Jak opłacalnie produkować truskawki

Pod takim hasłem odbywało się szkolenie zorganizowane przez firmę Yara Poland i Bayer CropScience oraz ZUH Sikora w Bielinach 11 marca. W jego trakcie mówiono zarówno o roli nawożenia i ochrony, ale również o możliwościach zagospodarowania truskawek przemysłowych. 

Organizując to spotkanie chcieliśmy zwrócić uwagę nie tylko na odmiany deserowe, ale również przemysłowe z których słynął region Bielin. Chcę również podkreślić, że to dzięki truskawkom przemysłowym Polska stała się jednym z najważniejszych ich producentów na świecie. Widząc potrzebę współdziałania producentów z przetwórcami na spotkania zaprosiłem również przedstawiciela firmy przetwórczej – informował Wojciech Wojcieszek z firmy Yara Poland (więcej na ten temat czyt. „Co dalej z truskawką przemysłową”).

Ważne programy

Informacje na temat nawożenia truskawek w różnych technologiach przedstawił Wojciech Wojcieszek w firmy Yara Poland. Przystępując do nawożenia bardzo ważna jest analiza
chemiczna gleby i tutaj sugerował wykonywanie analizy metodą ogrodniczą, która daje najlepszą informacje o zgromadzonych w glebie i dostępnych dla uprawianych roślin składników odżywczych. Szczególnie chodzi tutaj o wapń – tak ważny dla jakości owoców – a którego zawartości standardowa metoda (E-R) nie określa. Rekomendujemy rozłożenie w czasie nawożenia i dostosowywać je nie tylko do prognozowanego plonu czy kondycji roślin, ale również tego czy zanotowano silne opady deszczu, które mogły wypłukać składniki odżywcze
– informował W. Wojcieszek. Dzielenie dawek nawozowych w uprawie truskawek jest również ważne z uwagi na stosunkowo płytki system korzeniowy tej rośliny, co powoduje, że ilość podawanych nawozów należy dostosować również do możliwości pobrania z nich składników odżywczych przez rośliny. Ważne jest także dopasowania nawożenia do fazy fenologicznej w jakiej znajdują się truskawki. Na początku wzrostu ważne będą takie składniki jak fosfor i wapń – do budowy i regeneracji systemu korzeniowego. W fazie wegetatywnej należy dostarczać azot, wapń, magnez i żelazo – składniki niezbędne do budowy pędów i liści. W fazie generatywnej potrzebne są fosfor i bor – do dobrego rozwoju kwiatów, i początkowego wzrostu owoców. W okresie dorastania owoców należy pamiętać o regularnym dostarczaniu potasu i wapnia – ważnych dla jakości owoców, ich wielkości, barwy, smaku, zapachu, oraz trwałości w obrocie towarowym.

W. Wojcieszek zwracał uwagę np. na nawóz YaraMila Complex, który jako jedyny bezchlorkowy nawóz do stosowania posypowego zawiera fosfor w postaci polifosforanów, które dobrze przemieszczają się w glebie, a przez to są dobrze dostępne dla roślin i skuteczniej stymulują rozwój systemu korzeniowego (ważne szczególnie po zimie dla roślin wieloletnich – kiedy nie możemy nawozu wymieszać z glebą). Produkt ten dostarcza roślinom także azot, potas, magnez, siarkę oraz mikroelementy (bor, żelazo, mangan i cynk). Wszystkie te składniki zawarte są w specjalnie przygotowywanych granulach – każda zawiera taką samą ilość odpowiednio zbilansowanych składników odżywczych.

W przypadku nawozów wapniowych, firma Yara Poland może poszczycić się kilkoma nawozami należącymi do grupy YaraLiva. Są one źródłem w pełni rozpuszczalnego w wodzie wapnia, który jest szybko dostępny dla roślin. Dotyczy to zarówno produktów do stosowania posypowego takich jak Tropicote czy Nitrabor, a także przeznaczonej do fertygacji i oprysków saletry wapniowej Calcinit. Jak informował W. Wojcieszek w uprawie truskawek nie należy się również bać azotu, zwiększając jednak nawożenie tym plonotwórczym składnikiem należy proporcjonalnie zwiększać nawożenie innymi składnikami. Dobrym rozwiązaniem może tu być zastosowanie doglebowo w okresie kwitnienia saletry potasowo-wapniowej Unika Calcium zawierającej łatwo dostępne formy azotu, potasu i wapnia – składników najbardziej istotnych w fazie wzrostu i dojrzewania owoców. W. Wojcieszek przedstawił także schemat nawożenia truskawek – posypowego wspomaganego dolistnym proponowanego przez firmę Yara Poland (fot.) oraz programy do fertygacji. Zwrócił również uwagę na wprowadzony przez jego firmę stosunkowo niedawno nawóz dolistny KristaLeaf Fruit Controller polecany do stosowania przed i po kwitnieniu. Odpowiednia kompozycja: – wysoka zawartość boru oraz łatwo dostępnego fosforu w dwóch formach: organicznej i nieorganicznej dostarcza roślinom energii dla procesów zapylenia, zapłodnienia, zwiększa ilość komórek w młodych zawiązkach, a tym samym wielkość owoców, a także niweluje objawy „głodu fosforowego”, występujące często około kwitnienia na skutek niskiej temperatury gleby. Zawarty w preparacie cynk wzmacnia odporność roślin na niskie temperatury. Dzięki obecności substancji poprawiających właściwości fizyczne cieczy, składniki pokarmowe są łatwo wchłanianie, co ma szczególne znaczenie w okresie kiedy rośliny nie mają jeszcze dostatecznie wykształconej masy zielonej (liści, pędów).

W tym roku wiele plantacji na skutek długiej zimy, lub wręcz ich miejscowego podtopienia mogą wymagać specjalnych zabiegów stymulujących proces fotosyntezy. Taką sprawdzoną w minionych sezonach mieszaniną stymulującą fotosyntezę jest połączenie następujących nawozów: Krista MgS (5 kg), Kristalon Zielony (3 kg) oraz Rexolin M35 (0,5 kg).

 Sprawdzona ochrona

Krzysztof Kantor z firmy Bayer CropScince przedstawił informacje na temat problemu podrabianych środków ochrony roślin. Jak szacuje się w Polsce w obrocie znajduje się od 8

Krzysztof Kantor z firmy Bayer CropScience

do 12% podrabianych pestycydów, a problem ten cały czas narasta. Jako przykład podał np. podrabiane preparaty przywożone z Ukrainy, gdzie w opakowaniu z herbicydem znajdowała się substancja do zwalczania szkodników, oszustwa stwierdza się także w przypadku fungicydów czy zoocydów. Jednym z elementów przeciwdziałania temu problemowi jest kupno pestycydów wyłącznie w autoryzowanych punkach sprzedaży. Zawsze należy również prosić sprzedawcę o dokument poświadczający zakup np. faktura zakupu. K. Kantor przestrzegał przed kupnem preparatów w bardzo okazyjnych cenach oraz od domokrążców, gdyż te „oszczędności” mogą stać się przyczyną poważnych strat w uprawach, od uodporniania się patogenów do zniszczenia uprawy włącznie. Firma Bayer CropScience walcząc z tym nielegalnym procederem wprowadza m.in. do obrotu nowy rodzaj opakowań dla oferowanych środków ochrony roślin w ramach akcji „Oryginalne znaczy pewne”. W tym celu prowadzona jest nie tylko kampania informacyjna, a na opakowaniach nowej linii „Smartline” znajdują się następujące elementy pozwalające identyfikować oryginalność produktu:

 • plomba na zakrętce butelki (powinno być widoczne na niej logo firmy Bayer), od 2013 r. wprowadzana jest nowa plomba zakrętki z „hologramem”;
 • pod zakrętką butelki powinna znajdować się druga plomba, z logo firmy Bayer w formie

hologramu. Mocno przylega do butelki, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo produktu.

 • logo na opakowaniach, zakrętce i etykiecie – na wszystkich opakowaniach firmy Bayer dodatkowo zamieszczone jest logo na ramionach butelek – po prawej oraz lewej stronie, na zakrętce oraz na etykiecie.
 • Holospot na etykietach – każde opakowanie opatrzone jest wielowymiarowym hologramem, praktycznie niemożliwym do podrobienia.

  K. Kantor omówił również program ochrony truskawek w oparciu o następujące produkty firmy BCS:

 • przed kwitnieniem na kwieciaka malinowca – Decis Mega 50 EW
 • biały pąk na szarą pleśń – Pomarsol Forte 80 WG
 • od kwitnienia do fazy poprzedzającej zbiór, a nawet w przerwie między zbiorami (1 dzień karencji) do zwalczania szarej pleśni – Teldor 500 SC
 • po zbiorach w celu ograniczenia problemów z mączniakiem prawdziwym oraz białą plamistości liści – Zato 50 WG
 • w celu niszczenia rozłogów – Basta 150 SL

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here