Promocja owoców i warzyw na świecie (cz. 2)

Barbara Groele – Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków

W pierwszej części relacji omówione zostały formy promocji spożycia owoców i warzyw, czy soków NFC i innych naturalnych produktów na północy Europy. Jednak XIII Międzynarodowy Kongres Promocji Warzyw i Owoców był imprezą o znacznie większym zasięgu. Tym razem przedstawiamy działania realizowane w Portugalii i Urugwaju.

Portugalia edukuje dzieci

Także w tym kraju realizowana jest idea „5 a day”. O jej wdrażaniu, począwszy od roku 2007, mówiła dr Susana Santana, koordynator tej akcji. Działania promocyjne są tam kierowane przede wszystkim do społeczności związanej ze szkołami – do dzieci, nauczycieli i rodziców, ale najważniejszą grupą docelową są 6-12-latki. W ramach aktywności szkolnych, związanych z poznawaniem owoców i warzyw, oglądają one specjalnie przygotowane filmy, sadzą i opiekują się roślinami wydającymi owoce, przyrządzają sałatki owocowo-warzywne, przygotowują soki. W niektórych szkołach założono ogrody, w których uprawia się krzewy i warzywa metodami ekologicznymi. Pracują w nich sami uczniowie i oni też decydują o uprawianych gatunkach. Aby mogli przekonać się o różnorodności dostępnych produktów, organizowane są wycieczki na portugalskie hurtowe rynki rolne. Tam najmłodsi mogą zapoznać się z pełną gamą smaków i aromatów owoców i warzyw.

Dr Susana Santana – Koordynator 5 a day, Portugalia

Ważni także seniorzy

W Portugalii ważną grupę docelową działań promocyjnych stanowią także seniorzy. Zachęca się ich do spożywania owoców i warzyw, ze względu na walory prozdrowotne tych produktów. Działania członków hiszpańskiej organizacji „5 a day” polegają na organizowaniu wycieczek dla seniorów na targowiska z owocami i warzywami, wspólnym przygotowywaniu posiłków na bazie tych produktów, dystrybucji wydanej przez organizację książki „5 a day”, w której opisane są zalety uwzględnienia w codziennej diecie 5 posiłków owocowo-warzywnych.

XIII Międzynarodowy Kongres Promocji Warzyw -Urugwaj

Wydatki na owoce i warzywa stanowią 13% przeznaczanego na żywność budżetu średniej urugwajskiej rodziny. Produkty te uchodzą w tym kraju za drogie. Zjada się ich średnio 246 g na osobę dziennie, co i tak w grupie krajów Ameryki Południowej i Łacińskiej uchodzi za wynik wysoki. Celem organizacji zaangażowanych w promocję owoców i warzyw jest osiągnięcie poziomu 400 g tych produktów osobę dziennie. Aż 42% produkcji żywności  Urugwaju stanowią cytrusy, które jednocześnie odpowiadają za 91% łącznego eksportu owoców i warzyw z tego kraju. Importowane są natomiast głównie owoce tropikalne, zwłaszcza banany (79%). Import i eksport owoców i warzyw w ujęciu finansowym są zbilansowane.

Sergio Carballo – Dyrektor Fisema Fresh Cut, Urugwaj

Promocja owoców i warzyw w Urugwaju

Poza informacją o wielkości i cechach urugwajskiego rynku tych produktów, Sergio Carballo, dyrektor Fisema Fresh Cut, omówił także działania propagujące konsumpcję owoców i warzyw. Jednym z programów promocji spożycia pokarmów korzystnych dla zdrowia jest „Zdrowy koszyk żywności”. Konsumenci są informowani on-line o tym, co aktualnie jest najświeższe, najtańsze i dostępne na rynku, a następnie informacje te są powtarzane w miejscach sprzedaży owoców. Działanie to zwiększa w społeczeństwie świadomość dotyczącą sezonowości określonych gatunków, a więc okresu w roku, kiedy można je kupić taniej i są naprawdę świeże i smaczne. Także Ministerstwo Zdrowia Urugwaju prowadzi działania promocyjne. Jednym z nich jest tzw. talerz zdrowia, czyli graficzny schemat zbilansowanego i zdrowego odżywiania się, odpowiednik polskiej Piramidy Żywienia. Warzywa i owoce stanowią bardzo istotną część proponowanej mieszkańcom Urugwaju diety. Program „5 a day” w tym kraju realizuje obywatelska organizacja Movimiento MAES Educacion. Organizuje ona w sieciach handlowych interaktywne atrakcje dla dzieci, wydaje też materiały promocyjne, m.in. tematyczne kalendarze. Odbywają się też spotkania w szkołach w ramach kampanii promocyjnych.

Wciąż dużo do zrobienia

Zdrowy sposób odżywiania się jest ważny dla wszystkich, a jego promocja nie tylko stanowi przejaw troski o zdrowie konsumentów, ale także wpływa na kondycję branży ogrodniczej i przetwórczej. XIII Międzynarodowy Kongres Promocji Warzyw i Owoców stał się forum wymiany doświadczeń i wniosków dotyczących realizacji działań zmieniających zachowania konsumenckie, propagujących żywienie oparte na owocach i warzywach. Wiele już zostało zrobione, lecz do osiągnięcia zakładanych celów w wielu państwach, zwłaszcza w Polsce, droga wciąż daleka.

Więcej o tym wydarzeniu można przeczytać w czasopiśmie „Jagodnik” 8/2017.