Mikroorganizmy w ochronie truskawek

W ramach Akademii Uprawy Truskawek podjętych zostało wiele zagadnień związanych z prowadzeniem plantacji. Jednym z nich była ochrona. Truskawka porażana jest przez choroby owoców, liści i systemu korzeniowego. Okazuje się, że szerokie pole do popisu mogą mieć tutaj preparaty oparte na mikroorganizmach.

Jakie choroby grzybowe zagrażają truskawkom?

Przeglądu chorób grzybowych zagrażających truskawkom w swym wystąpieniu w Czerwińsku nad Wisłą dokonał Łukasz Kołodziej w firmy Ceres. Wymienił kilka najważniejszych chorób owoców, liści i systemu korzeniowego.

Choroby owoców
Szara pleśń Botrytis cinerea
Antraknoza Colletotrichum acutatum
Skórzasta zgnilizna owoców truskawki Phytophthora cactorum
Mokra zgnilizna owoców truskawki Rhizopus stolonifer
Choroby liści
Mączniak prawdziwy Podosphaera macularis / Sphaerotheca macularis
Biała plamistość liści truskawki Mycosphaerella fragariae
Czerwona plamistość liści truskawki Diplocarpon earliana
Choroby korzeni
Wertycylioza truskawki Verticillium dahliae

Preparaty do zwalczania tych zagrożeń

W ofercie firmy Ceres znajduje się kilka instrumentów do zwalczania tych zagrożeń. Preparaty te zawierają w swym składzie mikroorganizmy, są więc bezpieczne pod kątem pozostałości w owocach. Jednym z nich jest Bas. To preparat bakteryjny. Jego aplikacja zapobiega rozwojowi licznego katalogu chorób truskawki, takich jak szara pleśń, mączniak prawdziwy, antraknoza, zgnilizny owoców i plamistości liści. Zalecana dawka to 1-2 l/ha. Z kolei preparat Triko zawiera w swym składzie grzyba Trichoderma i bakterie ryzosferowe. Dzięki temu zabezpiecza on system korzeniowy przed wertycyliozą. W jego przypadku zaleca się do użycia podobną dawkę jak w poprzednim przypadku, nieznacznie jedynie niższą bo wynoszącą 1-1,5 l/ha. Aby dowiedzieć się więcej o sposobie działania tych preparatów, a także o tym w jaki dokładnie sposób je aplikować by w pełni wykorzystać ich potencjał wystarczy obejrzeć poniższy film:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here