Ważne zagadnienia dotyczące porzeczek czarnych

KSPCP, czarna porzeczka, uprawa porzeczek, umowy kontraktacyjneW 14 grudnia 2013 roku podczas spotkania członków Krajowego Stowarzyszenia Producentów Czarnych Porzeczek, omawiano wiele istotnych spraw związanych z działalnością i zadaniami organizacji.

Najwięcej czasu poświęcono czterem punktom:

 1. Spotkanie w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie (więcej na ten temat można będzie przeczytać w czasopiśmie „Jagodnik” 1/2014)
 2. Działalność nowo-powołanego Forum Ogrodniczego.
 3. Przebieg przygotowań organizacyjnych i programowych IV Międzynarodowej Konferencji Porzeczkowej w Białowieży (więcej czyt….)
 4. Zagrożenia dla producentów porzeczki czarnej w kontekście pojawiających się propozycji umów kontraktacyjnych oferowanych przez przemysł przetwórczy.

Kontrowersyjne umowy kontraktacyjne

Z informacji przekazanych przez członków KSPCP podczas ostatniego spotkania w Skierniewicach jasno wynikało, że znane firmy przetwórcze w Polsce proponują kilkuletnie umowy kontraktacyjne na owoce porzeczki czarnej na zasadach stałej i niskiej ceny skupu. Takie praktyki ze strony przedstawicieli zakładów przetwórstwa owocowo-warzywnego, ściśle powiązanego z producentami owoców, w tym porzeczek czarnych (i vice versa) miały miejsce w ostatnich kilku latach w naszym kraju. Oczywiście, firmy przetwórcze (głównie z zagranicznym kapitałem) podpisywały umowy kontraktacyjne (z ustaloną ceną) z niektórymi, wybranymi producentami porzeczek na zasadzie zabezpieczenia „strategicznej” wielkości surowca do przetworzenia, głównie na koncentrat owoców, ale też i na mrożonki. Natomiast pozostała ilość z planowanych do przerobienia surowca porzeczek była skupowana na wolnym rynku, po cenach obowiązujących w danym dniu. Ceny te w większości przypadków nie były adekwatne do poniesionych kosztów produkcji oraz aktualnej i wiarygodnej sytuacji wielkości zbiorów porzeczek czarnych w ostatnich kilku latach w naszym kraju.

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia KSPCP oraz wszystkich członków wydaje się być jednoznacznego i nakazuje bardzo rozważne, i ostrożne postępowanie przy podpisywaniu „nowo-proponowanych” umów kontraktacyjnych, ze stałą i stosunkowo niską ceną skupu tych cennych owoców dla przetwórstwa i zdrowia człowieka.

Forum Ogrodniczo-Przetwórcze

W dniu 26 listopada 2013 roku, w Warszawie odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Naukowo-Programowej nowo-utworzonego Forum Ogrodniczo-Przetwórczego. Forum, jest porozumieniem zawartym pomiędzy organizacjami reprezentującymi producentów, dystrybutorów oraz przetwórców owoców i warzyw. Aktualnie uczestnikami wspólnej inicjatywy są następujące organizacje:

Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych

Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej

Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw

Krajowa Rada Przetwórstwa i Zamrażalnictwa Owoców i Warzyw

Krajowa Unia Producentów Soków

Stowarzyszenie Przetwórców Owoców i Warzyw

Sandomierski Związek Ogrodniczy, Krajowa Rada Izb Rolniczych

Polski Związek Ogrodniczy

Stowarzyszenie Polskich Szkółkarzy

Stowarzyszenie Plantatorów Borówki Amerykańskiej

„Unia Owocowa” Stowarzyszenie Polskich Dystrybutorów Owoców i Warzyw

Stowarzyszenie Sady Grójeckie

Stowarzyszenie Plantatorów Truskawki

Krajowe Stowarzyszenie Plantatorów Czarnych Porzeczek

 

Celem Forum jest wymiana poglądów, współpraca, inicjowanie i zintegrowanie działań organizacji zrzeszających producentów, dystrybutorów i przetwórców na rzecz budowy i rozwoju sektora owoców i warzyw oraz osiąganie wzajemnych korzyści przez w/w organizacje.

Forum działa na zasadzie dobrowolnego wkładu pracy Uczestników, przy zachowaniu ich pełnej autonomii. W ramach Forum powołane zostały cztery stałe Grupy Robocze do następujących zadań:

 1. Budowa systemu zbierania, przetwarzania i udostępniania informacji dotyczących prognoz zbiorów, uzyskanych zbiorów, sprzedaży, zapasów owoców i warzyw oraz ich przetworów,
 2. Bezpieczeństwo żywności oraz jakość produktów na świeży rynek i dla przetwórstwa, w tym „inspekcja bezpieczeństwa żywności”, współpraca z przedstawicielstwami Polski w komisjach/zespołach/grupach roboczych w Brukseli,
 3. Dalsza koncentracja podaży oraz dostosowanie produkcji owoców i warzyw do wymogów rynku świeżego i przetwórstwa,
 4. Wypracowanie mechanizmów współpracy między kolejnymi ogniwami drogi produktu „od pola do stołu”.

Powołana w dniu 26 listopada tego roku Rada Naukowo-Programowa jest ciałem doradczo-opiniotwórczym Forum, złożonym z przedstawicieli ośrodków naukowych, praktyków sektora produkcji i przetwórstwa owoców i warzyw. Do głównych zadań Rady Naukowo-Programowej należy:

 1. Ocena stanu rozwoju rynku owoców i warzyw oraz poszczególnych jego elementów,
 2. Opiniowanie planów, programów oraz systemowych rozwiązań prawnych dotyczących sektora oraz jego otoczenia gospodarczego i społecznego,
 3. Udział w opracowywaniu nowych rozwiązań poprawiających działanie sektora,
 4. Wspieranie współpracy miedzy Uczestnikami Forum, ośrodkami badawczymi, organami władzy poszczególnych szczebli oraz podmiotami gospodarczymi – prowadzącej do wszechstronnego umacniania i rozwoju sektora owoców i warzyw,
 5. Inspirowanie badań naukowych wynikających z zapotrzebowania producentów, dystrybutorów oraz przetwórców owoców i warzyw.

 

Pracami Rady kieruje Prezydium w składzie:

przewodniczący Rady: Franciszek Adamicki

honorowy przewodniczący: Eberhard Makosz

zastępca przewodniczącego: Bożena Nosecka

zastępca przewodniczącego: Witold Boguta

skarbnik: Adam Lachowicz

 

Rada składa się z 60 osób powołanych uchwałą Zgromadzenia Przedstawicieli Forum:

– przedstawiciele ośrodków naukowych 22 osoby

– przedstawiciele producentów 28 osób

– przedstawiciele przetwórstwa 6 osób

– doradcy ogrodniczy 4 osoby.

 

Przedstawicielami Krajowego Stowarzyszenia Plantatorów Czarnych Porzeczek (KSPCP) w Forum Ogrodniczo-Przetwórczym są:

Rajmund Budziszewski – Zgromadzenie Przedstawicieli

Edward Brzeziński – Zgromadzenie Przedstawicieli

Piotr Baryła – Rada Naukowo-Programowa

 

Więcej informacji dotyczących Forum Ogrodniczo-Przetwórczego można znaleźć na stronie www.fo-p.pl, zapraszamy również na relację ze spotkania inaugurującego powstanie tej organizacji – http://www.jagodnik.pl/aktualnosci/polska/1133-forum-ogrodniczo-przetworcze-spotkanie-inauguracyjne
Poprzedni artykuł2014 z Integrowaną Ochroną Roślin
Następny artykułIntegrowana Produkcja – świadomy wybór

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj