Produkty wpływające na poprawę zawiązania i jakość malinDotychczasowe obserwacje plantacji malin w różnych regionach Polski potwierdzają wcześniejsze obawy o wpływ warunków pogodowych na kondycję roślin. Dodatkowo wahania temperatur z wysokich w ciągu dnia na niskie nocą, odbijają się na zdolności skutecznej reakcji obronnej rośliny w obliczu różnych warunków stresowych. W efekcie roślina nie jest w stanie efektywnie pobierać składników pokarmowych, staje się bardziej podatna np. na stres wywołany stosowaniem herbicydów oraz suszy. Może to doprowadzić do obniżki zarówno ogólnej ilości plonu jak i znacząco jego jakości.

Wszystkie wyżej wymienione czynniki powinny być wyraźnym sygnałem wskazującym na potrzebę zastosowania sprawdzonego biostymulatora w odpowiednim momencie wegetacji aby zapewnić roślinom odpowiednie wsparcie. Dlatego zdecydowaliśmy się zastosować w projekcie Malinowe Factory 2016 produkt Asahi SL – sprawdzony w trakcie wieloletnich badań i praktyki stosowania, co ostatecznie potwierdza rejestracja jako środka ochrony roślin. Zastosowanie ma miejsce według poniższego schematu:

 • 4 x co 2-3 tyg. tygodnie od kwitnienia

  • 1 pierwsze płatki;

  • 2 pełnia kwitnienia, opadanie pierwszych płatków;

  • 3 10% w typowej wielkości;

  • 4 40% owoców w typowej wielkości.

Jakość owoców kształtuje się już od wczesnej wiosny jeszcze przed kwitnieniem w momencie rozpoczęcia rozwoju organów przyszłych kwiatów i trwa przez cały sezon. Dlatego podstawowym zadaniem sadownika jest zapewnienie optymalnych warunków wzrostu i rozwoju owoców od wczesnego etapu wegetacji aż do zbioru. Pozytywne efekty stosowania biostymulatora Asahi SL są wynikiem zniwelowania wpływu niekorzystnych warunków podczas wzrostu i rozwoju owoców. Intensywność podziałów komórkowych przed, w czasie i krótko po kwitnieniu ma bardzo duże znaczenie w uzyskaniu owoców odpowiednich rozmiarów. Jednakże procesy te są limitowane przez szereg czynników środowiskowych. Dlatego tak ważne jest zapewnienie optymalnych warunków rozwoju owocom we wczesnych fazach wzrostu.

Mechanizm działania

Asahi SL ma unikalny mechanizm działania. Został on dogłębnie przebadany na poziomie genu, komórki, jak i całej rośliny. Po zabiegu cząsteczki aktywne Asahi SL przechodzą łatwo do komórek roślinnych, gdzie są metabolizowane do komponentów naturalnie występujących w roślinie. Działanie widoczne jest na każdym poziomie organizacyjnym rośliny, zaczynając od biochemicznych i molekularnych procesów zachodzących w komórkach roślinnych, poprzez procesy fizjologiczne wpływające na poszczególne organy, aż do efektów widocznych na poziomie całej rośliny. Zmiany na poziomie molekularnym potwierdzone zostały dzięki obserwacji zmian w ekspresji genów (pomiar za pomocą mikromacierzy). Wśród genów ze zmienioną ekspresją pod wpływem działania Asahi SL, większość (>90%) wykazywało podwyższoną aktywność. Geny te w roślinie odpowiadają za wzrost i rozwój roślin zarówno wegetatywny, jak i generatywny, fotosyntezę, gospodarkę hormonalną, transport oraz odporność na czynniki stresowe.

Asahi SL wykazuje pozytywny wpływ na procesy roślinne zachodzące na poziomie komórki:

 • fotosyntezę poprzez:

  • zwiększenie powierzchni asymilacyjnej liści,

  • wzrost całkowitej zawartości chlorofilu,

  • intensyfikację fotosyntezy (niższy opór aparatów szparkowych zapewniający lepszy przepływ CO2 do chloroplastów),

  • poprawę parametrów fluorescencyjnych chlorofilu

 • poprawę gospodarki wodnej poprzez:

  • niższą oporność aparatów szparkowych,

  • wyższą intensywność transpiracji,

  • wyższy pobór wody przez korzenie;

 • zawartość składników organicznych:

  • hormonów roślinnych,

  • zawartość ligniny w ścianach komórkowych,

  • zawartość białek, węglowodanów i minerałów;

 • poprawę integralności ścian komórkowych;

 • aktywność enzymów;

 • krążenie cytoplazmy.asahiZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here