O ochronie jagodowych na Forum Doradców Sadowniczych

Tradycją już są spotkania członków Forum Doradców Sadowniczych jakie odbywają się pod egidą firmy Bayer. Podczas listopadowego spotkania podsumowano sezon 2021 i zmiany jakie nastąpiły w zakresie środków ochrony roślin. Eksperci z firmy Bayer oraz zaproszeni gości podzielili się swoją wiedza z zakresu realizowanych doświadczeń i badań.

Zmiany na rynku środków ochrony

Spotkanie otworzył i poprowadził Radosław Suchorzewski z firmy Bayer. W swoim wystąpieniu scharakteryzował zmiany jakie nastąpiły w dostępności środków ochrony roślin w sezonie 2021. Wraz z ostatnim dniem lipca ze sprzedaży zostały wycofane środki zawierające zepa-cypermetrynę (można je stosować do 31 lipca 2022 roku). Już niebawem znikną z rynku insektycydy oparte na alfa – cypermetrynie (sprzedaż do 7 czerwca 2022, stosowanie do 7 grudnia 2022). Podobnie będzie w przypadku środków zawierających famosadon. Ich sprzedaż może być realizowana do 16 czerwca 2022, a stosowanie do 16 września 2022.

Radosław Suchorzewski poprowadził spotkanie w ramach Forum Doradców Sadowniczych

Szerszy zakres zastosowań rejestracyjnych zyskał środek Movento. od 31 sierpnia 2020 roku można stosować do zwalczania mszyc, czerwców, szpeciela pączkowego borówki i pryszczarka borówkowca w uprawie borówki wysokiej.  

Szerszy zakres stosowania zyskał też Fitter. W lipcu 2021 roku zyskał rejestrację do zwalczania szkodników w uprawach grusz (miodówka gruszowa plamista) i jabłoni (tarcznik niszczyciel)

Jak zapewniał Radosław Suchorzewski, w nadchodzącym sezonie raczej nie powinny wystąpić sytuacje dotyczące deficytu środków ochrony roślin dla branży sadowniczej. Ceny jeśli wzrosną to na poziomie obecnej inflacji czyli o około 5-10%.

Mieszaniny zbiornikowe, czyli tank-mixy

Magdalena Cieślak przybliżyła temat mieszanin zbiornikowych

Magdalena Cieślak omówiła możliwości stosowania niektórych preparatów w mieszaninach zbiornikowych z innymi pestycydami i nawozami. Doświadczenia te dotyczyły dwóch insektycydów Movento 100 SC i Sivanto Prime. Movento oceniano podczas stosowania do zwalczania mszycy jabłoniowej na jabłoni odmiany Idared. Okazało się, że w przypadku łącznego stosowania Movento z fungicydami, insektycydami i nawozami, nie zaobserwowano spadku skuteczności działania Movento. W przypadku tylko jednej mieszaniny (Movento + Natural Crop SL + Super Fifty Algee) stwierdzono wolniejsze działanie wobec mszycy jabłoniowej.

Zabiegi ochrony, a zmywanie w czasie opadów deszczu

Szymon Jabłoński specjalista ds. doświadczalnictwa w firmie Bayer w omówił wpływ opadu deszczu na skuteczność działania insektycydów Sivanto Prime i Movento. Doświadczenie z Movento przeprowadzono w kwaterze jabłoni, wykonując zabieg 8 czerwca w godzinach porannych. Opad deszczu symulowano zraszaniem nadkoronowym w dawce 10 l/m2. Ocenę przeprowadzono w odniesieniu do liczebności mszyc określonej w okresie 3 -21 dni po zabiegu. Tam gdzie nie było zmywania preparatu skuteczność wynosiła nawet 98% po 21 dniach od zabiegu. Przy zmyciu wykonanym 1 godzinę po zabiegu skuteczność nieznacznie spadła ale i tak utrzymano ją na poziomie 90%. Tam gdzie zmycie nastąpiło 4 godziny po zabiegu – spadek skuteczności była bardzo nieznacznym (96% skuteczności 21 dni po zbiegu).

Szymon Jabłoński omówił temat skuteczności preparatów po opadach deszczu

Podobne doświadczenie przeprowadzono w odniesieniu do preparatu Sivanto. Tu zmycie po 1 godzinie od zabiegu zdecydowanie wpłynęło na osłabienie skuteczności działania preparatu. Stwierdzono to także w kombinacji gdzie zmycie nastąpiło 4 godziny po zbiegu. Populacja mszyc była ograniczona do 10 dni po zabiegu, po czym następowało szybkie jej odbudowanie. Także w kombinacji bez zmywania preparatu po zabiegu, skuteczność Sivanto Prime nie była na zadowalającym poziomie. Tutaj również w 21 dni po zbiegu nastąpiło odbudowanie populacji mszyc.

Pojawiło się pytanie co było tego przyczyną? Zrobiliśmy doświadczenie porównawcze, gdzie uzyskaliśmy już bardzo dobrą skuteczność Sivanto Prime. To wskazuje, że w niektórych sytuacjach na skuteczność insektycydów jak Sivanto mogą mieć warunki pogodowe. Istotne jest by zabieg wykonywać w warunkach które zapewnią dobre dotarcie cieczy do rośliny i dobre ich wnikanie. Z naszych doświadczeń wynika że zabiegi najlepiej jest  wykonywać w godzinach wieczornych lub bardzo wcześnie rano, najlepiej przy temperaturze 20-22°C i wilgotności powietrza 90%. W takich warunkach skuteczność Sivanto utrzymywała się na poziomie 98% przy ocenie wykonywanej 2 tygodnie po wykonanym zabiegu – podkreślał Szymon  Jabłoński.

To doświadczenie pokazuje jak znaczący wpływ na skuteczność działania insektycydów mogą mieć warunki pogodowe w trakcie zabiegu, a w przypadku  wystąpieniu opadów deszczu po zbiegu znaczenie będzie czas jaki upłynął od zabiegu do opadu deszczu oraz intensywność opadu.

Coraz mniej pozostałości w owocach

Wyniki analiz w obrębie owoców, warzyw i zbóż na przestrzeni ostatnich kilku lat

Dr Artur Miszczak z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach podzielił się wynikami badań realizowanych pod kątem poziomów pozostałości w  owocach. Badania takie prowadzone są zarówno w ramach działalności statutowej jak też we współpracy z podmiotami rządowymi jak WIORiN czy Sanepid oraz firmami komercyjnymi. Z 1300 próbek podawanych ocenie blisko połowa przypadła na owoce. Wśród nich jabłka, gruszki i maliny miały największy udział. Wyniki z tego roku okazują się dość optymistyczne jak również dane z ostatnich kilku lat. Z roku na rok spada bowiem ilość próbek z wykrywanymi nieprawidłowościami oraz przekroczeniami pozostałości środków ochrony roślin. W 2021 roku tylko w przypadku 10% wszystkich analizowanych próbek (owoce, warzywa i zboża) stwierdzono nieprawidłowości. Jedynie w odniesieniu do 0,2% anulowanych prób – przekroczenia. To pokazuje coraz większą świadomość producentów w odniesieniu do stosowania środków ochrony roślin i brak nadużyć w tym zakresie.

Wynik analiz na pozostałości pestycydów w owocach omówił dr Artur Miszczak


Poprzedni artykułFruit Logistica 2022 przełożona na kwiecień
Następny artykułZbiór kombajnowy borówki – kombajn Karen w akcji

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj