybrać nowy, podsumować zeszły sezon i dyskutować o wyzwaniach w nadchodzącym. Ogółem w spotkaniu udział wzięło około 50 osób.

Podsumowanie działalności stowarzyszenia w 2015 roku

Prezes KZPA Aronia Polska Andrzej Karolak

Spotkanie otworzył Andrzej Karolak, dotychczasowy prezes organizacji. Powitał gości i przedstawił porządek obrad. Zreferował też działalność zarządu w 2015 roku. Jednym z pierwszych wykonanych zadań było przystąpienie do klastra Zjednoczona Aronia. Wydano także książkę autorstwa Iwony Wawer, Piotra Eggerta i Barbary Hołub pod tytułem „Aronia, superowoc”, której druk w całości został sfinansowany z pozyskanych ze źródeł agencyjnych środków. Podejmowane były także rozmowy z przedstawicielami koncernów chemicznych w celu dokonania rejestracji śor dla aronii, sprawa ta cały czas jest w toku. Na prośbę władz stowarzyszeń IO w Skierniewicach opracował także metodykę integrowanej uprawy aronii, która w najbliższym czasie trafi do druku i zostanie opublikowana na stronie internetowej stowarzyszenia. Na przyszłość zaplanowano szkolenia z zintegrowanej produkcji, ale także opracowanie metodyki ekologicznej uprawy aronii.  Kolejnym owocem współpracy z Instytutem było przydzielenie organizacji biur w pomieszczeniach na terenie kompleksu, więc nową siedzibą stowarzyszenia są obecnie Skierniewice. Bliskość kadry naukowej ułatwia kontakty wspomagające pracę plantatorów. Stowarzyszenie wspiera także inicjatywy swych członków zmierzające do budowy małych przetwórni owoców w oparciu o środki unijne. Zdaniem prezesa w przyszłości większa liczba plantatorów będzie także uprawiała aronię metodami ekologicznymi. Pojawiają się sygnały o zapotrzebowaniu na takie właśnie owoce na rynkach zagranicznych. W 2015 roku przyjęto także 6 nowych członków.

Zmiany w statucie „Aronii Polskiej”

Wiceprezes KZPA Aronia Polska Leszek Spytek przewodniczył obradom
Wiceprezes KZPA Aronia Polska Leszek Spytek przewodniczył obradom

Podczas Zgromadzenia Walnego wprowadzono kilka zmian do statutu organizacji. Pierwsza z nich, to zmiana lokalizacji siedziby – nie jest nią już Mieczysławów. Kolejna to termin uiszczania składek członkowskich, które są fundamentem finansowania działalności organizacji. Wysokość rocznych kontrybucji w 2016 roku została utrzymana na dotychczasowym poziomie i wynosi 1000 zł. Jednak termin jej uiszczania został wydłużony do końca czerwca. Jeszcze w ubiegłym roku składki należało opłacać do końca lutego. Przyjęto także zmianę na mocy której 7 osobowy zarząd będzie wybierany na 5 letnią kadencję. Będzie on składał sprawozdanie finansowe najpóźniej 4 miesiące po zakończeniu roku obrachunkowego. Ustalono także nowe procedury rozwiązywania organizacji, choć członkowie wyrażali nadzieję, że nigdy do tego nie dojdzie.

Nowe władze Krajowego Zrzeszenia Plantatorów Aronii „Aronia Polska”

Łucja Orłow-Gozdowska, wiceprezes stowarzyszenia
Łucja Orłow-Gozdowska, wiceprezes stowarzyszenia

Członkowie uczestniczący w obradach zgłosili 9 kandydatur na członków Zarządu. Wśród nich znaleźli się Andrzej Karolak, Leszek Spytek, Piotr Eggert, Łucja Orłow-Gozdowska, Stanisław Trzonkowski, Robert Laskowski, Waldemar Zienkiewicz, Piotr Nowak i Paweł Dzierżek. Część z tych osób posiada już doświadczenie w pracach Zarządu KZPA „Aronia Polska”. Do zarządu wybrano siedem osób wymienionych jako pierwsze. Spośród nich sześcioro piastowało funkcje zarządcze już w poprzedniej kadencji. Zarząd ukonstytuował się w taki sposób jak dotychczas, to znaczy wybrane osoby zachowały swe stanowiska – prezesem pozostał Andrzej Karolak w głosowaniu tracąc tylko jeden głos. Stanisław Trzonowski, który zastąpił Pawła Dzierżka został członkiem objął stanowisko członka zarządu.

Kazimierz Pilarski, przewodniczący komisji rewizyjnej, wnioskował o udzielenie Zarządowi absolutorium
Kazimierz Pilarski, przewodniczący komisji rewizyjnej, wnioskował o udzielenie Zarządowi absolutorium

Dokonano także wyboru członków Komisji Rewizyjnej. Zostali nimi Kazimierz Pilarski jako przewodniczący oraz Sylwester Tarkowski i Piotr Nowak a więc w tym ciele nie zaszły zmiany personalne.

Plany stowarzyszenia na 2016 rok

Zapowiedziano kontynuację prac nad metodyką zintegrowanej i ekologicznej produkcji aronii. Planowane jest także podjęcie rozmów z rządem o dofinansowaniach upraw owoców miękkich i pozyskania środków na finansowanie działalności „Aronii Polskiej”.  Zarząd planuje także zawieranie na szerszą skalę umów trójstronnych na zbyt owoców, które będą obowiązywać także zakłady przetwórcze i plantatorów, co skutkować będzie zapewnieniem bezpieczeństwa wszystkim stronom. Kontynuowane będą rozmowy o rozszerzeniach w rejestracjach środków ochrony roślin na aronię. Wsparcie ze strony stowarzyszenia uzyskają plantatorzy planujący przejście z uprawy konwencjonalnej na ekologiczną. Prezes Karolak prowadzi także rozmowy z firmą Rechters, która wykazała chęć współpracy ze stowarzyszeniem w celu zapewnienia zbytu. Mają one być kontynuowane także w przyszłości. Uruchomiona zostanie także baza firm przetwórczych, które wejdą do stowarzyszenia jako członkowie wspierający. Dodatkowo, zaplanowano wydanie nowego podręcznika do uprawy aronii.

 Poprzedni artykułDeterminanty wysokiego plonu truskawek w polu i pod osłonami
Następny artykułAkademia uprawy truskawek w Warce

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj