Racjonalna ochrona – minimum pozostałości pestycydów

Mikrociągnik Kubota wraz z dopasowanym do niego opryskiwaczem z firmy Agrola pozwala na swobodny przejazd przez tunel

Instytut Ogrodnictwa zaprasza na 60 Jubileuszową Ogólnopolską Konferencję Ochrony Roślin Sadowniczych „Racjonalna ochrona – minimum pozostałości pestycydów”, która odbędzie się 6-7 marca 2018 roku w Kinoteatrze Polonez (ul. Wita Stwosza 2/4) w Skierniewicach. Producentów owoców jagodowych, powinien w szczególności zainteresować drugi dzień konferencji, w którym przewidziano szereg wykładów z zakresu ochrony roślin jagodowych.

Program konferencji

6 marca 2018 r (wtorek)

1. Otwarcie konferencji. Prof. dr hab. M. Korbin, Dyrektor Instytutu Ogrodnictwa

2. Wystąpienia zaproszonych gości.

3. Badania naukowe a praktyka ochrony roślin sadowniczych. Prof. dr hab. S. Pruszyński, prof. dr hab. R. Olszak, prof. dr hab. Z. Dąbrowski

4. Choroba replantacyjna sadów i praktyczne możliwości jej eliminacji. Prof. dr hab. P. Sobiczewski, prof. dr hab. W. Treder

5. Choroby bakteryjne zagrażające drzewom owocowym w ostatnich sezonach wegetacyjnych. Dr hab. J. Puławska, dr M. Kałużna, dr A. Mikiciński, prof. dr hab. P. Sobiczewski

6. Szkodliwość szpecieli w uprawach roślin sadowniczych i możliwości zmniejszenia liczebności ich populacji. Dr hab. G. Soika, dr M. Sekrecka

7. Mszyce – narastające zagrożenie sadów jabłoniowych. Mgr M. Hołdaj, mgr D. Gorzka, prof. dr hab. R. Olszak

8. Nasilenie występowania owocówki jabłkóweczki w sadach jabłoniowych w sezonach 2016 i 2017. Mgr D. Gorzka, mgr M. Hołdaj, mgr B. Sobieszek

9. Strategia zwalczania mączniaka jabłoni – przyczyny niepowodzeń. Mgr S. Masny

10. Narastający problem odporności agrofagów na pestycydy stosowane w uprawach sadowniczych. Dr A. Broniarek-Niemiec, mgr M. Hołdaj, mgr. D. Gorzka

11. Jakie choroby przechowalnicze mogą stanowić zagrożenie w sezonie 2017/2018? Dr K. Rutkowski, dr H. Bryk

12. Strategia zwalczania chwastów w warunkach ograniczonego doboru herbicydów i potencjalnego braku glifosatu. Dr hab. J. Lisek

13. Racjonalna technika ochrony w odniesieniu do różnych typów sadów. Prof. dr hab. R. Hołownicki, dr G. Doruchowski, dr A. Godyń, mgr W. Świechowski

14. Pozostałości środków ochrony roślin wykrywane w owocach pochodzących z polskich sadów. Dr A. Miszczak

PANEL DYSKUSYJNY: Czy można wyprodukować owoce wysokiej jakości bez pozostałości ś.o.r.? W dyskusji wezmą udział m. in. przedstawiciele nauki, producentów owoców, firm fitofarmaceutycznych, doradztwa, administracji państwowej, odbiorców owoców.

7 marca 2018 r. (środa)

1. Rola Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w nadzorze nad obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin. Mgr inż. Joanna Tumińska

2. Możliwości zwalczania szkodników glebowych w uprawach sadowniczych. Dr hab. Eligio Malusa, dr M. Tartanus

3. Nasionnice w sadach czereśniowych i wiśniowych – trudności w ich zwalczaniu. Dr M. Tartanus, dr W. Warabieda

4. Rosnące zagrożenia upraw sadowniczych ze strony szkodników dotychczas rzadziej notowanych. Dr W. Warabieda

5. Zagrożenie plantacji malin przez choroby wirusowe i fitoplazmatyczne. Dr hab. M. Cieślińska

6. Metody diagnozowania chorób roślin jagodowych. Mgr M. Michalecka, dr hab. M. Cieślińska, dr hab. J. Puławska

7. Problemy w ochronie roślin jagodowych przed chorobami. Mgr A. Poniatowska, dr hab. J. Puławska, dr M. Kałużna, mgr M. Michalecka, dr hab. B. Meszkaa

8. Mniej znane a groźne szkodniki roślin jagodowych i sposoby ich zwalczania. Mgr W. Piotrowski, dr hab. B. Łabanowska

9. Jak chronić przed szkodnikami jagodę kamczacką, dereń i inne rośliny rzadziej uprawiane. Dr M. Sekrecka, dr hab. G. Soika

10. Rola odmiany i warunków pogodowych w ochronie winorośli. Dr hab. J. Lisek

PREZENTACJE FIRM FITOFARMACEUTYCZNYCH dotyczące nowych, perspektywicznych środków ochrony roślin, o zastosowaniu powiązanym z przedstawioną tematyką wykładów są przewidziane we wszystkich sesjach merytorycznych w obu dniach konferencji.

POKAZ: internetowy system doradczy w zakresie ochrony wybranych roślin sadowniczych „HortiOchrona”, opracowywany w Instytucie Ogrodnictwa w ramach Programu Wieloletniego MRiRW 2014-2020. Dr M. Tartanus, mgr D. Sas, dr Z. Anyszka

Więcej informacji www.inhort.pl Udział w konferencji jest bezpłatny. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa telefonicznie: 46 834 54 50, 500 095 978, lub mailowo e-mail: michal.czapnik@inhort.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here