Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców – na debacie w czasie Jagodowych Trendów


Od pierwszego stycznia 2018 roku obowiązują nowe zasady zatrudniania cudzoziemców. Niestety zmiany, nie są korzystne zarówno dla osób zatrudniających, jak i zatrudnianych Ukraińców.

XIV Międzynarodowa Konferencja Sadownicza w Kraśniku „Jagodowe Trendy 2018” odbędzie się w dniach 7–8 lutego w Kraśniku. Jak informują przedstawiciele głównego organizatora Związku Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej w bogatym programie konferencyjnym (szczegółowy program – kliknij i zobacz) nie zabrakło tematów związanych z zatrudnieniem pracowników. Temu właśnie poświęcone będzie Forum Dyskusyjne dotyczące zmian w zatrudnieniu w sadownictwie.

Mając na względzie zmiany dotyczące zatrudnienia w rolnictwie jakie czekają producentów owoców w 2018 roku kontynuujemy temat zapoczątkowany w edycji 2017 i cieszący się dużym zainteresowaniem. Stanowisko jakie wydane zostało po poprzedniej debacie w wielu aspektach jest zgodne z nową regulacją związaną z umową o pomocy przy zbiorach. Narastające z roku na rok trudności z pozyskaniem pracowników do pracy w naszych gospodarstwach oraz zmiany związane z nowymi regulacjami dotyczącymi zatrudnienia będą przedmiotem dyskusji dającej możliwość na żywo zapoznania się z nowymi regulacjami oraz odniesienia się do nich środowiska sadowniczego (rolniczego). Na Forum zapraszamy przedstawicieli Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, organizacji sadowniczych, rolniczych, samorządów, nauki oraz prasy, radia i telewizji.

Wykłady wprowadzające związane z czekającymi plantatorów zmianami od 2018 roku wygłoszą na Głównej Sali Wykładów przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 8 lutego 2018 roku. Samo Forum odbędzie się w Sali na Galerii z udziałem przedstawicieli w/w ministerstw, będzie miało charakter spotkania dyskusyjnego oraz formułę zamkniętą za wcześniejszą akredytacją uczestników.

Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców będą dotyczyć nie tylko 6 państw objętych do tej pory oświadczeniami o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi, ale także innych państw np. Wietnamu, Chin. Dla ułatwienia zatrudniania cudzoziemców Powiatowe Urzędy Pracy nie będą wymagały uzyskiwania tzw. informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych (ale tylko w przypadku 6 państw „oświadczeniowych”). Jeżeli pracodawca będzie chciał pozyskać pracownika np. z Wietnamu czy Chin o taką informację starosty będzie musiał wystąpić do PUP-u.

Po pierwsze rolnicy i sadownicy będą, według nowych przepisów, mogli zatrudniać cudzoziemców nawet na 9 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego (dotychczas można było zatrudniać na 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy). Tu uwaga: 9 miesięcy będzie się liczyło od pierwszego dnia, kiedy cudzoziemiec wjechał na terytorium Polski. Nie będzie możliwości rozpisywania okresów zatrudnienia, tak jak to było do tej pory. Przykład: cudzoziemiec wjechał 20 lutego 2018 roku, w Polsce legalnie będzie mógł przebywać do 20 listopada 2018 roku. Jeżeli w ciągu tych 9 miesięcy cudzoziemiec będzie wyjeżdżał na Ukrainę te dni kiedy Go nie będzie, będą mu przepadały.

Aby zatrudnić takiego pracownika sezonowego rolnik będzie musiał w pierwszej kolejności wystąpić o wydanie zezwolenia na pracę sezonową do właściwego Powiatowego Urzędu Pracy. Jeżeli wniosek o wydanie ww. zezwolenia będzie złożony poprawnie, Powiatowy Urząd Pracy wyda dokument uprawniający pracownika do uzyskania w konsulacie wizy z pozwoleniem na pracę. Od dnia wydania ww. decyzji pracodawca ma 120 dni na złożenie informacji w Powiatowym Urzędzie Pracy, czy cudzoziemiec będzie świadczył pracę u niego czy też nie. Jeżeli pracodawca w ciągu 120 dni nie poinformuje właściwego Urzędu Pracy o tym fakcie, Urząd z automatu „wyrejestruje” danego pracownika z „konta” pracodawcy. To bardzo ważne, aby pracodawca nie zaniedbał zgłoszenia ww. informacji z tego względu, że jeżeli cudzoziemiec za 3-4 dni (po upływie 120 dni) przyjedzie do niego, będzie pracował nielegalnie.

Po wjeździe obcokrajowca na terytorium Polski pracodawca ma obowiązek poinformować Powiatowy Urząd Pracy o podjęciu przez niego pracy na stosownym wniosku. Wtedy dopiero ww. urząd wydaje zezwolenie na pracę sezonową. Od dnia wydania ww. dokumentu, pracodawca będzie miał obowiązek podpisania umowy z cudzoziemcem (umowa musi być zawarta na piśmie, w dwóch egzemplarzach i przetłumaczona na język zrozumiały dla pracownika). Oprócz tego pracodawca będzie musiał zawrzeć umowę w formie pisemnej o wynajem lokalu dla cudzoziemca i również ją przetłumaczyć na język zrozumiały dla swojego pracownika.

Co ważne do wniosku o wydanie zezwolenie na pracę, rolnik, będzie musiał dołączyć kopie pierwszej strony paszportu (jeżeli cudzoziemiec będzie ubiegał się o wydanie nowej wizy z pozwoleniem na pracę) lub wszystkie strony paszportu jeżeli cudzoziemiec przebywa już w Polsce oraz wszystkie inne dokumenty potwierdzające posiadanie gospodarstwa rolnego bądź sadowniczego.

Bardzo ważna uwaga: dokumenty należy robić z rozwagą, najczęściej i najlepiej na taki okres na jaki potrzebujemy pracownika. Wszystko to z myślą o tym, że praca nie zawsze będzie tylko w jednym gospodarstwie (np. rolnik ma tylko truskawki i potrzebuje pracownika na miesiąc, czy dwa), a pracownik będzie chciał cały sezon pracować (9 miesięcy). Ta uwaga jest bardzo ważna z tego względu, że jeżeli jeden pracodawca zrobi pracownikowi zezwolenie na pracę sezonową na 9 miesięcy, dany cudzoziemiec niejako będzie „przywiązany” do danego pracodawcy. Nie będzie mógł świadczyć pracy na rzecz innego pracodawcy, chyba, że obecny pracodawca „wyrejestruje” pracownika w Powiatowym Urzędzie Pracy ze swojego „konta”.

Kolejną ważną rzeczą w przypadku zatrudniania cudzoziemców są umowy. Od nowego roku niektóre Powiatowe Urzędy Pracy (np. PUP w Grójcu) zapowiadają, że nie wydają zaświadczeń o wydaniu zezwolenia na pracę sezonową, jeżeli we wniosku pracodawca wpisał umowę o dzieło. Takie wnioski (o ile pracodawca nie wymieni rodzaju umowy) zostaną rozpatrzone negatywnie. Można wpisywać umowę zlecenia lub o pracę (ta ostatnia jest najbardziej honorowana).

Najważniejsza rzecz: przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową trzeba będzie uiścić opłatę. Koszt wydania stosownych dokumentów to 30,00 zł za wydanie jednego zezwolenia na pracę sezonową. Bardzo ważna zasada przy robieniu wpłat: na każdego cudzoziemca, którego pracodawca będzie chciał zatrudnić będzie musiał zrobić osobną opłatę i dokładnie ją opisać (w tytule będzie musiał podać dokładne dane cudzoziemca i pracodawcy).

Autorzy: Marian Smentek i Aleksandra Wielgos

Poprzedni artykułSumi Agro Poland z nową ofertą
Następny artykułAzot i nie tylko w malinach

2 KOMENTARZE

  1. Informacje bardzo ogólne z których nie wynika wiele konkretów, a co najlepsze w PUP wiedzą nie wiele więcej. Mam nadzieje że po jagodowych trendach będzie wiadomo konkretnie jak przeprowadzić cały proces. I oczywiście mam nadzieje że pojawi się stosowny artykuł do tego na stronie jagodnika czy też w samym jagodniku. Na pewno stali czytelnicy którzy prenumerują docenią wysiłek ludzi którzy na co dzień tworzą jagodnik. POZDRAWIAM

  2. Brak informacj o obowiązkach pracodawcy względem ZUS. Nie ma w ustawie zapisu o obowiązku zgłaszania że cudzoziemiec nie świadczy u mnie pracy, a jeżeli jest to proszę podać podstawę prawną. W PUP Grójec dowiedziałem się że jest możliwość zmiany pracodawcy poprzez złożenie wniosku o przedłużenie zezwolenia, a nawet że cudzoziemiec może pracować w dwóch miejscach jednocześnie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj