Wysokie zbiory owoców jagodowych w 2018 roku


Rok rokowi nierówny. Poprzedni sezon nie był urodzajny. W tym zapowiadają się wysokie zbiory owoców jagodowych. Potwierdza to opublikowany 30 lipca raport GUS. Jego twórcy dla niektórych gatunków przewidują rekordowe zbiory.

Pogoda o niestandardowym przebiegu ale na plus

Stanisław Niszczota i Dariusz Miziołek, którzy odpowiadali merytorycznie za przygotowanie dokumentu, podkreślili znaczenie przebiegu pogody. Choć początkowo wegetacja była nieco opóźniona to jednak wysokie temperatury powietrza w kwietniu poskutkowały bardzo szybkim rozwojem roślin. Ich kwitnienie było zazwyczaj bardzo obfite. W większości kraju słoneczna pogoda sprzyjała oblotowi pszczół, należytemu zapylaniu. Na niektórych plantacjach zaobserwowano jednak niedostatek owadów zapylających, szczególnie pszczół miodnych. Nie odnotowano przymrozków, które poczyniły znaczne szkody w poprzednim sezonie. Trosk przysporzyła jednak utrzymująca się dość długo susza. W rezultacie panowania takich warunków, dojrzewanie owoców wielu gatunków, zwłaszcza truskawek, czereśni, porzeczek, agrestu i wiśni, nastąpiło z 2 tygodniowym przyspieszeniem. Jakość owoców jest na ogół dobra, a presja większości chorób niska.

Jagodowych więcej o 25%

Eksperci przewidują, że tegoroczna produkcja owoców jagodowych może okazać się w przypadku niektórych gatunków rekordowa. W pozostałych będzie bardzo wysoka. Ogółem powinna ona wynieść w 2018 roku  znacznie ponad 0,6 mln t. Taki wynik przekłada się na wzrost o przeszło 25% w ujęciu rdr. Tak doskonałe rezultaty produkcyjne przekładają się niestety na niskie ceny skupu płodów.

Truskawki więcej o 10%

Więcej w obecnym sezonie, w porównaniu do roku 2017 zebrano owoców truskawki. Tu jednak dynamika wzrostu była najniższa.  Wyniosła ona niecałe 10%. Eksperci podają już pierwsze szacunki z których wynika, że na terenie Polski zebrano ok. 195 tys. t tychże owoców. Tegoroczne okno zbiorcze owoców truskawek było nieco skrócone. Odpowiada za to ciepła pogoda. Sytuacja ta była szczególnie odczuwalna na plantacjach bez nawadniania.

Zapowiadają się rekordowe zbiory malin

Jeśli dobra pogoda utrzyma się, a zbiory owoców z odmian malin owocujących na tegorocznych pędach okażą się przyzwoite, to jest szansa, że rubinowych jagód w Polsce zostanie zebrane ponad 130 tys. t. Oznaczałoby to wzrost o ¼ w ujęciu rdr. Co więcej, na terenie kraju wciąż realizowane są nowe nasadzenia. Można więc spodziewać się wysokich zbiorów także w kolejnych latach. Niewątpliwie jednak czynnikiem hamującym rozwój tego segmentu produkcji owoców jagodowych są ceny surowca przeznaczanego do zaopatrzenia odbiorców przemysłowych. Jeżeli stawki nie podniosą się i niektórzy plantatorzy odstąpią od zbiorów, prognozowany poziom 130 tys. t może okazać się trudny do osiągnięcia.

Wysokie zbiory owoców porzeczki, więcej agrestu

Wysoką produktywnością odznaczyły się w bieżącym sezonie plantacje porzeczek. Ich produkcję ogółem szacuje się na ok. 200 tys. t. Dominującą pozycją w tym zestawieniu są porzeczki czarne. Pozyskano ich ok. 160 tys. t. Daje to wzrost o znacznie ponad 50% rdr. Ceny skupu były niskie, więc istnieje przypuszczenia, że część plonu pozostała na krzewach w kwaterach. W porównaniu do poprzedniego sezonu odnotowano również wzrost zbiorów owoców agrestu. Był nieco niższy niż u porzeczek, ale wciąż zauważalny – ok. ¼. Jednak analizując średnią produkcję z lat 2011-2015 nawet ten niezły wynik jest o 15% od niej niższy. Zbiór polskiego agrestu ogółem wyniósł ok. 12 tys. t.

Inne owoce jagodowe

Wysokie zbiory owoców zapowiadają się także dla innych gatunków jagodowych. Zapowiada się m.in. bardzo obfite plonowanie aronii. Wysokie plony spodziewane są w przypadku tych gatunków, których areał uprawy w ostatnich latach wykazywał silną dynamikę wzrostu. Mowa tu o borówce wysokiej i jagodzie kamczackiej.

Źródło: GUS

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here