Szkodniki nie mają szans

Platnacja truskawek

Systematyczne wycofywanie z użycia substancji czynnych środków ochrony roślin stanowi nie lada wyzwanie dla producentów owoców i warzyw, którzy korzystać muszą z metod alternatywnych. Należy jednak mieć świadomość, że wdrażanie regulacji zawartych w projekcie Europejskiego Zielonego Ładu w najbliższych latach nasili jeszcze ten proces.

W użyciu pozostaną substancje czynne bezpieczne dla środowiska i człowieka, jednocześnie skuteczne w zwalczaniu agrofagów i gwarantujące uzyskanie zdrowego plon. Jedną z nich jest cyjanotraniliprol, obecny w insektycydzie Verimark 200 SC, zarejestrowanym do zwalczania kwieciaka malinowca w uprawie truskawki.

Zdrowie roślin – najważniejsze!

Skuteczna ochrona przed agrofagami opiera się na właściwej diagnozie i wyborze odpowiedniego produktu, który wykaże efektywność działania w danej fazie rozwojowej rośliny i stadium rozwojowym szkodnika. Verimark 200 SC skutecznie chroni plantację przed kwieciakiem malinowcem już na początku wegetacji. Rekomenduje się bowiem stosowanie środka już od fazy dwóch liści właściwych do osiągnięcia przez owoce dojrzałości zbiorczej (BBCH 12–89). Zabieg, w zalecanej dawce 375 ml/ha, najkorzystniej wykonać po pojawieniu się pierwszych chrząszczy, w czasie składania jaj przez samice. Warto mieć na uwadze, że na niewłaściwie chronionych plantacjach uszkodzenia powodowane przez kwieciaka malinowca wynoszą od kilkunastu do ok. 30%, a bywa że przekraczają nawet 80%. Właściwa ochrona, przy użyciu insektycydu Verimark 200 SC gwarantuje skuteczną ochronę oraz dynamiczny rozwój i wigor roślin, a tym samym zapewnia pewny, zdrowy plon owoców.

Kwieciak malinowiec
Kwieciak malinowiec

Długotrwały efekt

Verimark 200 SC wykazuje działanie systemiczne (układowe). Po aplikacji do strefy korzeniowej substancja czynna zostaje pobrana przez roślinę. Przez minimum dwa tygodnie od wykonania zabiegu krąży w niej wraz z sokami i przemieszcza się też do nowych przyrostów. Chrząszcze żerujące na potraktowanych środkiem roślinach ulegają paraliżowi, w ciągu kilku godzin przestają się poruszać i pobierać pokarm. Ich śmierć następuje po 3 do 6 dniach.

Gwarancja skuteczności

Substancja czynna cyjanotraniliprol (nawa handlowa cyazypyr®) należy do najnowszej generacji antranilowych diamidów (grupa IRAC 28). Wśród jej wielu zalet szczególną uwagę należy zwrócić na kilka:

Wykazuje długotrwałą, a dzięki temu skuteczną ochronę przed kwieciakiem malinowcem już od najwcześniejszych faz rozwojowych rośliny.

● Zapewnia dynamiczny rozwój roślin już na początku ich wegetacji.

● Wpływa pozytywnie na zachowanie przez rośliny dobrego wigoru.

● Gwarantuje uzyskanie zdrowego, wysokiej jakości plonu, bezpiecznego dla konsumentów. Trzeba podkreślić, że karencja wynosi 1 dzień. Zoocyd można zatem stosować, praktycznie aż do samych zbiorów owoców, bez obawy o obecność w truskawkach niechcianych pozostałości środków ochrony roślin.

● Przyczynia się do ograniczenia liczby aplikacji wykonywanych w sezonie wegetacyjnym przy użyciu chemicznych środków ochrony roślin.

● Stanowi doskonałe uzupełnienie asortymentu insektycydów stosowanych do zwalczania kwieciaka malinowca.

● Umożliwia wdrażanie strategii antyodpornościowej, dzięki zastosowaniu rotacji środków ochrony roślin należących do innych grup chemicznych i wykazujących inne mechanizmy działania.

● Jest bezpieczny dla organizmów pożytecznych i niecelowych zabiegu, dlatego nie zaburza stanu równowagi w agrocenozie i nie ogranicza jej różnorodności biologicznej.

O tym warto pamiętać!

  • Verimark 200 SC wykazuje skuteczne działanie w temperaturze nie niższej niż 15ºC. Wartość ta jest optymalna dla wykonania zabiegu.
  • Przeznaczony jest do stosowania w systemach nawadniania kropelkowego (na początku cyklu irygacyjnego – do 1/3 jego trwania), a końcówka nawadniająca powinna znajdować się w pobliżu korzeni.
  • Nie ma potrzeby ściągania osłon i okryw antyprzymrozkowych przed aplikacją środka, co jest jego dużym atutem.
  • Insektycyd chroni plantację przez minimum dwa tygodnie od aplikacji.
  • Środek można stosować nie więcej niż 2 razy w sezonie wegetacyjnym.
  • Odstęp między zabiegami powinien wynosić co najmniej 7 dni.

#cennyowoc to kampania edukacyjna skierowana do producentów owoców, w tym plantatorów truskawek. W ramach akcji eksperci w dziedzinie sadownictwa dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z ogrodnikami. Krok po kroku wskazują, jak uzyskać zarówno satysfakcjonujący plon owoców, jak i zadowalający zysk. W artykułach i materiałach audiowizualnych dzielą się doświadczeniami związanymi z agrotechniką, nawożeniem i ochroną plantacji oraz ekonomiką produkcji. Podpowiadają, jak prowadzić rentowną i generującą zyski uprawę.

Materiał promocyjny

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here