W dniu 23 kwietnia w gmachu Urzędu Gminy w Lipcach Rejmontowskich odbyła się konferencja sadownicza, której głównym organizatorem była nawodnieniowa firma AquaTom. Swój wkład w przygotowanie wydarzenia wniosły także firmy Budmech i Inssel. Wiodące tematy poruszone podczas wykładu wygłoszonego przez Macieja Maciejewskiego  z Agroconsult, ostatniego współorganizatora imprezy, to nawożenie upraw jagodowych i ich zapylanie przy wykorzystaniu rodzin trzmielich. Oba zagadnienia nabierają szczególnego znaczenia zwłaszcza w obliczu występowania sezonów o niesprzyjających warunkach pogodowych, w których zadowalająco wysoki dochód dać mogą najlepiej zadbane plantacje.

Uprawa jagodowych szansą dla gminy

Wójt Gminy Lipce Rejmontowskie - Jerzy Czerwiński
Wójt Gminy Lipce Rejmontowskie – Jerzy Czerwiński

Spotkanie otworzył wójt Gminy Lipce Rejmontowskie, Jerzy Czerwiński, który poinformował o walorach gminy sprzyjających uprawie roślin na terenach oddalonych od głównych ośrodków przemysłowych i ważnych szlaków transportowych. Uprawia się u nas truskawki, maliny i ostatnio coraz więcej aronii. Dominują gleby słabe, ale te gatunki udają się tu dzięki państwa poświęceniu. Podziwiam Was, że pomimo tak trudnych warunków prowadzenia działalności sadowniczej sprawiacie, że nasze ogrodnictwo osiągnęło tak wysoki poziom – mówił włodarz gminy. Po nim przybyłych gości przywitał Tomasz Kroc z firmy AquaTom.

Trzmiele ważne dla zapylania plantacji

Ul mogący pomieścić 4 rodziny trzmiele
Ul mogący pomieścić 4 rodziny trzmiele

Maciej Maciejewski z firmy Agroconsult, zaprezentował ul zespolony Polibiol, zapewniający schronienie dla czterech rodzin trzmielich. Na 1 ha upraw jagodowych należy przeznaczyć 2-4 takie zestawy. Jako uzupełnienie dla rodzin pszczelich wystarczy 1 poczwórny zestaw. W jednym ulu znajduje się ponad 150 robotnic. Czas efektywnej pracy rodziny to 2-3 tygodnie. Po upływie tego czasu zakładane są komórki mateczne i owady opuszczają ul. Trzmiele zaczynają prace już w temperaturze 3-5oC. Poza tym stosują zapylanie „wibracyjne”, co sprawia, że więcej pyłku opada na znamię słupka. Pojedyncza trzmiela robotnica  jest więc bardziej wydajna niż pszczoła. Mankamentem korzystania z trzmielich rodzin jest fakt, że robotnice nie odbywają w zasadzie lotów dłuższych niż 50-60 m, co wiąże się z koniecznością równomiernego rozstawienia uli. Powinny one być ustawione wylotami na wschód. Można zakopywać w ziemi pojedyncze ule np. w skrzynkach po jabłkach zabezpieczając ule przed zamoknięciem. Rodziny warto jednak zasypywać indywidualnie. Ważne jest, aby zapewnić owadom dostęp do gniazda. Najłatwiej tego dokonać stosując peszlową rurkę, którą będą się wydostawać na powierzchnię w celu odbycia lotów i powracać do gniazd po ich zakończeniu. Zaletą stosowania uli jest możliwość zamknięcia ich o dowolnej porze: jeden otwór służy wyłącznie do wlatywania, więc jego zamknięcie sprawi, że ruch będzie się odbywał wyłącznie w kierunku do gniazda. Poczwórna kolonia kosztuje 520 zł + 8% VAT.

Maciej Maciejewski w swej prelekcji odniósł się do wielu zagadnień dotyczących uprawy krzewów jagodowych
Maciej Maciejewski w swej prelekcji odniósł się do wielu zagadnień dotyczących uprawy krzewów jagodowych

Kondycjonowanie gleby i troska o jej żyzność

Dużo uwagi poświęcono zagadnieniom związanym z kondycjonowaniem gleby. Pierwszy krok to ustalenie faktycznej żyzności gleby. Należy także zadbać o właściwy, nieubity profil podłoża. Stojąca woda w koleinach po ciągniku jest znakiem, że gleba jest martwa. Nie przepuszcza ani wody, ani powietrza. Testy wykonane penetrometrem glebowym wykazały brak życia biologicznego w podłożu, a bez niego nie będzie plonów – mówił Maciej Maciejewski. Często popełniany na wielu jagodowych plantacjach błąd polega również na nadmiernym nawożeniu azotowym. Zastosowanie preparatu Azofix sprawia, że rośliny pobierają za pośrednictwem bakterii azot z atmosfery.  Dzięki środkowi Fosfix rośliny wykształcają zaś bardziej okazały system korzeniowy, co pozwala na ich lepsze odżywienie przejawiające się większym wigorem i silniejszym wzrostem. Oceniamy najczęściej roślinę jedynie na podstawie wyglądu części nadziemnej. A przecież ważne jest także i to, czego nie widać. Włośniki wrastają w glebę pulchną i żyzną biologicznie. Zapewniają ją bakterie i dżdżownice. Zagraża im chemia. W UE zarejestrowanych jest blisko 500 chemicznych substancji aktywnych, których nadużywanie prowadzi jednak najczęściej do wyjałowienia żyzności biologicznej – mówił M. Maciejewski. Środki prebiotyczne są zaś doskonałym uzupełnieniem środków bakteryjnych. Penergetic – K jest produktem doglebowym poprawiającym dostępność składników pokarmowych i zwiększających zawartość próchnicy w glebie. Podawany jest z wodą. Jego zastosowanie optymalizuje kiełkowanie i przyspiesza wzrost roślin. Penergetic P jest biostymulatorem wzrostu, podawanym dolistnie. Celem jego aplikacji jest szybszy wzrost roślin.

Odpowiednia jakość wody

Podczas opryskiwania upraw warto stosować do cieczy roboczej dobry adjuwant, który sprawi, że roślina jest mokra, ale ciecz robocza z niej nie spływa. Najlepiej sprawdzają się do tego celu adjuwanty sylikonowe, których koszt nie przekracza kilku zł/ha, na przykład Perifolis. Środkiem regulującym odczyn wody, jest Lignum plus. Jego zastosowanie w zależności od zaaplikowanej ilości zmienia barwę cieczy roboczej. Żółty oznacza odczyn pH ok. 6,5 , pomarańczowy 5,5-6, zaś czerwony poniżej 5.

Agroconsult700x200maj

Pani Monika Kroc aktywnie wspierała męża Tomasza w wysiłkach organizatorskich
Pani Monika Kroc aktywnie wspierała męża Tomasza w wysiłkach organizatorskich

Po części konferencyjnej odbyło się zwiedzanie lipieckich muzeów i część wieczorna podczas której w mniej oficjalnej atmosferze można było wymienić spostrzeżenia i uwagi dotyczące poruszanych w trakcie konferencji zagadnień.

 

 ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here