Zbiory porzeczek zapowiadają się niższe od prognozowanych

czarna porzeczka,

Krajowe Stowarzyszenie Plantatorów Czarnej Porzeczki (KSPCP) informuje, że dokonaliśmy korekty swoich prognoz zbiorów. Z informacji, które otrzymujemy od plantatorów, którzy rozpoczęli już zbiory wynika, że plony odmian wczesnych (odmiana Tisel zajmująca 60% powierzchni nasadzeń w Polsce) są na poziomie 40-50% plonów w stosunku do 2015 roku. W naszej opinii prognozowany dziesięć dni temu spadek plonów o 35 % (w stosunku do poprzedniego sezonu) może wzrosnąć nawet do 50%.

Uważamy, że przyczyną tak znacznego spadku wydajności zbiorów jest susza, która zaczęła się w 2014 roku. Drugą może jeszcze ważniejszą przyczyną tak znacznego zmniejszenia plonowania jest zmniejszenie nakładów na ochronę i nawożenie plantacji. Drastycznie niskie ceny owoców czarnej porzeczki w dwóch poprzednich latach spowodowały, że większość plantatorów z powodu braku środków finansowych nie nawoziła i nie chroniła swoich plantacji, co w konsekwencji w bardzo dużym stopniu przełożyło się na tak duży spadek plonowania.

Musimy mieć świadomość, że skutki suszy i zaniedbań w ochronie i nawożeniu będą odczuwalne w kolejnych latach. Proponowane aktualnie ceny zakupu owoców przez zakłady przetwórcze na poziomie 0,60 do 1,00 złoty przy tak niskich plonach mogą wpłynąć na pogorszenie się kondycji uprawy porzeczki czarnej, a to w konsekwencji może doprowadzić do drastycznego załamania produkcji w kolejnych dwóch latach. Uszkodzone suszą i zaniedbane plantacje będą wymagały znacznie większych nakładów finansowych na przywrócenie ich produktywności. Słaba kondycja krzewów czarnej porzeczki może być w przyszłości przyczyną większej wrażliwości na wiosenne przymrozki.

Uważamy, że regres produkcji czarnej porzeczki mogłaby powstrzymać ceny ok. 2 zł/kg. Cena ta i tak nie pokryła by kosztów produkcji, ale umożliwiła by powstrzymanie pogarszania się stanu plantacji. Brak zrozumienia przez zakłady przetwórcze problemów z jakimi borykają się plantatorzy czarnej porzeczki (10% plantatorów już deklaruje rezygnację z dalszej produkcji) może skutkować w kolejnych latach znacznym deficytem owoców czarnych porzeczek.

Wiesław Błocki, prezes KSPCP
ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here