Nowe zasady działania rynku pracy sezonowej


Pracownicy sezonowi to z roku na rok coraz większe zmartwienie osób prowadzących plantacje owoców. Czy wprowadzane zmiany w zatrudnieniu pracowników sezonowych rozwiążą część problemów, okaże się już niebawem. Właściciele plantacji zatrudniający pracowników sezonowych z zagranicy powinni jednak już przygotować się na zmiany w przepisach regulujących ich zatrudnienie.


Od 1 stycznia 2018 roku zaczną obowiązywać zmiany, które mają na celu usunięcie bezpłatnych i mało sformalizowanych oświadczeń rejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy, a dotyczących powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi. Po Nowym Roku oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi będą rejestrowane tylko w przypadku prac nie-sezonowych. Jednocześnie będzie możliwość ubiegania się o wydanie zezwolenia na pracę sezonową (do 9 miesięcy w roku kalendarzowym). Nadal sprawy te będą prowadziły powiatowe urzędy pracy. Równolegle praca na podstawie oświadczeń zarejestrowanych przez pup w 2017 r. będzie mogła być wykonywana do końca 2018 r. Należy jednak zaznaczyć, że wnioski o wydanie wizy w związku z rejestracją oświadczenia będą rozpatrywane na dotychczasowych zasadach, jeśli zostaną złożone przed 31 października 2018 r.

Zgodnie z nowelizacją, obok zezwoleń na pracę, które mogą zostać wydane przez wojewodę na okres do trzech lat, wprowadzone zostanie zezwolenie na pracę sezonową, wydawane przez starostę na okres dziewięciu miesięcy w roku kalendarzowym.

Od początku nowego roku, od każdego złożonego oświadczenia, będzie obowiązywała opłata 30 zł. Wprowadza się także limit wysokości takiej wpłaty, będzie on na poziomie 10% minimalnego wynagrodzenia. Wprowadzone zostaną limity wydawanych zezwoleń dla powiatu, ale i dla pojedynczych gospodarstw.

Nowe przepisy przyjmują stworzenie rejestru pracy dla cudzoziemców, zawierającego informacje o klasycznych zezwoleniach o pracę, zezwoleniach na pracę sezonową, oświadczeniach mających na celu dokonanie wpisu do ewidencji, a także informacje starosty o sytuacji panującej na lokalnym rynku pracy. Nowelizacja jest też wynikiem dostosowania przepisów krajowych do norm unijnych.

Sprawy dotyczące pracy sezonowej rozpatrywać będą powiatowe urzędy pracy, a zatem bliskość urzędu pozostaje. Łatwiejsze będzie przedłużenie pracy sezonowej danego cudzoziemca.

Szczegóły reguluje wspomniana ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017 poz. 1543).

Źródło:

PDF – USTAWA z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw
PDF – Druk nr 1494. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw