Produkcja i ceny owoców jagodowych w Polsce w 2016 roku
W roku 2016 pomimo braku jeszcze ostatecznych wyników zbiory owoców z drzew szacuje się na około 4,0 mln ton, to jest o 12% więcej niż przed rokiem, a owoców jagodowych odpowiednio na prawie 0,6 mln ton o czym szczegółowo pisze Tomasz Smoleński z Zakładu Ekonomiki Ogrodnictwa IERiGŻ-PIB w czasopiśmie „Jagodnik” 6/2017, którego tekst przytaczamy również na portalu w ten przedostatni dzień 2016 roku. Przypominamy również, że tylko do końca tego roku można odnowić prenumeratę na 2017 rok w starej cenie (kliknij i zamów prenumeratę).

Jagodnik_prenumerata_DRUK_161118_1Według „Przedwynikowego szacunku głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2016 r.” opublikowanego przez GUS we wrześniu br., spośród owoców jagodowych jedynie zbiory truskawek były niższe niż w 2015 r. Zbiory pozostałych owoców jagodowych zostały ocenione na blisko 70 tys. ton, czyli były o 13% wyższe od uzyskanych w 2015 roku.

Tegoroczne warunki wegetacji były dla truskawek niezbyt korzystne. Wiosną odczuwalny był deficyt wilgoci w glebie, natomiast wysokie temperatury powietrza w czerwcu spowodowały skrócenie okresu zbiorów i obniżenie plonowania truskawek letnich. Zbiory truskawek w 2016 r. zostały ocenione na blisko 196 tys. t (o 5% mniej od uzyskanych w  2015 r.). Ceny skupu truskawek deserowych (z upraw bez osłon) osiągnęły poziom 4,00 zł/kg (o ok. 25% więcej niż w sezonie poprzednim). Truskawki wyprodukowane pod osłonami były sprzedawane po średnich cenach na poziomie 6,50 zł/kg. Odszypułkowane owoce tego gatunku przeznaczone do przetwórstwa były kupowane po 3,30 zł/kg loco zakład (o ok. 22% więcej niż rok temu).

Produkcja malin została oceniona przez GUS na ponad 120 tys. ton, tj. o blisko 50% wyżej od bardzo niskiej produkcji ubiegłorocznej. Malin jesiennych wyprodukowano więcej niż rok temu, co miało wpływ na znaczna obniżkę ich cen skupu w zakładach przetwórczych i chłodniach. Według badań dotyczących cen, prowadzonych w Zakładzie Ekonomiki Ogrodnictwa IERiGŻ-PIB, po bardzo wysokich cenach skupu malin do przetwórstwa w 2015 r. w całym sezonie, w 2016 r. ceny uzyskiwane za surowiec kształtowały się na poziomie ok. 5,00 zł/kg loco zakład (średnia dla klasy I i klasy ekstra) , co oznacza spadek o ok. 35% w stosunku do ubiegłorocznego sezonu. Duża obniżka cen skupu dotyczyła malin jesiennych – we wrześniu i październiku obniżyły się o ok. 50% w stosunku do ubiegłorocznych. Produkcję porzeczek ogółem (czarnych i kolorowych łącznie) GUS oszacował na poziomie ok. 165 tys. ton (tj. na poziomie nieco wyższym od ubiegłorocznego). Z powodu niskiej opłacalności zbytu porzeczek czarnych, część owoców tego gatunku nie została zebrana. Cena skupu porzeczek czarnych do mrożenia była szacowana na ok. 0,70- 0,80 zł/kg loco zakład (w ubiegłym roku 0,60 zł/kg), a ceny tych na koncentrat nie przekraczały 0,65 zł/kg loco zakład (rok temu 0,50 zł/kg).

Zbiory agrestu w bieżącym roku oszacowano na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego, tj. na ok. 12 tys. t. Ceny agrestu do mrożenia były jednymi z najniższych notowanych w ostatnim 10-leciu i średnio wyniosły 1,00-1,10 zł/kg loco zakład. Spadek cen w porównaniu z zeszłym rokiem wyniósł ok. 45%. Bardzo niski popyt był na aronię, która w zakładach kupowano po 0,70 zł/kg, tj. o ok. 0,15 zł/kg taniej niż rok temu. Ceny skupu były najniższe w okresie ostatnich pięciu lat, a zbliżone do kryzysowego pod tym względem 2008 r.

Coraz większa popularność borówki wysokiej w naszym kraju i za granicą powoduje stałą tendencję wzrostową cen skupu owoców przeznaczonych na eksport i na krajowych rynkach hurtowych. Ceny skupu na eksport wyniosły, na podstawie danych Zakładu Ekonomiki Ogrodnictwa IERiGŻ-PIB, 20,25 zł/kg, podczas gdy w 2015 r. było to 15,1 zł/kg, a w 2014 r. – 14,5 zł/kg. Wzrost cen skupu w 2016 r. w stosunku do ubiegłorocznych wyniósł 35%, a w stosunku do 2014r. – o 40%

Powierzchnia uprawy oraz produkcja owoców jagodowych w Polsce

 

Wyszczególnienie

Powierzchnia uprawy (w tys. ha)

Zbiory owoców (w tys. ton)

2012

2013

2014

2015

20161

2012

2013

2014

2015

20162

Owoce ogółem

431,7

424,9

398,6

390,8

380,0

3843,2

4128,3

4188,3

4099,8

4523,0

Owoce jagodowe

136,3

146,7

141,8

138,1

133,0

553,2

601,7

563,3

512,9

558,0

Truskawki

46,8

55,0

52,7

52,1

50,0

150,2

192,6

202,5

204,9

196,0

Maliny

28,4

28,8

28,3

27,4

26,0

127,1

121,0

125,9

79,9

120,0

Porzeczki ogółem
z tego:

44,7

46,0

45,4

44,4

42,0

194,5

198,5

162,6

159,9

165,0

– porzeczki czarne3

34,0

36,5

36,3

36,1

34,0

144,5

154,9

124,1

120,8

125,0

– porzeczki kolorowe

10,7

9,5

9,1

8,3

8,0

50,0

43,6

38,5

39,1

40,0

Agrest

3,1

2,7

2,4

2,2

2,0

16,3

15,0

12,4

12,1

12,0

Aronia

6,0

6,0

5,0

4,3

4,5

51,2

57,9

43,4

38,2

47,0

Borówka wysoka

6,0

6,7

6,7

6,5

7,0

11,3

12,7

12,5

14,1

14,0

Inne jagodowe

1,3

1,5

1,3

1,2

1,5

2,6

4,0

4,0

3,8

4,0

1/ szacunek IERiGŻ-PIB, 2/ 2016 r Przedwynikowy szacunek GUS z 28 września 2016 r , 3/ Zbiory i powierzchnia uprawy porzeczek czarnych i kolorowych w 2011 r. − dane Eurostat. Źródło: „Wyniki produkcji roślinnej GUS”.Poprzedni artykułPolskie czarne porzeczki – FILM
Następny artykułOpyla się zapylać, cz. 2

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj