Zajęcia edukacyjne poświęcone murarce ogrodowej w szkole w Sichowie Dużym

Centrum Murarkowe

Kampania „Budujemy populację owadów zapylających” w tym sezonie została rozszerzona o nową grupę odbiorców, którą stanowią uczniowie szkół rolniczych. Firma Sumi Agro Poland realizując edukacyjny charakter V edycji akcji skupia się na przekazywaniu wiedzy młodemu pokoleniu rolników i ogrodników.

Budujemy populację owadów zapylających

Budowanie odpowiedniej postawy młodzieży wobec ochrony owadów zapylających jest priorytetowym założeniem realizowanej kampanii. Wybrane szkoły rolnicze otrzymały w tym roku skrzynie z gniazdami murarki ogrodowej. Dzięki temu uczniowie, nauczyciele, rodzice uczniów i osoby odwiedzające szkołę mogą zobaczyć jak żyje i pracuje ta dzika pszczoła – bohaterka akcji „Budujemy populację owadów zapylających®”.

Dr Dariusz Teper na tle Centrum Murarkowego przy ZSCKR w Sichowie Dużym

W dniu 2 czerwca br. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sichowie Dużym (woj. świętokrzyskie) odbyły się zajęcia edukacyjne, które prowadził dr Dariusz Teper, specjalista ds. pszczół, adiunkt w Pracowni Zapylania Roślin, Zakładu Pszczelnictwa w Puławach − jednostki należącej do Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach. Zapylanie kwiatów roślin uprawnych jest jednym z najważniejszych, a jednocześnie najtańszym czynnikiem plonotwórczym. Liczebność dzikich pszczół maleje, co jest wynikiem: zatruć pszczół środkami ochrony roślin, obecnością ogromnych areałów monokulturowych upraw, brakiem miedz i zadrzewień śródpolnych,niszczeniem roślinności ruderalnej, wypalaniem traw i zarośli wiosną – podkreślił wykładowca. D. Teper omówił również możliwości wzbogacania bazy pożytkowej pszczół, a szczególną uwagę zwrócił na murarkę ogrodową, wymieniając jej zalety. Pszczoła ta oblatuje około 150 gatunków roślin, w tym niemal wszystkie uprawne, zimuje w stadium imago, co sprawia, że nie wymaga wiosennej inkubacji, okres jej lotu pokrywa się z czasem największego zapotrzebowania na owady zapylające w przyrodzie, w każdej komórce gniazdowej gromadzi średnio 200 mg pyłku, mimo posiadania żądła jest całkowicie nieagresywna, hodowla jest stosunkowo łatwa i nie wymaga wysokich nakładów finansowych, jest to nasz rodzimy gatunek. Ekspert ds. pszczół przekazał też informacje dotyczące hodowli murarki ogrodowej, zwracając uwagę na prawidłowe przygotowanie skrzynek gniazdowych i materiału gniazdowego w postaci rurek z pociętej trzciny. Średnica wewnętrzna rurek o długości od 10 do 15 cm powinna wynosić 6−8 mm. Pociętą trzcinę należy wiązać w pęczki po 70−80 sztuk, wykładając o 1/3 mniej rurek trzcinowych w stosunku do liczby wystawionych kokonów. Rozmieszczając kolonię murarek w sadzie ze względu na dość krótki zasięg lotu pszczół kolonie najlepiej jest ustawiać w kilku punktach sadu. Jeżeli w pobliżu sadu znajdują się wiatropylne drzewa jak: orzechy włoskie, topole, graby, buki itp.; kolonia murarek powinna być oddalona o co najmniej 200 m od tych roślin. Do dobrego zapylenia 1 ha sadu jabłoniowego, gruszowego czy plantacji porzeczek potrzeba ok. 1000 kokonów murarki ogrodowej. Z kolei w przypadku sadów wiśniowych i czereśniowych liczba ta wynosi od 2000 do 3000 kokonów – udzielał praktycznych wskazówek prelegent.

Zestaw edukacyjny Sumi Agro Poland

Na zakończenie zajęć dr D. Teper przeprowadził konkurs wiedzy o pszczołach, zadając pytania sprawdzające wiadomości przekazane na lekcji. Dla laureatów konkursu firma Sumi Agro przygotowała nagrody w postaci opasek fitness z zegarkiem. Ponadto każdy uczestnik zajęć otrzymał od Sumi Agro Poland zestaw edukacyjny, zawierający m.in. broszurę „Budujemy populację owadów zapylających®

Piotr Mazur, dyrektor-ZSCKR w Sichowie Dużym

Piotr Mazur, dyrektor szkoły zwrócił uwagę na edukacyjny charakter znajdujących się na terenie szkoły skrzyń z gniazdami murarki ogrodowej. Uczniowie są bardzo zainteresowani owadami, które otrzymaliśmy od firmy Sumi Agro Polad, obserwują życie tych pszczół. Jeden z naszych podopiecznych pytał nawet o możliwość wynajęcia gniazd na czas kwitnienia sadów wiśniowych w gospodarstwie, z którego pochodzi. Uczestnictwo w przedsięwzięciu realizowanym przez firmę Sumi Agro Poland jest ciekawym doświadczeniem poznawczym, nie tylko dla uczniów naszej szkoły, ale też dla nauczycieli. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że możemy brać aktywny udział w tej kampanii, wzbogacającej wiedzę o owadach zapylających – ich ochronie, hodowli i znaczeniu – podkreślił P. Mazur.

Uczniowie w Centrum Murarkowym

Źródło: Materiały prasowe Sumi Agro Poland

Poprzedni artykułPierwsze zbiory malin z pędów 2-letnich w projekcie Malinowe Factory 2017
Następny artykułSposób na przędziorki

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj