HC2022 – 31 Międzynarodowy Kongres Ogrodniczy (cz. I) – przegląd najważniejszych wydarzeń
W dniach 14-20 sierpnia 2022 roku w Angers we Francji odbył się 31 Międzynarodowy Kongres Ogrodniczy (IHC2022). Na szczegółową relację z tego wydarzenia zapraszam do czasopisma „Jagodnik” 1/2023 w której przedstawiam wybrane praktyczne związane z uprawą roślin jagodowych. Na łamach portalu jagodnik.pl chciałem się jednak podzielić ogólnymi informacjami oraz wrażeniami i podsumować programu 31 Międzynarodowego Kongresu Ogrodniczego (IHC2022), który zorganizowany był w Europie, w Angers, Francja.

Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że kolejny Międzynarodowy Kongres Ogrodniczy zorganizowany będzie w Azji, w Japonii, w miejscowości Kioto, w 2026 roku (IHC2026). Komitet organizacyjny IHC2022 z dumą podkreślił, że miasto Angers (zachodnia Francja) i jego region w Dolinie rzeki Loary został dodany do prestiżowej listy gospodarzy tego typu Kongresów Ogrodniczych (IHC). Dla przypomnienia, Międzynarodowe Kongresy Ogrodnicze („International Horticultural Congress” – IHC) zaliczane są do ważnych wydarzeń naukowych, organizowanych pod auspicjami ISHS (International Society for Horticultural Science[1]) i dotyczą wielu dziedzin związanych z ogrodnictwem. Kongresy Ogrodnicze odbywają się co cztery lata, od 1959 roku, zwykle za każdym razem na innym kontynencie i kraju (Lizbona w 2010 r., Brisbane – 2014 r., Istambuł – 2018 r. i ten ostatni w Angers – 2022 r.), podczas których organizowanych jest wiele sympozjów/konferencji tematycznych, warsztatów i wycieczek zawodowych. 

Podczas Kongresu (IHC2022) w Angers, z przyjemnością powitano 2500 uczestników z 88 krajów, 63% z Europy, 16% z Azji, 14% z Ameryki (Północnej i Południowej) (wyk. 1). Większość (86%) uczestników w tym Kongresie brała udział osobiście i mogła uczestniczyć w wielu sympozjach i warsztatach oraz wycieczkach zawodowych i turystycznych, a także w wydarzeniach towarzyskich z pierwszej ręki (tab. 1 i 2). 

Tabela 1. Niektóre informacje (dane) dotyczące programu naukowego IHC2022, w Angers

LiczbaSesje plenarneSympozjaWarsztatyWycieczki zawodowe
wydarzeń4251817
wykładowców815001822
uczestników25002500920800

Tabela 2. Niektóre informacje (dane) dotyczące programu socjalnego IHC2022, w Angers

LiczbaCeremonia otwarciaWieczorne imprezy towarzyskieWycieczki z przewodnikiem
wydarzeń142
uczestników2000+4000115

Wykres 1. Liczba uczestników z 15 najczęściej reprezentowanych krajów.

Dzięki platformie cyfrowej 325 zarejestrowanych mogło uczestniczyć w wydarzeniu online, śledzić 4 sesje plenarne i sympozja naukowe z ustnymi referatami, bezpośrednio na żywo i po kongresie w powtórce. Platforma ta zapewniła także wszystkim uczestnikom dostęp do 2000 wybranych streszczeń, 1060 posterów, listy uczestników oraz łatwej w obsłudze aplikacji do rezerwacji spotkań i czatowania. Ambicją Kongresu IHC2022 było zorganizowanie światowego wydarzenia, które połączyło naukę, edukację i przemysł z międzynarodową reprezentacją uczestników, odpowiednio 72, 15 i 13%. Wyznaczone wszystkie ambitne cele zostały pomyślnie spełnione.

Sesje plenarne 

Sesje plenarne zostały zaprojektowane tak, aby zająć się każdym z głównych wyzwań postawionych przez Kongres (IHC2022) i rozważyć wkład „Ogrodnictwa dla świata w okresie przejściowym”. Cztery główne wyzwania były przedstawione przez wybitnych ekspertów: 

I. Adaptacja do zmian klimatu i efekt łagodzenia; 

II. Agroekologia/Zrównoważony rozwój systemów produkcji;       

III. Konkurencyjność i umiejętności dla ogrodniczych łańcuchów wartości;        

IV. Żywność, zdrowie ludzkie i dobre samopoczucie obywateli/ludzi (tab. 3). Zaproszonych prelegentów zachęcano do wyrażania własnych opinii na w/w tematy, nawet poza ogrodnictwem, aby „otworzyć” umysły i umieścić społeczność naukową w globalnym kontekście i jego złożoności. Różnorodność ich doświadczeń na poziomie naukowym, biznesowym lub politycznym została bardzo doceniona, nawet jeśli czasami stanowiła wyzwanie dla uczestników. Cztery poranne sesje plenarne cieszyły się dużym zainteresowaniem i zawsze ponad 1000 osób brało w nich udział, a nagrania były dostępne przez dwa miesiące po zakończeniu kongresu.

Tabela 3. Sesje plenarne IHC2022, Angers, Francja 

Temat sesji plenarnejI. Adaptacja do zmian klimatu i efekt łagodzeniaII. Agroekologia/ Zrównoważony rozwój systemów produkcjiIII. Konkurencyjność i umiejętności dla ogrodniczych łańcuchów wartościIV. Żywność, zdrowie ludzkie i dobre samopoczucieobywateli/ludzi
Data 15.08.202216.08.202218.08.202219.08.2022
ProwadzącyFrancois Laurens(INRAE, France)Emmanuel Geoffriau(Institut Agro, France)Claudia Ramos(Vegepolys Valley, France)Remi Kahane (Cirad, France)
1- główny mówcaJeanJouzel(CEA/IPCC, France)Ameenah Gurib Fakim(CEPHYR, Mauritius)Yvonne Pinto(ALINE, UK)Jennie Macdiarmid (Aberdeen University, UK)
2 – główny mówcaRachel Bezner Kerr(Cornell University, USA)Pierre Marie Aubert(IDDRI, France)Jerome Le Roy(Weenat/LaFerme Digitale,France) Boitshepo Bibi Giyose (AUDA-NEPAD/FA0, South Africa) mmission, IPCC International

INRAE – National Research Institute for Agriculture, Food and the Environment, CEA – French Atomic Energy Commission, IPCC – International Panel on Climate Change, CEPHYR – Centre for Phototherapy Research, IDDRI – Institute for Sustainable Development and International Relations, AlLNE – Agricultural Iearning and Impacts Network, Cirad – French Agricultural Research Centre for International Development, AUDA – African Union Development Agency, NEPAD – New Partnership for Africa’s Development, FAO – Food and Agriculture Organization of the United Nations

Sympozja naukowe

Program naukowy IHC2022 składał się z 25 sympozjów, z których każde obejmowało wystąpienia wiodące, oryginalne wyniki badań, innowacyjne metody i wielodyscyplinarne przekrojowe poglądy. W związku z głównymi wyzwaniami tego kongresu sympozja zostały zorganizowane wokół tematów przeglądowych: genetyka, bioróżnorodność i materiały roślinne (4 sympozja), zielone i odporne miasta (3 sympozja), zrównoważone systemy uprawy i agroekologia (4 sympozja), adaptacja roślin i efektywne wykorzystanie zasobów genowych (3 sympozja), jakość, zdrowotność i waloryzacja pozbiorcza owoców (4 sympozja), precyzja i ogrodnictwo cyfrowe (1 sympozjum), zarządzanie wartością dodaną i innowacjami (1 sympozjum). Pięć dodatkowych sympozjów dotyczyło wybranychupraw ogrodniczych, w tym bananów i winorośli.

Każde sympozjum było zorganizowane w sesjach plenarnych z 1 wprowadzającą prezentacją, referatami ustnymi i e-posterami. Mile widziane były doniesienia dotyczące wyników badań podstawowych i stosowanych. Program naukowy został opracowany przy udziale Komitetu Naukowego IHC2022 (30 członków), Członków Dywizji ISHS[2] i Przewodniczących Komisji Naukowych (16 osób), moderatorów 25 sympozjów (50 osób) i komitetów naukowych każdego sympozjum (ponad 250 osób z całego świata). Wszystkie sympozja cieszyły się dużym zainteresowaniem i miały wielu uczestników. Wszystkie wystąpienia w/w sesji plenarnych i prezentacje ustne (827) zostały nagrane i udostępnione do wglądu. E-postery (1060) były dostępne w trakcie i po kongresie na platformie cyfrowej, z nagranymi 3-min. komentarzami dla uczestników „online”. Liczne wystąpienia młodych naukowców, w tym „zaproszonych wykładowców” oraz znaczący udział przemysłu i instytutów naukowych zostały wysoko ocenione.


[1] ISHS – International Society for Horticultural Science (Międzynarodowe Towarzystwo Nauk Ogrodniczych) – międzynarodowa, pozarządowa organizacja non-profit zrzeszająca krajowe lub regionalne organizacje zajmujące się naukami związanymi z ogrodnictwem (https://www.ishs.org/)

[2] Dywizja ISHS – Division Vine and Berry Fruits (Dywizja Winorośli i Owoców Jagodowych) https://www.ishs.org/vine-and-berry-fruits-0Poprzedni artykułSzkolenie Jagodowe w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą (cz. I)
Następny artykułJak utrzymać się na borówkowym rynku, tak aby produkcja była opłacalna?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj