Drosophila suzukii atakuje owoce w Niemczech

alt

Podczas wyjazdu zorganizowanego w połowie lipca 2015 roku dla sadowników, doradców i przedstawicieli grup producentów przez firmę Syngenta do Niemiec, mogliśmy się przekonać jak ogromna może być szkodliwość muszki plamoskrzydłej Drosophila suzukii. Znaczną szkodliwość szkodnik ten powodował w ubiegłym roku, w tym również zdziesiątkował wiele sadów czereśniowych i wiśniowych w Niemczech.

Wyjazd zorganizowany prze firmę Syngenta miał na celu poznanie jak w Niemczech realizowana jest produkcja jabłek z niskimi poziomami pozostałości pestycydów. Tego dotyczy realizowany również w Polsce projekt Fruit Quality Contract, którego celem jest produkcja jabłek z obniżonymi pozostałościami pestycydów. Okazuje się, że takie wymagania stawiane są również owocom jagodowym, dostarczanym do niemieckich supermarketów, gdzie w większości dopuszczane są pozostałości nie więcej jak 5 substancji aktywnych.

 

alt
dr Günter Hensel prezentował jaka jest szkodliwość muszki Drosophila suzukii

W stacji doświadczalnej DLR Rheinhessen w Oppenheim prowadzone są obecnie bardzo intensywne badania dotyczące możliwości zwalczania Drosophila suzukii. Jak informował nasz przewodnik dr Günter Hensel, szkodnik ten został stwierdzony w Niemczech w 2011 roku, pod koniec 2012 powodował już pewne szkody w sadach. Znaczące szkody w uprawach wiśni i czereśni szkodnik ten spowodował w ubiegłym roku, w tym również wystąpił w bardzo dużym nasileniu. U Drosophila suzukii stadium zimującym jest osobnik dorosły. W okresie zimowego ocieplenia może się już uaktywniać i tak był podczas tegorocznej zimy, kiedy to po kilku ciepłych dniach w lutym w jednej tylko pułapce odłowiono w przeciągu kilku dnia około 800 szt. Jak informował dr Günter Hensel, zagrożenie ze strony tego szkodnika wynika z dużych możliwości rozrodczych tego szkodnika – w optymalnych warunkach (18-23%, wilgotność koło 65%) pełny cykl życiowy trwa koło 2 tygodni, przeciętna żywot jednego pokolenia wynosi około 2 miesięcy (samice mogą żyć nawet 6 miesięcy), w ciągu sezonu rozwija się do 7-8 pokoleń tego szkodnika. W warunkach niemieckich największe zagrożenie D. suzukii stwarza dla upraw czereśni i wiśni. Doświadczenia prowadzone w przypadku tych ostatnich wskazują, że na niechronionych kwaterach w zależności od odmiany w 36-100 % owoców stwierdzano złożone jaja. Dwa zabiegi wykonane preparatem SpinTor 240 EC (w Polsce zarejestrowany do zwalczania D. suzukii i innych szkodników w uprawach roślin jagodowych, na razie nie ma rejestracji w ochronie wiśni i czereśni) pozwoliły ograniczyć ilość owoców ze złożonymi jajami do poziomu 4-76 %. W uprawach ekologicznych jak poinformował nasz przewodnik szkody wyrządzone przez D. suzukii są jeszcze większe – we wszystkich badanych odmianach 100% owoców zawierała jaja, a w pojedynczym owocu stwierdzano od 1 do nawet 25 larw.

alt
Larwa D. suzukii w owocu wiśni
alt
Miejsca gdzie samice D. suzukii złożyły jaja do owocu wiśni

Dowodem na to okazała się wizyta w sadzie wiśniowym, gdzie większość owoców była już w pełni dojrzał, ale praktycznie w każdym można było znaleźć larwy D. suzukii. dr Günter Hensel pokazywał nam jak można rozpoznać owoce, do których samice złożyły jaja – widać to po charakterystycznych białych filamentach (rurki oddechowe) wystających na zewnątrz owoców. W przypadku wiśni i czereśni ochrona przed D. suzukii skorelowana jest ze zwalczaniem nasionnicy trześniówki – wykonanie 2 zabiegów Mospilanem 20 SG (w uprawach wiśni i czereśni zarejestrowany do zwalczania nasionnicy trześniówki i zwójek, jak również szeregu szkodników w uprawach roślin jagodowych) i 2 zabiegów SpinTorem 240 EC (na przemian) pozwoliło skutecznie ograniczyć populację obu tych szkodników.

alt
W takich „klatkach” prowadzone są badania nad D. suzukii

Doświadczenia związane z D. suzukii prowadzone są też w stacji doświadczalnej DLR Rheinpfalz w Neustadt, o czym informował Uwe Harzer. W stacji prowadzi się obecnie wiele doświadczeń mających na celu opracowanie jak najskuteczniejszych metod zwalczania. W tym celu zbiera się np. owoce opryskiwane w sadzie różnymi preparatami, następnie umieszcza w pojemnikach, a te wstawia w „klatki” wykonane z gęstej tkaniny. Tam wpuszczane jest określona ilość D. suzukii i ocenia się czy samice będą składały jaja do owoców traktowanych różnymi insektycydami. Z obecnie dostępnych preparatów najlepsze wyniki uzyskiwano po zastosowaniu SpinToru 240 EC. W badaniach znajdują się też zupełnie nowe niezarejestrowane jeszcze środki owadobójczej. W celach badawczych w sposób sztuczny namnaża się też D. suzukii. Można przy dokładnie poznać biologię tego szkodnika, a przez skuteczniej prowadzić później ochronę.

alt
Uwe Harzer pokazywał jak są prowadzone obserwacje nad Drosophila suzukii

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.