Komunikaty dla Grupy Truskawkowej przed nowym sezonem 2016

Fot. 1. Uszkodzenie szyjki korzeniowej u odmiany Florence sadzonej w sierpniu 2016 i uprawianej bez okrywy (18 luty 2016, Kaszuby)

W przygotowanym skrócie z komunikatów nr II i III dla Grupy Truskawkowej Osadkowski SA są, ich autor informuje o zabiegach ważnych na początku nowego sezonu oraz stwierdzonych na plantacjach truskawek przemrożeniach.

Podstawowym celem przygotowywanych komunikatów jest zasygnalizowanie ryzyka pojawienia się problemu agrotechnicznego oraz przedstawienie optymalnych i najbardziej racjonalnych rozwiązań zapobiegających lub niwelujących jego skutki.
Komunikaty są przygotowywane na podstawie danych spływających z różnych rejonów kraju i są w pewnym stopniu uśrednieniem sytuacji lub problemu występującego w danym okresie. Odbiorca komunikatów powinien zweryfikować czy opisywany w komunikacie problem dotyczy jego plantacji oraz powinien dopasować proponowane rozwiązanie do indywidualnych warunków. Analogiczna sytuacja dotyczy rekomendowanego nawożenia i dokarmiania pozakorzeniowego, które przygotowywane jest w formie kilku równoległych programów – do wyboru.
Zadaniem Plantatora jest tak dobrać i ukierunkować wykonywane zabiegi agrotechniczne aby w maksymalny możliwy sposób przygotować rośliny na ewentualne anomalia pogodowe. Jednocześnie Plantator musi być przygotowany na wykonanie zabiegów niwelujących skutki niekorzystnych warunków pogodowych.

Przebieg wegetacji.
Pomimo zmiennej aury panującej od początku roku rośliny powoli rozpoczynają wegetację. Tempo rozwoju roślin jest uzależnione zarówno od lokalizacji plantacji jak i od odmiany oraz systemu uprawy. Najbardziej zaawansowane w rozwoju są wczesne odmiany uprawiane w tunelach wysokich (fot. 1) oraz pod płaskimi okrywami (fot. 2). Późne odmiany uprawiane na glebach ciężkich w wielu rejonach kraju słabo wykazują oznaki rozpoczęcia wegetacji (fot.3).

Fot. 1. Odmiana Flair w uprawie tunelowej - okolice Czerwińska, 6 marca 2016
Fot. 1. Odmiana Flair w uprawie tunelowej – okolice Czerwińska, 6 marca 2016
 Fot. 2. Odmiana Flair uprawiana pod okrywą „na płask”- centralna Polska, 4 marca 2016

Fot. 2. Odmiana Flair uprawiana pod okrywą „na płask”- centralna Polska, 4 marca 2016
truskawka_uszkodzenia_mrozowe8
Odmiana Marmolada Onebor na glebie ciężkiej bez przykrycia – okolice Chynowa 7 marca 2016

(fragment komunikatu nr III z 9 marca) Przemrożenia na plantacjach truskawki

Zarówno wczesnowiosenne lustracje wykonane na plantacjach jak i zgłoszenia nadsyłane przez Plantatorów wskazują, iż uszkodzenia mrozowe sadzonek są obecnie dużym problemem w większości rejonów kraju. Co ważne uszkodzeniu uległy nie tylko rośliny nieosłonięte (fot. 1) ale również istotnie ucierpiały niektóre plantacje okryte agrowłókniną polipropylenową, nawet o gramaturze 50 g/m2.

Fot. 1. Uszkodzenie szyjki korzeniowej u odmiany Florence sadzonej w sierpniu 2016 i uprawianej bez okrywy (18 luty 2016, Kaszuby)
Fot. 1. Uszkodzenie szyjki korzeniowej u odmiany Florence sadzonej w sierpniu 2015 i uprawianej bez okrywy (18 luty 2016, Kaszuby)
truskawka_uszkodzenia_mrozowe2
Fot. 2. Uszkodzenie szyjki korzeniowej u odmiany Flair sadzonej w sierpniu 2015 i okrytej w zimie białą agrotkaniną polipropylenową o gramaturze 50 g/m2 (okolice Warki)
Fot. 3. Odmiana Marmolada-Onebor sadzona w sierpniu 2014, bez przykrycia. – okolice Chynowa 7 marca 2016
Fot. 3. Odmiana Marmolada-Onebor sadzona w sierpniu 2014, bez przykrycia. – okolice Chynowa 7 marca 2016

Dokładne omówienie problemu przemnożeń na plantacjach truskawki gruntowej oraz szczegółowe zalecenia nawożenia doglebowego i biostymulacji uszkodzonych roślin na najbliższe tygodnie zostaną opracowane wkrótce.

Dr hab. Zbigniew Jarosz, Katedra Uprawy i Nawożenia Roślin Ogrodniczych na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie

———————-

Jest to fragment, komunikatu wysłany do uczestników systemu doradczego Grupa Truskawkowa Osadkowski SA. W ramach funkcjonowania w 2016, systemu doradczego, oferowanego przez firmę Osadkowski SA. Komunikaty i informacje, dotyczące ochrony, nawożenia i agrotechniki są przekazywane uczestnikom systemu doradczego. Każdy zainteresowany plantator truskawek, może przystąpić do systemu doradczego za pośrednictwem strony www.bioagris.pl/truskawki

Więcej informacji można uzyskać pod adresem e-mail grupatruskawkowa@osadkowski.pl kordynatorami Grupy Truskawkowej Osadkowski SA są Anna Garbicz a.garbicz@osadkowski.pl oraz Albert Zwierzyński a.zwierzynski@osadkowski.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here