Integrowana Produkcja – świadomy wybór

Integrowana Produkcja, Ministerstwo Rolnictwa i Rozowju Wsi, Integrowana OchronaObowiązek przestrzegania zasad Integrowanej Ochrony Roślin (IO) jaki dotyczy od 1 stycznia 2014 roku wszystkich profesjonalnych producentów rolnych w Unii Europejskiej, nie przekreśla sensu i istoty funkcjonowanie Integrowanej Produkcji (IP). Ten dobrowolny system jakości żywności funkcjonuje w Polsce już 20 lat, a producenci którzy go wdrożyli i przestrzegali są chyba najlepiej przygotowania do IO.

Dlaczego rolnicy, a potem również konsumenci wybierają produkty IP? Dlatego, że są one produkowane pod ścisłym nadzorem Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin
i Nasiennictwa, a w przyszłości odpowiednich jednostek certyfikujących, dlatego że w czasie ich produkcji wykorzystywano wyłącznie ściśle określone środki ochrony roślin, dlatego że nawożenie dostosowywane jest do warunków uprawy, i wreszcie dlatego, że zanim trafią do sprzedaży losowo poddawane są badaniom na pozostałości środków ochrony roślin, oraz nawozów. Można w związku z tym stwierdzić, że każdy producent uczestniczący w IP musi spełniać wymogi integrowanej ochrony roślin oraz dodatkowo realizować założenia określone wyłącznie dla systemu IP.

Każdy rolnik przystępujący do IP musi sprostać zasadom obowiązującym w systemie. Poniżej opisane są specyficzne wymogi oraz konsekwencje uczestnictwa w dobrowolnym systemie IP.

IP jest system jakości żywności, w którym szczególną uwagę przywiązuje się do ochrony środowiska i zdrowia ludzi. altPoświadczeniem stosowania integrowanej produkcji jest certyfikat oraz znak IP. Obecnie urzędem odpowiedzialnym za wydawanie certyfikatów oraz nadzór nad systemem jest Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Certyfikat otrzymują producenci, u których przeprowadzone kontrole nie wykazały nieprawidłowości, złożyli prawidłowo wypełniony wniosek o wydanie certyfikatu, posiadają ukończone szkolenie w zakresie IP, prowadzili produkcję i ochronę roślin według szczegółowych metodyk zatwierdzonych przez Głównego Inspektora oraz udokumentowali prowadzenie działań związanych z integrowaną produkcją w prawidłowo i na bieżąco wypełnionym notatniku. Certyfikat jest wydawany na okres 12 miesięcy.

Aby dodatkowo zachęcić rolników do przystępowania do IP producenci, którzy uzyskali certyfikaty IP korzystający z działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” mogą przez okres 5 lat ubiegać się o zwrot kosztów, maksymalnie do wysokości 2750 zł rocznie, poniesionych na uzyskanie certyfikatu IP i związanych z nim zaświadczeń o nieprzekroczeniu w roślinach i produktach roślinnych dopuszczalnych poziomów pozostałości środków ochrony roślin, metali ciężkich, azotanów i innych pierwiastków oraz substancji szkodliwych jak również kosztów kontroli, których konieczność przeprowadzenia wynika bezpośrednio z metodyk integrowanej produkcji.

Ponadto, producenci mogą ubiegać się o refundację składek poniesionych na rzecz grupy producentów oraz kosztów zakupu publikacji poświęconych prowadzeniu upraw zgodnie z zasadami integrowanej produkcji, także kosztu zakupu pułapek feromonowych i lepowych (w wysokości nie większej niż 750 zł).

Jednocześnie na podstawie ustawy o środkach ochrony roślin z dniem 1 stycznia 2014 r. ulegną modyfikacjom przepisy dotyczące zasad uczestnictwa w systemie IP. Główną zmianą jest przekazanie certyfikacji w systemie IP z Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa do jednostek certyfikujących. Ponadto na producentów IP zostanie nałożony obowiązek stosowania w produkcji zasad higieniczno-sanitarnych, określonych wymagań fitosanitarnych, a także stosowania nawożenia na podstawie faktycznego zapotrzebowania roślin na składniki pokarmowe określone na podstawie analiz gleby lub roślin.

Na podstawie materiałów informacyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozowju Wsi

Więcej o Integrowanej Ochronie Roślin w najbliższym numerze  „Jagodnika”
Poprzedni artykułWażne zagadnienia dotyczące porzeczek czarnych
Następny artykułDzień Tunelowy w Auweiler – FILM

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj