Komunikat jagodowy Bayer z dnia 17 maja 2018 r.

Fot. 3. Objawy szarej pleśni na borówce

W komunikacie BCS z 17 maja ważne informacje z zakresu prawidłowej ochrony borówek, porzeczek, truskawek i malin. Dużo informacji dotyczy skutecznego zwalczania zarówno chorób jak też szkodników, które zagrażają uprawą jagodowym w bieżącym okresie.

Borówka wysoka

W tym sezonie obserwowane jest duże przyspieszenie wegetacji. Rozwój borówki jest uzależniony jest jednak od warunków pogodowych panujących w różnych regionach Polski. Obecnie odmiany średnio wczesne kończą kwitnienie. Na odmianach wczesnych obserwowany jest powolny wzrost zawiązanych owoców.

 • Na plantacjach należy wykonać lustracje pod kątem chorób grzybowych pędów.
  Z próby 100 losowo wybranych pędów z różnych części plantacji, zanotować liczbę pędów porażonych. W przypadku szarej pleśni (fot.3) porażenie powyżej 5% świadczy o dużym zagrożeniu infekcją dla rozwijających się kwiatów. Natomiast przy antraknozie porażenie powyżej 10% pędów stanowi próg zagrożenia
  i konieczne jest wykonanie zabiegów chemicznych kwiatów.
 • Ochrona powinna być prowadzona w sposób racjonalny i przemyślany. Program ochrony borówki przed szarą pleśnią oraz antraknozą powinno się konstruować w oparciu o różne grupy chemiczne zastosowanych środków. Na szczególna uwagę zasługuje środek LUNA SENSATION 500 SC wykazujący szeroki zakres ochrony plantacji przed chorobami. Produkt ten powinien być stosowany przemiennie np. ze środkiem zawierającym cyprodynil+fludioksonil lub kaptan.
 • Na plantacjach mogą być widoczne mszyce. W przypadku stwierdzenia kolonii mszyc (fot.4) uzasadnione wydaje się wykonanie zabiegu zwalczającego stosując CALYPSO 480 SC w dawce 0,2 l/ha. Innym rozwiązaniem jest ograniczenie populacji tego szkodnika jednym z preparatów o działaniu mechanicznym np. EMULPAR 940 EC w dawce 0,9- 1,2%. Preparaty o działaniu mechanicznym ograniczają również populacje przędziorków, jednak wymagane jest dokładne pokrycie roślin cieczą roboczą.
 • W przypadku występowania pryszczarka borówkowca i zwójek, aktualnie, zgodnie z rejestracją można zastosować oprysk z jednym z zarejestrowanych w uprawie borówki środkiem zawierającym acetamipryd – 0,2 kg/ha.

Porzeczka czarna

 • Na plantacjach porzeczki czarnej i czerwonej zakończył się okres kwitnienia. Rośliny znajdują się obecnie w fazie wzrostu zawiązków. Stopień zawiązania owoców
  w bieżącym roku w znacznej części uzależniony był od kondycji krzewów, wieku
  i odmiany oraz dostępności wody.
 • Na plantacjach, na których nie wykonano zabiegów zabezpieczających przed opadziną (antraknoza) i rdzą preparatami kontaktowymi, po opadach należy bezwzględnie wykonać oprysk jednym z preparatów: LUNA SENSATION w dawce 0,8 l/ha, ZATO 50 WG w dawce 0,2 kg/ha.
 • Luna Sensation zabezpieczą również przed szarą pleśnią. Na plantacjach ekologicznych lub z programem minimum pozostałości zaleca się zastosowanie preparatu Serenade ASO w dawce 8 l/ha.
 • Nadal obserwujemy występowanie przędziorka chmielowca. Zasiedlone liście łatwo rozpoznać po mozaikowatym wyglądzie liści (fot.8). Przypominam, że najwrażliwszą formą ruchomą przędziorków na zastosowane środki ochrony roślin są larwy/nimfy. W celu ograniczenia występowania zaleca się zastosowa
 • ENVIDOR 240 EC w dawce 0,4 l/ha z dodatkiem środka zwilżającego. Można do środka ENVIDOR dodać preparatu Siltac EC w stężeniu 0,08% .
 • Przeziernik porzeczkowiec wykazuje dużą aktywność. Wywieszone w dniu
  12 maja pułapki feromonowe wykazały już na plantacjach występowanie tego szkodnika. Liczebność przeziernika w poszczególne dni w woj. lubelskim: 13.05 – od 10 do 30 szt., 15.05 – od 43 do 60.
 • W najbliższych dniach na plantacjach, na których zaobserwowano przeziernika, należy wykonać zabieg  CALYPSO w dawce 0,2 l/ha lub środkiem zawierającym acetamipryd. Proszę stosować rotację substancji aktywnych.
  W gospodarstwach ekologicznych i proekologicznych można zastosować dyspenser feromonowy do zwalczania samców przeziernika.
 • Na plantacjach występuje wzmożona presja ze strony mszyc oraz pryszczarka porzeczkowiaka liściowego (fot.9). Zaobserwowano również zwiększoną liczbę innych muchówek – pryszczarka porzeczkowca pędowego. Do zwalczania wymienionych szkodników stosuje się te same preparaty, co do zwalczania przeziernika porzeczkowca.

 • Zwójka różóweczka jest już obecna i gąsienice wykazują aktywność. Proszę wykonać lustrację plantacji. Próg zagrożenia wynosi 20 wierzchołków pędów
  z uszkodzonymi liśćmi spośród próby 200 wierzchołków pędów. Po przekroczeniu progu zagrożenia należy wykonać zabieg środkami do zwalczania gąsienic, zawierającymi substancje aktywne:
  metoksyfenozyd, indoksakarb lub spinosad.

Truskawka

 • Aktualnie należy się skupić na ochronie plantacji przed szarą pleśnią. Pogoda sprzyja infekcjom, a utrzymująca się wilgoć w łanie prowadzi do wydłużenia okresu zagrożenia.

 • Proszę prowadzić rotację preparatów/grup chemicznych, uwzględniając mechanizm działania danej substancji. Podział środków na grupy znajdziecie Państwo
  w aktualnych programach ochrony roślin.

 • Luna Sensation 500 SC zwalcza szarą pleśń, białą plamistość, mączniaka prawdziwego, antraknozę oraz skórzastą zgniliznę owoców. Stosować maksymalnie 2 razy w sezonie.
  Pomarsol Forte 80 WG chroni przed szarą pleśnią oraz ogranicza białą i czerwoną plamistość liści truskawki, skórzastą zgniliznę owoców oraz antraknozę.
  Teldor 500 SC chroni przed szarą pleśnią. Stosować w czasie kwitnienia, przed zbiorami oraz w ich trakcie z zachowaniem okresu karencji. Ilość zabiegów
  w sezonie – maksymalnie 3.

 • Obserwujemy coraz więcej plantacji z objawami mączniaka oraz białej plamistości liści. Po przejściu deszczowego frontu atmosferycznego należy zabezpieczyć plantacje przed białą plamistością liści.

 • W przypadku wystąpienia objawów mączniaka, białej  lub czerwonej plamistości liści wybierać preparaty zwalczającą szarą pleśń oraz wymienione choroby!
  Jednym z nich jest
  LUNA SENSATION.

  Malina

  Rozwój malin:

  • Odmiany „letnie” wczesne:  ‚Radziejowa’, ‚Laszka’ – początek kwitnienia: 10% otwartych lub przekwitniętych kwiatów (BBCH 61).

  • Odmiany „letnie” średnio późne: ‚Malling Seedling’ , ‚Glen Ample’ – sporadycznie otwarte pierwsze kwiaty (BBCH 60).

  • Odmiany „jesienne”: uprawa standardowa: 30% pędów tegorocznych (odrostów korzeniowych) osiąga wysokość 75 cm (BBCH 33).

  • Odmiany „jesienne” uprawiane na podwyższonych zagonach  okrytych czarną agrowłókniną: 30% pędów tegorocznych (odrostów korzeniowych) osiąga wysokość 75 cm  (BBCH 33).

  • W tunelach – odmiany „letnie”: koniec kwitnienia, większość płatków korony opadła i pokazują się zawiązki owoców (BBCH 69).

 • Można już zaobserwować pierwsze objawy rdzy maliny (fot. 15). Zalecamy szczegółową lustrację. Jeżeli zachodzi konieczność wskazana jest już ochrona plantacji. Do wyboru jest kilka zarejestrowanych środków: LUNA EXPERIENCE 400 SC w dawce 0,6 l/ha (do okresu początku kwitnienia), ZATO 50 WG w dawce 0,2 kg/ha lub LUNA SENSATION 500 SC w dawce 0,6-0,8 l/ha.

 • Intensywny wzrost, duże zagęszczenie i utrzymująca się wilgotność w łanie to warunki do rozwoju chorób pędów – szarej pleśni oraz zamierania pędów malin. Ochronę należy prowadzić co 10-14 dni z uwzględnieniem panujących warunków pogodowych. Wspomniane środki do ochrony przed rdzą zabezpieczają również przed chorobami pędów.

 • Podobnie jak w przypadku innych wspomnianych upraw należy zapewnić rotację środków ochrony roślin stosując ich przemienność. Proszę zwrócić uwagę na etykiety środków, a w szczególności na maksymalną ilość zabiegów w sezonie dla danego środka!

 • Pojawiają się już szkodniki. Należy prowadzić lustracje na obecność zwójek przeglądając 4 próby po 200 wierzchołków pędów. Progiem zagrożenia jest powyżej 10% uszkodzonych wierzchołków.

 • Próg zagrożenia dla mszyc – powyżej 5% zasiedlonych pędów. Do ochrony można wykorzystać pyretroidy (DECIS MEGA 50 EW) lub środki zawierające acetamipryd.

Zwalczanie szkodników stosować po oblocie pszczół. Proszę przestrzegać okresów prewencji.

fot. 1-3, 5-7, 12-16 – archiwum Bayer, fot. 4 W. Piotrowski, fot. 8-11 T. Gasparski

Autor: Tomasz Gasparski

czytaj inne bieżące komunikaty…

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here