Większe wsparcie w ramach RHD i nowe koszty kwalifikowane

Dżemy z polskich jagód cieszą się popularnością

Osoby zainteresowane lub już prowadzące działania w ramach tzw. Rolniczego Handlu Detalicznego (RHD) w tym roku mogą liczyć na korzystne zmiany związane z możliwością większego dofinansowania tego typu działań. Wynika to z uchwały Komitetu Monitorującego PROW na lata 2014-2020. Zmiany wprowadzono również w naliczaniu kosztów kwalifikowanych. 

W przypadku operacji realizowanych przez rolników składających wnioski w naborze tematycznym dotyczącym wsparcia rozpoczynania działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych, maksymalna kwota pomocy wynosi 500 000 zł. W przypadku rolników, lub małżonków rolników, rozpoczynających lub prowadzących działalność w zakresie przetwarzania i sprzedaży przetworzonych produktów rolnych w ramach rolniczego handlu detalicznego, maksymalna kwota pomocy wynosi 200 000 zł. Natomiast wielkość pomocy przyznanej na realizację jednej operacji w tych przypadkach nie może być niższa niż 10 000 zł.”.

Zmiany w kosztach kwalifikowalnych

W ramach wprowadzonych zmian, koszty kwalifikowane obejmują:

– koszty ogólne tj.: przygotowania dokumentacji technicznej projektu, przygotowania biznesplanu, nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego lub konserwatorskiego,

koszty zakupu specjalistycznych środków transportu – w przypadku następujących beneficjentów: rolnik, domownik lub małżonek rolnika podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie – dotyczy podmiotów składających wnioski w naborze tematycznym dotyczącym wsparcia rozpoczynania działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych oraz rolnik lub małżonek rolnika podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie

– dotyczy podmiotów składających wnioski w naborze tematycznym dotyczącym wsparcia rozpoczynania lub prowadzenia działalności w zakresie przetwarzania i sprzedaży przetworzonych produktów rolnych w ramach rolniczego handlu detalicznego

Zwiększenie zakresu pomocy inwestycyjnej w ramach RHD realizuje założenia rządowej strategii „Plan dla Wsi” w zakresie rozszerzania możliwości sprzedaży w ramach rolniczego handlu detalicznego. Podwyższenie wysokości wsparcia powinno znacząco wpłynąć na wzrost zainteresowania tym rodzajem działalności. Ma to również szczególne znaczenie w obliczu dotychczasowych danych świadczących o wciąż umiarkowanym zainteresowaniu rolników inwestycjami w zakresie przetwarzania produktów rolnych w ramach rolniczego handlu detalicznego, ich zbywania i marketingu.

Proponowane wprowadzenie możliwości zakupu w ramach poddziałania specjalistycznych środków transportu będzie dotyczyć dwóch typów podmiotów:

– rozpoczynających i prowadzących działalność w zakresie rolniczego handlu detalicznego (RHD) oraz

– rozpoczynających działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa produktów rolnych.

Biorąc pod uwagę wyniki poprzednich naborów wniosków w omawianym zakresie należy stwierdzić, iż dotychczasowy brak możliwości dofinansowania środków transportu stanowił istotną barierę dla rozwoju działalności rolniczej w zakresie rolniczego handlu detalicznego (RHD) i zakładania działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych. Brak dofinansowania środków transportu ograniczał możliwości zbytu własnej produkcji i podrażał koszty dystrybucji.

Dlatego w związku z licznymi postulatami zgłaszanymi przez podmioty prowadzące działalność w zakresie rolniczego handlu detalicznego (RHD) oraz zamierzające założyć działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa produktów rolnych, wprowadzona została możliwość uzyskania przez te podmioty wsparcia w zakresie specjalistycznych środków transportu, np. izoterma, chłodnia, foodtruck, cysterna, silos, itp.

Posiadanie własnego środka transportu ułatwi nowym firmom, rozpoczynającym działalność, zapewnienie odpowiednich standardów sanitarnych i weterynaryjnych. Dzięki zwiększeniu kwoty wsparcia w ramach

Dofinansowywane sektory

W ramach działania wspierane są inwestycje w sektorach przetwórstwa: mleka, mięsa (z wyjątkiem uboju o dużej skali), owoców i warzyw (z wyjątkiem produkcji napojów winopodobnych i winopochodnych), zbóż (z wyjątkiem produkcji słodu), ziemniaków, jaj, miodu, lnu i konopi, ziół, roślin oleistych, wysokobiałkowych, przetwarzania produktów rolnych na cele energetyczne, a także usługowego zamrażania wraz z przechowywaniem produktów rolnych.

Pomocą finansową objęte są operacje dotyczące sprzedaży hurtowej produktów rolnych: owoców i warzyw, kwiatów i roślin, mleka i wyrobów mleczarskich, mięsa i wyrobów z mięsa, zboża, rzepaku, szyszek chmielowych, ziół oraz materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych.”.

Proponuje się także wprowadzenie możliwości wsparcia dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa i marketingu roślin zielarskich. Szacuje się, iż plantacje zielarskie zajmują w naszym kraju powierzchnię około 14,5-15,0 tys. hektarów. Zioła uprawia około 7 tysięcy gospodarstw rolnych, przede wszystkim o średnim (województwo wielkopolskie i mazowieckie) oraz mniejszym potencjale produkcji (w województwie kujawsko-pomorskim, podlaskim, lubelskim i świętokrzyskim). Uprawa tych roślin, prowadzona zazwyczaj na mniejszych powierzchniach, może być szansą na rozwój zwłaszcza dla niewielkich gospodarstw zielarskich lub małych gospodarstw typowo rolniczych, gdzie zioła mogą stanowić dochodowy element dywersyfikujący mniej opłacalną produkcję np. zbóż.

Szczegóły czytaj: gov.pl
ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here