Uwaga na fałszowane środki ochrony roślin
Do ochrony upraw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, można stosować wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu i stosowania na podstawie wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwoleń lub pozwoleń na handel równoległy. Ich wykaz znajduje się w rejestrze udostępnionym na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod adresem: http://www.bip.minrol.gov.pl.
Środki ochrony roślin należy nabywać wyłącznie w punktach sprzedaży uprawnionych do prowadzenia w nich tego rodzaju działalności, tj. u podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków, podlegających nadzorowi Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
Producenci rolni, kupując środki ochrony roślin, powinni zwrócić szczególną uwagę czy opakowania środków ochrony roślin są:
•    szczelnie zamknięte i nieuszkodzone;
•    zaopatrzone w etykiety zatwierdzone i sporządzone w języku polskim.
Jedynie stosowanie takich produktów, zgodnie z zaleceniami etykiety, gwarantuje skuteczną ochronę upraw, bezpieczeństwo osób je stosujących, a także bezpieczeństwo płodów rolnych. 
Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa przestrzega przed zakupem i stosowaniem środków ochrony roślin pochodzących z nielegalnych źródeł, w tym również zaopatrzonych w etykiety w języku innym niż polski. W szczególności nie należy dokonywać zakupu środków ochrony roślin od podmiotów oferujących za pośrednictwem Internetu niedopuszczone do obrotu w Polsce, zagraniczne środki ochrony roślin, zaopatrzone w obcojęzyczne etykiety. Oferowanie przez Internet tego rodzaju produktów stanowi działalność naruszającą prawo, która ponadto stwarza zagrożenie dla zdrowi ludzi, zwierząt i środowiska. Istnieje bowiem duże prawdopodobieństwo, że są to towary podrobione, zawierające w swoim składzie substancje chemiczne nieznanego pochodzenia, które mogą stanowić zagrożenie dla stosujących oraz spożywających skażoną nimi żywność.
Należy pamiętać, że nabywając i stosując środki ochrony roślin z nielegalnych źródeł można stać się uczestnikiem procederu przestępczego, jak również ponieść znaczne starty finansowe w przypadku, gdy zabieg okaże się nieskuteczny lub zniszczy rośliny uprawne, a także narazić siebie i innych na niebezpieczeństwo utraty zdrowia, a nawet życia.
Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa zwraca się z prośbą o przekazywanie wszelkich informacji o przypadkach oferowania do sprzedaży lub zastosowania niedopuszczonych do obrotu środków ochrony roślin. Należy je zgłaszać do najbliższej jednostki wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa lub na adres poczty elektronicznej: gi@piorin.gov.pl.


Poprzedni artykułKompaktowy ciągnik wyrózniony w konkursie TOTY® 2015
Następny artykułJagodnik 6/2014 już w sprzedaży

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj