Porzeczka czarna – wykaz zarejestrowanych ś.o.r opracowany przez KSPCP
Ciągłe zmiany w rejestrze środków ochrony roślin związane z procedurą rejestracyjną (wygasanie i odnawianie zezwoleń) powodują, że wielu producentów ma problemy z prawidłowym wyborem i stosowaniem odpowiednich, dopuszczonych do danej uprawy preparatów.


Opracowywane i wydawane na przełomie roku liczne programy ochrony roślin nie zawsze uwzględniają aktualne informacje. Podstawą prawną do zastosowania danego środka ochrony jest ważne zezwolenie rejestracyjne oraz informacja na etykiecie. Należy podkreślić, że prawidłowa i racjonalna ochrona upraw to jeden z podstawowych czynników agrotechnicznych.
Krajowe Stowarzyszenie Plantatorów Czarnych Porzeczek realizując jeden z podstawowych swoich celów statutowych bierze czynny udział w sprawach rejestracyjnych i przepływie aktualnych informacji związanych z ochrona roślin. Na prośbę KSPCP MRiRW przygotowało aktualny wykaz preparatów dopuszczonych do stosowania w uprawach porzeczki czarnej, preparatów, którym zezwolenia wygasły i zezwolenia małoobszarowe. Mamy nadzieje, że przedstawione informacje ułatwią wszystkim producentom porzeczki czarnej ochronę plantacji w tym roku.

Tabela 1. Wykaz środków ochorny roślin dopuszczonych do stosowania na plantacjach czarnej porzeczkie w 2015 roku

zezwolenia wydane 01.01.2012 – 07.04.2015
Nazwa Zawartość SA Nr zezw. Data wyd. zezw. Rodzaj Producent
Acomac glifosat – 360 g R-42/2013 4.03.2013 Chwastobójczy Monsanto Europe S.A/N.V – Królestwo Belgii
Agil 100 EC propachizafop – 100 g (prod. Makhteshim-Agan – Industries Ltd.)
w 1 litrze środka
26/2002 8.03.2002 Chwastobójczy Makhteshim Agan Group – Izrael
Amarant 05 SC fenpiroksymat – 51,2 g R-55/2014 h.r. 22.07.2014 Akarycyd Nihon Nohyaku Company Ltd – Japonia
Aria 100 EC propachizafop – 100 g (prod. Agan Chemical Manufacturers Ltd.) R-85/2012 h.r. 27.11.2012 Chwastobójczy Agan Chemical Manufacturers Ltd. – Izrael
ASAHI SL para-nitrofenolan sodu – 3 g (prod. Asahi Chem. MFG Co. Ltd),
orto-nitrofenolan sodu – 2 g (prod. Asahi Chem. MFG Co. Ltd),
5-nitrogwajakolan sodu – 1 g (prod. Asahi Chem. MFG Co. Ltd)
R-62/2012 30.03.2012 Regulator wzrostu Asahi Chem. MFG Co. Ltd – Japonia
Calypso 480 SC tiachlopryd – 480 g (prod. Bayer CropScience AG) R-85/2010 17.11.2010 Insektycyd Bayer SAS – Republika Francuska
Delta 50 EW deltametryna – 50 g R-15/2014 h.r 26.02.2014 Insektycyd Bayer SAS – Republika Francuska
Decis Mega 50 EW deltametryna – 50 g (prod. Bayer CropScience AG) R-9/2012 12.01.2012 Insektycyd Bayer SAS – Republika Francuska
Etna 360 SL glifosat – 360 g (prod. Monsanto Europe S.A/N.V) R-92/2012 10.07.2012 Chwastobójczy AgriChem B.V Holandia – Królestwo Niderelandów
Envidor 240 SC spirodiklofen – 240 g (prod. Bayer CropScience AG)
w 1 litrze środka
R-63/2010 7.07.2010 Insektycyd Bayer CropScience AG – Republika Federalna Niemiec
Figaro 360 SL glifosat – 360 g (prod. Monsanto Europe S.A/N.V) R-19/2012 24.01.2012 Chwastobójczy Belchim Crop Protection Poland – Warszawa
Glifto 360 SL glifosat – 360 g (prod. Monsanto Europe) R-76/2012 h.r. 28.09.2012 Chwastobójczy Monsanto Europe S.A/N.V – Królestwo Belgii
Glifto Duo 360 SL glifosat – 360 g (prod. Monsanto Europe S.A/N.V) R-26/2013 h.r. 1.07.2013 Chwastobójczy Monsanto Europe S.A/N.V – Królestwo Belgii
Katamaran 360 SL glifosat – 360 g (prod. Monsanto Europe S.A/N.V) R-20/2012 24.01.2012 Chwastobójczy Belchim Crop Protection Poland – Warszawa
Mospilan 20 SP acetamipryd – 20 % (prod. Nippon Soda Company Ltd ) R-37/2008 29.04.2008 Insektycyd Nippon Soda Company Ltd – Japonia
Ortus 05 SC fenpiroksymat – 51,2 g (prod. Nihon Nohyaku Company Ltd ) R-79/2012 13.06.2012 Akarycyd Nihon Nohyaku Company Ltd – Japonia
Patriot 100 EC deltametryna – 100 g (prod. Bayer SAS) R-59/2011 15.09.2011 Insektycyd Bayer SAS – Republika Francuska
Penncozeb 80 WP mankozeb – 80 % (prod. Cerexagri / UPL lub United Phosphorus Ltd lub Deguista lub GIDC) R-49/2012 8.03.2012 Fungicyd Cerexagri / UPL – Francja
Polyversum WP Pythium oligandrum – 10 g (prod. Biopreparaty Sp. z o.o.) R-181/2012 20.12.2012 Fungicyd Biopreparaty Sp. z o.o. – Republika Czeska
REALCHEMIE GLIFOSAT 360 SL glifosat – 360 g (prod. Monsanto Europe S.A/N.V) R-26/2012h.r. 4.04.2012 Chwastobójczy Monsanto Agrar GmbH – Niemcy
Rumo 30 WG indoksakarb – 300 g (prod. Du Pont International Operations Sarl) R-40/2013 bc 1.03.2013 Insektycyd Du Pont International Operations Sarl – Konfederacja Szwajcarska
Signum 33 WG boskalid – 26,7 % (prod. BASF SE),
piraklostrobina – 6,7 % (prod. BASF SE)
R-33/2010 19.04.2010 Fungicyd BASF SE – Niemcy
Skower 250 EC difenokonazol – 250 g (prod. Syngenta Crop Protection AG) R-11/2013 h.r. 15.03.2013 Fungicyd Syngenta Crop Protection AG – Szwajcaria
Steward 30 WG indoksakarb – 300 g (prod. Du Pont International Operations Sarl) R-51/2011 9.08.2011 Insektycyd Du Pont International Operations Sarl – Konfederacja Szwajcarska
Stonkat 20 SP acetamipryd – 200 g R-38/2014 13.05.2014 Insektycyd Best-Pest, Małgorzata Świętosławska, Jacek Świętosławki Sp. J
Switch 62,5 WG cyprodynil – 375 g (prod. Syngenta Crop Protection AG),
fludioksonil – 250 g (prod. Syngenta Crop Protection AG)
R-73/2011 5.12.2011 Fungicyd Syngenta Crop Protection AG – Szwajcaria
Tores 250 EC difenokonazol – 250 g R-7/2014 h.r. 12.02.2014 Fungicyd Syngenta Crop Protection AG – Szwajcaria
Vondozeb 75 WG mankozeb – 75 % (prod. Cerexagri / UPL lub United Phosphorus Ltd lub Deguista lub GIDC) R-48/2012 8.03.2012 Fungicyd Cerexagri / UPL – Francja
Zato 50 WG trifloksystrobina – 500 g (prod. Bayer CropScience AG) R-99/2013 20.06.2013 Fungicyd Bayer CropScience AG – Republika Federalna Niemiec

Tabela 2. Wykaz preparatów zarejestrowanych w uprawie czarnej porzeczki w ramach zewzolenia małoobszarowego

zezwolenia małoobszarowe wydane w 01.01.2012- 07.04.2015
Nazwa Zawartość SA Nr zezw. Data wyd. zezw. Rodzaj Producent
Zato 50 WG trifloksystrobina R-1/2013 PE 9.07.2013 Fungicyd Bayer

 

Tabela 3. Wykaz środków ochrony roślin, których nie można stosować od tego sezonu na plantacjach czarnej porzeczki (UWAGA – niektóre preprarty jak Calypso znajdujace się na tej liście mogąbyć dlaej stosowane zgodnie z inofrmacjami z tabeli, z tą różnicą, że dopuszczone są na podstawie odrębnego nr. zezwolenia).

środki usunięte z rejestru 01.01.2012 – 07.04.2015
Nazwa Zawartość SA Nr zezw. Data wyd. zezw. Rodzaj Producent
Actara 25 WG tiametoksam – 25 % (prod. Syngenta Crop Protection AG) 506/99 25.03.1999 Insektycyd Syngenta Crop Protection AG – Szwajcaria
Agria – Lambda Cyhalotryna 050 CS lambda-cyhalotryna – 50 g (prod. Syngenta Limited) R-52/2011 h.r. 13.09.2011 Insektycyd Syngenta Crop Protection AG – Szwajcaria
Arkan 050 CS lambda-cyhalotryna – 50 g (prod. Syngenta Limited) R-51/2011 h.r. 13.09.2011 Insektycyd Syngenta Crop Protection AG – Konfederacja Szwajcarska
Agro Pirymikarb 500 WG pirymikarb – 500 g (prod. Syngenta Limited) R-24/2012 h.r. 26.03.2012 Insektycyd Syngenta Limited – Wielka Brytania
Asahi SL 4-nitrofenolan sodu – 0,3 % (prod. Asahi Chem. MFG Co. Ltd),
2-nitrofenolan sodu – 0,2 % (prod. Asahi Chem. MFG Co. Ltd),
5-nitrogwajakolan sodu – 0,1 % (prod. Asahi Chem. MFG Co. Ltd)
835/2001 12.04.2001 Regulator wzrostu Asahi Chem. MFG Co. Ltd – Japonia
Basta 200 SL glufosynat amonu – 200 g (prod. Bayer CropScience AG)
w 1 litrze środka
33/2002 9.04.2002 Chwastobójczy Bayer CropScience S.A – Francja
Calypso 480 SC tiachlopryd – 480 g (prod. Bayer CropScience AG)
w 1 litrze środka
905/2001 20.12.2001 Insektycyd Bayer CropScience AG – Republika Federalna Niemiec
Cliophar 300 SL chlopyralid – 300 g (prod. Dow AgroSciences LLC)
w 1 litrze środka
691/2000 2.03.2000 Chwastobójczy Agriphar SA – Belgia
Cyklon 300 SL chlopyralid – 300 g (prod. Dow AgroSciences LLC)
w 1 litrze środka
R-56/2010 i.r. 20.08.2010 Chwastobójczy Dow AgroSciences LLC – USA
Cyperkill Super 25 EC cypermetryna – 25 % (prod. Mitchell Cotts Chemicals Ltd) 561/99 11.12.2000 Insektycyd Mitchell Cotts Chemicals Ltd – Wielka Brytania
Dithane NeoTec 75 WG mankozeb – 75 % (prod. Dow AgroSciences LLC) 883/2001 25.10.2001 Fungicyd Dow AgroSciences Polska Sp. z o. o. – Warszawa
Ethrel 480 SL etefon – 480 g (prod. Bayer CropScience S.A)
w 1 litrze środka
392/98 22.09.1998 Regulator wzrostu Bayer CropScience S.A – Francja
Flordimex 420 SL etefon – 420 g (prod. Bayer CropScience S.A)
w 1 litrze środka
881/2001 15.10.2001 Regulator wzrostu Chemie AG Bitterfeld-Wolfen – Niemcy
Galeon 100 EC propachizafop – 100 g (prod. Agan Manufactures Ltd.)
w 1 litrze środka
R-9/2010 i.r. 17.02.2010 Chwastobójczy Agan Manufactures Ltd. – Izrael
Glifosat Classic 360 SL glifosat – 360 g (prod. Monsanto Europe S.A/N.V) R-40/2011i.r. 18.05.2011 Chwastobójczy Monsanto Europe S.A/N.V – Królestwo Belgii
Golden Clopyralid 300 SL chlopyralid – 300 g (prod. Dow AgroSciences Ltd.) R-1/2011 i.r. 17.01.2011 Chwastobójczy Agriphar SA – Belgia
Golden Pyzamid 50 WP propyzamid – 50 % (prod. Dow AgroSciences Ltd.) R-77/2010i.r 19.10.2010 Chwastobójczy Dow AgroSciences Ltd. – Wielka Brytania
Golden Difenokonazol 250 EC difenokonazol – 250 g (prod. Syngenta Crop Protection AG) R-8/2011i.r. 17.03.2011 Fungicyd Syngenta Crop Protection UK Ltd. – Wielka Brytania
Karate Zeon 050 CS lambda-cyhalotryna – 50 g (prod. Syngenta Limited)
w 1 litrze środka
878/2001 15.10.2001 Insektycyd, Akarycyd Syngenta Limited – Wielka Brytania
Kirkuk B 050 CS lambda-cyhalotryna – 50 g (prod. Syngenta Crop Protection AG) R-47/2012h.r. 16.05.2012 Insektycyd Syngenta Chemicals BV – Belgia
Kirkuk C 050 CS lambda-cyhalotryna – 50 g (prod. Syngenta Limited) R-39/2012 h.r. 15.05.2012 Insektycyd Syngenta Limited – Wielka Brytania
Kung-Fu 050 CS lambda-cyhalotryna – 50 g (prod. Syngenta Limited)
w 1 litrze środka
R-24/2010 i.r. 19.05.2010 Insektycyd, Akarycyd Syngenta Limited – Wielka Brytania
LambdaCe Z 050 CS lambda-cyhalotryna – 50 g (prod. Syngenta Huddersfield Manufacturing centre)
w 1 litrze środka
R-23/2010 i.r. 30.04.2010 Akarycyd, Insektycyd Syngenta Crop Protection AG – Szwajcaria
Leopard 05 EC chizalofop-P etylu – 5 g (prod. Agan Manufactures Ltd.) 815/2001 9.03.2001 Chwastobójczy Makhteshim Agan Group – Izrael
Lontrel 300 SL chlopyralid – 300 g (prod. Dow AgroSciences LLC)
w 1 litrze środka
400/98 28.09.1998 Chwastobójczy Dow AgroSciences Polska Sp. z o. o. – Warszawa
Musashi SL 4-nitrofenolan sodu – 0,3 % (prod. Asahi Chem. MFG Co. Ltd),
2-nitrofenolan sodu – 0,2 % (prod. Asahi Chem. MFG Co. Ltd),
5-nitrogwajakolan sodu – 0,1 % (prod. Asahi Chem. MFG Co. Ltd)
w 1 litrze środka
R-42/2010 i.r. 22.06.2010 Regulator wzrostu Asahi Chem. MFG Co. Ltd – Japonia
Omite 30 WP propargit – 30 % (prod. Chemtura Corporation Inc.) R-27/2008 26.03.2008 Akarycyd Chemtura Corporation Inc. – USA
Omite 570 EW propargit – 570 g (prod. Chemtura Corporation Inc.)
w 1 litrze środka
15/2003 17.07.2003 Akarycyd Chemtura Corporation Inc. – USA
Pilar-Lambda-Cyhalotryna 050 CS lambda-cyhalotryna – 50 g (prod. Syngenta Huddersfield Manufacturing centre)
w 1 litrze środka
R-8/2010 i.r 17.02.2010 Insektycyd Syngenta Crop Protection AG – Szwajcaria
Pilar-Propyzamid 50 WP propyzamid – 50 % (prod. Dow AgroSciences Switzerland S.A.) R-70/2010 i.r. 11.10.2010 Chwastobójczy Dow AgroSciences B.V – Królestwo Niderlandów
Pirimor 500 WG pirymikarb – 500 g (prod. Syngenta Limited) 769/2000 16.08.2000 Insektycyd Syngenta Limited – Wielka Brytania
Polyram 70 WG metiram – 70 % (prod. BASF SE) 784/2000 13.11.2000 Fungicyd BASF SE – Niemcy
Skower 250 EC difenokonazol – 250 g (prod. Syngenta Crop Protection AG) R-11/2011 i.r. 17.03.2011 Fungicyd Syngenta Crop Protection AG – Szwajcaria
Sokker 250 EC difenokonazol – 250 g (prod. Syngenta Crop Protection AG) R-12/2011 i.r. 17.03.2011 Fungicyd Syngenta Crop Protection AG – Szwajcaria
Suplo 250 EC difenokonazol – 250 g (prod. Syngenta Crop Protection AG)
w 1 litrze środka
R-57/2010 i.r. 20.08.2010 Fungicyd Syngenta Crop Protection AG – Szwajcaria
Targa Super 05 EC chizalofop-P etylu – 5 % (prod. Nissan Chemical Industries Ltd) 890/2001 19.11.2001 Chwastobójczy Fregata S.A. – Gdańsk-Oliwa
Topsin M 500 SC tiofanat metylowy – 500 g (prod. Nippon Soda Company Ltd )
w 1 litrze środka
847/2001 21.05.2001 Fungicyd Nippon Soda Company Ltd – Japonia
Wojownik 050 CS lambda-cyhalotryna – 50 g (prod. Syngenta Limited) R-52/2012 h.r. 5.06.2012 Insektycyd Syngenta Limited – Wielka Brytania


Poprzedni artykułMurarki w obiektywie kamery
Następny artykułZalecenia dla Grupy Truskawkowej Osadkowski SA – Komunikat nr III – ugór herbicydowy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj