Gleba wolna od patogenów, szkodników i nasion chwastów. Już czas myśleć o nowym sezonie.

Maszyna do precyzyjnej aplikacji preparatu Basamid

Odkażanie gleby pozwala usunąć z niej szkodliwe grzyby, organizmy grzybopodobne, a także niektóre gatunki bakterii i wirusy. Zabieg preparatem Basamid przeznaczony jest zarówno do gruntów rolnych, jak i do podłoży stosowanych w uprawach pod osłonami.

Basamid to środek przeznaczony do kompleksowego odkażania (fumigacji), poza wspomnianymi powyżej patogenami niszczy także nasiona chwastów jedno- i dwuliściennych oraz bytujące w glebie różne stadia rozwojowe szkodników, np. nicieni wolno żyjących, mątwików korzeniowych, drutowców czy pędraków. W związku z tym, że działanie preparatu w pewnym stopniu zależy od warunków środowiska glebowego, aby w pełni wykorzystać wszystkie zalety Basamidu oraz zminimalizować ryzyko obniżenia skuteczności zabiegu fumigacji, należy spełnić określone warunki podczas jego stosowania.

Wolne od patogenów podłoże

Basamid to znany i ceniony na rynku preparat do odkażania, zwalczający liczne patogeny glebowe, które przeżywają i rozwijają się na resztkach martwych części roślin, pozostałych w podłożu po poprzednich uprawach. Im dłużej dany gatunek rośliny występuje na tym samym obszarze, tym bardziej zwiększa się populacja szkodliwych organizmów, a jej powtórne zmniejszenie wymaga 2-3-letniej przerwy w tej uprawie. Prawidłowość ta dotyczy gruntów polowych, różnych podłoży do produkcji rozsady, jak również podłoży upraw pod osłonami, narażonych na częstsze zakażenia z powodu intensywności prowadzonej hodowli.

Gleba po aplikacji środka Basamid

Wolne od patogenów podłoże, czy to w uprawie polowej, czy tunelowej, jest punktem wyjścia do zapewnienia dobrej kondycji roślin. Gwarancją prawidłowego i skutecznego zabiegu odkażającego jest przestrzeganie zaleceń producenta. Glebę można odkażać jesienią – w październiku lub wczesną wiosną – pod koniec marca i na początku kwietnia. Przed użyciem preparatu należy dokładnie usunąć wszelkie resztki roślin uprawnych i chwasty. Basamid stosuje się tylko na silnie wilgotną glebę (około 75% pojemności wodnej – po użyciu środka należy obficie podlać odkażany obszar), a temperatura gruntu/podłoża podczas zabiegu i kilka dni po nim musi wynosić przynajmniej 8°C na głębokości 10 cm (co można zapewnić poprzez szczelne przykrycie go folią na 2-3 tygodnie). Pełną skuteczność zapewnia dokładne wymieszanie granulatu z glebą: na głębokości przynajmniej 20 cm (do zwalczania grzybów powodujących zgorzel siewek, a także nicieni i owadów żyjących w glebie) lub na głębokości przynajmniej 30 cm (do zwalczania grzybów glebowych wywołujących choroby korzeni, szyjki korzeniowej, grzybów powodujących więdnięcie roślin, jak również do jednoczesnego zwalczania drutowców, pędraków i innych szkodników znajdujących się w glebie). Takie postępowanie umożliwi optymalne działanie preparatu Basamid oraz skuteczne wyeliminowanie patogenów nawet na 3 lata. Gleba powinna być odkażana co kilka lat, szczególnie w przypadku intensywnej produkcji roślin na tym samym podłożu. Warto pamiętać, aby na krótko przed zastosowaniem Basamidu, a także bezpośrednio po nim nie nawozić gleby obornikiem oraz nie używać torfu i wapna palonego. Po zabiegu wielokrotne przekopywanie gruntu/podłoża przyspiesza ulatnianie się preparatu.

Istnieje również możliwość skorzystania z profesjonalnego zabiegu odkażania podłoża za pomocą maszyny Forigo, która podczas jednego przejazdu umożliwia odpowiednie przygotowanie podłoża, aplikację środka Basamid oraz uformowanie podwyższonych zagonów okrytych folią. Usługę można zamówić kontaktując się z:

Artur Sowiński tel. 501 829 203 lub

Firma Boryna tel. 502 680 449

Przed rozpoczęciem uprawy roślin zalecane jest sprawdzenie zawartości pozostałości preparatu w odkażonej glebie poprzez tzw. test rzeżuchy, czyli porównanie wysiewu do próbki gleby po zabiegu i do próbki ziemi niepotraktowanej preparatem Basamid.

Obejrzyj film, klikając na poniższy baner:

Materiał promocyjny

 

 


ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here