Jest decyzja o pomocy dla obywateli Ukrainy i osób które zapewnią im zakwaterowanie. Na co można liczyć?

Coraz trudniejsza sytuacja na Ukrainie powoduje, że nieprzerwanie przez polsko-ukraińską granicę przepływa strumień cywilów uciekających przed wojenna zawieruchę. Wielu z nich trafia do gospodarstw sadowniczych, które posiadają odpowiednią infrastrukturę i miejsca do zakwaterowania. Do tej pory pomoc świadczona jest wysiłkiem ludzi o dobrych sercach. W działania te włączają się organizacje pozarządowe ale wreszcie jest i oficjalna pomoc polskiego rządu. Na co mogą liczyć sami Ukraińscy i osoby które je goszczą pod swoim dachem?

Dzięki nowym przepisom obywatele Ukrainy będą mogli legalnie przebywać w Polsce przez 18 miesięcy. W ustawie zakładamy również wsparcie finansowe dla osób, które przyjęły pod swój dach obywateli Ukrainy.

W gospodarstwach chronienie znajdują głównie kobiety i dzieci

Przyjęliśmy na posiedzeniu Rady Ministrów specjalną ustawę, opracowywaną w trybie pilnym. Ma ona za zadanie przede wszystkim zaproponować coś w rodzaju namiastki normalnego życia dla tych wszystkich osób, które do Polski przyjechały uciekają przed wojną – mówił premier przedstawiając założenia projektowanej ustawy.

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy

Legalny pobyt na terenie Polski

Dzięki nowym przepisom obywatele Ukrainy, którzy na skutek rosyjskiej agresji opuścili swoją ojczyznę, będą mogli legalnie przebywać w Polsce przez 18 miesięcy. Będzie to dotyczyć osób, które przybyły do Polski bezpośrednio z Ukrainy i zadeklarowały zamiar pozostania na terytorium naszego kraju.

Przewidziano także ścieżkę dalszej legalizacji pobytu obywateli Ukrainy, którzy uciekli przed wojną. Osobom, którym pobyt na terytorium Polski jest lub był uznawany za legalny, będzie udzielane zezwolenie na pobyt czasowy. Będzie ono udzielne jednorazowo na okres 3 lat, licząc od dnia wydania decyzji.

Dostęp do polskiego rynku pracy

Projekt ustawy gwarantuje dostęp obywatelom Ukrainy do polskiego rynku pracy oraz rejestrację w powiatowym urzędzie pracy. Obywatele Ukrainy będą mogli również skorzystać z usług w postaci m.in. pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz szkoleń – na takich samych zasadach jak Polacy.

Udzielanie pomocy – świadczenia społeczne

Samorządy otrzymają one wsparcie budżetowe potrzebne do realizacji wszelkich dodatkowych zadań w zakresie dostępu dzieci i młodzieży do systemu edukacji czy w kontekście służby zdrowia. Obywatele Ukrainy, którzy uciekają przed wojną, będą mieli prawo do świadczeń społecznych czy dofinansowania dotyczącego obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Przewidziano pomoc obywatelom Ukrainy udzielaną przez wojewodów i samorządy. Może ona polegać m.in. na zakwaterowaniu czy zapewnieniu całodziennego wyżywienia zbiorowego. Utworzony zostanie Fundusz Pomocy. Środki będą przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z pomocą udzielaną obywatelom Ukrainy przez samorządy.

Jednorazowe wsparcie na utrzymanie

Obywatele Ukrainy będą mogli ubiegać się o pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę w rodzinie. Będzie ono dotyczyło w szczególności wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. To wsparcie można otrzymać po zarejestrowaniu się po przekroczeniu polskiej granicy – ogłosiła podczas poniedziałkowej konferencji szefowa MRiPS Marlena Maląg.

Opieka zdrowotna

Każdy obywatel Ukrainy będzie miał zagwarantowany dostęp do publicznego systemu ochrony zdrowia, na tych samych zasadach, co obywatele Polscy. Narodowy Fundusz Zdrowia zapłaci za każde świadczenie medyczne dla obywatela Ukrainy w publicznej służbie zdrowia. Finansowanie tych świadczeń jest zagwarantowane z budżetu państwa.

Oświata i wychowanie

Specustawa wprowadza także regulacje dotyczące kształcenia, wychowania i opieki dzieci
i uczniów będących obywatelami Ukrainy, w tym wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych w tym zakresie. Rząd przeznaczy dodatkowe środki z budżetu państwa na kształcenie uczniów z Ukrainy. Ukraińscy studenci, którzy uciekli przed wojną będą mogli kontynuować naukę na polskich uczelniach.

„40 zł dziennie, czyli ok. 1200 zł miesięcznie będzie trafiało do tych osób, które przyjęły osoby z Ukrainy za pośrednictwem samorządów. To wsparcie będzie trwało przez okres 2 miesięcy” – powiedział premier.

Polacy na rzecz Ukrainy

W ostatnich dniach Polacy dają piękny wyraz solidarności z obywatelami Ukrainy. Otwierają im swoje domy i serca w najtrudniejszym dla nich czasie. Polacy zawsze mieli wielkie serce – podkreślił premier dziękując Polkom i Polakom, za dotychczasową pomoc na rzecz osób uciekających przez wojna. Jak dodał, łatwiej jest pomagać ze wsparciem finansowym, dlatego osoby, które przyjęły pod swój dach obywateli Ukrainy otrzymają dodatkowe środki. Będzie to kwota 40 zł dziennie na osobę, czyli 1200 zł miesięcznie. Wsparcie będzie obowiązywało przez okres dwóch miesięcy.Poprzedni artykułAronia w Polsce – nasadzenia i wielkość produkcji
Następny artykułKonferencja Borówkowa 2022. Produkcję należy ustabilizować i poprawić organizację rynku

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj