Jagodnik 5/2015 – już w sprzedażyZbliża się do końca kolejny sezon. Trudny i zarazem będący dla producentów dużym wyzwaniem, zwłaszcza w zakresie dostarczania potrzebnej do życia roślinom wody. O korzyściach wynikających z wdrażania nowych technologii mogli się przekonać producenci malin, którzy uczestniczyli w finałowym spotkaniu Malinowego Factory II. Jest to jeden z przykładów, jak ważne i potrzebne jest wdrażanie nowych rozwiązań w zakresie produkcji owoców jagodowych – najszybciej obecnie rozwijającej się w naszym kraju dziedzinie sadownictwa. Przypominamy również o zmianie numeru konta dotyczącego osób zainteresowanych prenumeratą Jagodnika (kliknij i odnów prenumeratę) rok oraz o trwającej od wrześni loterii dla prenumeratorów czasopisma (kliknij i weź udział w loterii)

Owoce jagodowe w tunelach

Podobnie jak w krajach zachodniej Europy, tak też i u nas produkcja owoców jagodowych, które mają być przeznaczone na rynek świeżych produktów, jest przenoszona pod osłony. Najbardziej powszechne do tego celu są tunele foliowe. W gospodarstwie Rafała Popławskiego, położonym w miejscowości Wychódźc koło Czerwińska nad Wisłą, od kilku lat właśnie w tunelach firmy Haygrove uprawia się truskawki i tutaj 12 lipca odbyło się spotkanie pod hasłem „Owoce jagodowe w tunelach”.

W szkółce przed kopaniem

Pod hasłem „Zobacz zanim posadzisz” odbyło się 8 sierpnia szkolenie zorganizowane przez Agronom Group w Zienkach koło Sosnowicy. Podczas spotkania poinformowano między innymi o zmianach w strukturze firmy – obecnie sprzedaż sadzonek realizowana jest przez firmę Agronom Plants, a sprzedaż owoców – za pośrednictwem Agronom Berries.

Zimowanie odmian powtarzających owocowanie

Z moich doświadczeń z prowadzoną w Szkocji uprawą truskawek odmian powtarzających owocowanie wynika, że pozostawienie roślin na zimowanie ma sens i jest uzasadnione. Jest jedno „ale” – konieczne są dodatkowe zabiegi, które sprawią, że rośliny dobrze przezimują i wydadzą plon satysfakcjonujący nie tylko pod względem ilościowym, ale również jakościowym.

 

Po włosku, ale w Polsce

Giotto Polonia to spółka ściśle współpracująca z włoskim producentem sadzonek firmą Salvi Vivai. To polskie przedsiębiorstwo specjalizuje się w produkcji sadzonek truskawek. Produkcja szkółkarska to cały czas w większości sadzonki zielone przeznaczone dla odbiorców z krajów basenu Morza Śródziemnego. Na znaczeniu zyskuje produkcja sadzonek kierowanych do innych odbiorców, w tym polskich.

 

Pierwsza DemoFarma truskawkowa

Grupa Truskawkowa Osadkowski SA to projekt realizowany już od trzech lat w gospodarstwach specjalizujących się w uprawie truskawek. W jego ramach w jednym z gospodarstw od tego roku prowadzone są uprawy wdrożeniowe z zastosowaniem różnego rodzaju produktów, często będących jeszcze w fazie testów. Celem tych doświadczeń jest opracowanie optymalnej technologii uprawy truskawek, gwarantującej wysokie plony bardzo dobrej jakości owoców deserowych.

Zadbać o truskawki po zbiorach

Plon truskawek uprawianych w polu – zarówno jego wielkość, jak i jakość – kształtowany jest podczas formowania się pąków kwiatostanowych, co odbywa się na przełomie sierpnia i września. Dlatego o truskawki trzeba dbać również po zbiorze, prawidłowo je nawożąc i pilnując ochrony roślin przed agrofagami.

 

Przygotowanie tuneli lekkich do zimy

Przed nami zima, podczas której produkcja w tunelach lekkich się kończy. Mam tu na myśli konstrukcje sezonowe z cienkościennych rur, mające dużą wytrzymałość na wiatr, natomiast niewytrzymujące stałego dużego nacisku z góry, na przykład powodowanego przez zalegający śnieg. Należy zatem pomyśleć o właściwym zabezpieczeniu konstrukcji przed opadami śniegu i innymi zjawiskami atmosferycznymi. Istnieją dwa sposoby działania…

Projekt 2015

Tym razem wybrane zostało gospodarstwo dr. Pawła Krawca, położone w Karczmiskach. Uprawiane są w nim maliny i borówki na łącznej powierzchni 5 ha. Co roku na plantacjach produkcyjnych realizowane są również liczne doświadczenia. Z początkiem 2015 roku, we współpracy z portalem jagodnik.pl, rozpoczęto tam realizację projektu Malinowe Factory.

Test nowych technologii w uprawie malin

Kolejna rewolucja w uprawie malin. Tak można by krótko scharakteryzować pierwszy sezon projektu Malinowe Factory. Przez ostatnie miesiące realizowany był on na plantacji dr. Pawła Krawca w Karczmiskach koło Opola Lubelskiego. Na spotkanie finałowe, odbywające się 30 sierpnia, przybyło ponad 400 osób. Można było wysłuchać wykładów dotyczących przebiegu samego projektu i jego realizacji, a także zastosowanych nowych rozwiązań w uprawie malin.

Malinowe Factory – pierwsze podsumowanie

Malinowe Factory II, projekt zapoczątkowany w 2015 roku w gospodarstwie w Karczmiskach, ma na celu pokazanie, że uprawa malin w tunelach może przynieść wiele korzyści. To zarazem test odmian maliny – na razie zgromadzono ich 14 – zwłaszcza owocujących na pędach tegorocznych.

Malinowe i truskawkowe doświadczenia w Holandii (cz. I)

Podczas Dnia Otwartego, zorganizowanego 23 czerwca przez DLV Plant w Holandii, przedstawiciele tej firmy przekazywali informacje na temat trendów w uprawie malin, jeżyn oraz truskawek odmian powtarzających, a także wiadomości związane z produkcją sadzonek nowych odmian. Spotkanie zorganizowano we współpracy z holenderskimi, hiszpańskimi, włoskimi i francuskimi szkółkami.

Na plantacjach malin i jeżyn w USA (cz. II)

Sympozjum na temat gatunków roślin sadowniczych z rodzajów Rubus i Ribes organizowane jest przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Nauk Rolniczych ISHS cyklicznie od 1973 roku. Gospodarzem XI Międzynarodowej Konferencji był Uniwersytet Północnej Karoliny. W części posterowej zaprezentowano 93 doniesienia naukowe, których tematyka została podzielona na 7 sekcji. Poniżej przybliżam tylko wybrane tematy, które powinny zainteresować polskich producentów owoców.

Własny pomysł na tunele dla malin

Aleksander Tober w ciągu ostatnich lat wyspecjalizował się w produkcji malin, które uprawia na blisko 14 hektarach, z czego około 1,5 ha znajduje się w niskich tunelach. Wcześniej była w nich sterowana uprawa truskawek (‘Elsanta’, ‘Darselect’), jednak z powodów ekonomicznych zastąpiono je malinami. Osłony te okazały się, niestety, nie najlepsze dla malin – są zbyt niskie, więc zbiór owoców jest utrudniony, nie mówiąc już o zabiegach pielęgnacyjnych. Dlatego tunele zaczęto je modernizować.

Borówkowo-malinowy zawrót głowy
Był to tytuł szkolenia zorganizowanego 13 września w gospodarstwie dr. Pawła Krawca przez firmy Timac Agro, Biocont Polska, Haygrove oraz Fruvitaland. W trakcie spotkania omówiono wyniki doświadczeń związanych z nawożeniem w polowej uprawie malin oraz borówek. Podsumowano również mijający sezon, a także przedstawiono najważniejsze zalecenia mające pomóc po wyjątkowo upalnym lecie prawidłowo przygotować rośliny do zimy.

Dywersyfikacja w handlu borówką

Spośród jagodowych właśnie borówki są tym gatunkiem, którego znakomita większość kierowana jest na rynek owoców deserowych. Mało tego, większość borówek produkowanych w Polsce jest przeznaczana na eksport. Wymagania zagranicznych odbiorców stale jednak rosną i by móc wysyłać owoce na rynki zachodniej Europy, trzeba się do tych oczekiwań dostosować. Doskonale wie o tym Agata Małkiewicz, która pełni funkcję dyrektora handlowego w GPO „Polskie Jagody”.

Ważne dla jakości owoców

Kiedy pierwszy raz odwiedziłem gospodarstwo Jana Kołaczyńskiego w Krojczynie koło Włocławka, był rok 2005 i borówkę wysoką uprawiano tam na 4 ha. Już wtedy kondycja krzewów, jak i jakość produkowanych owoców była wzorowa. Obecnie w prowadzenie gospodarstwa zaangażowane są również dzieci pana Jana – Monika i Marek, a gatunek ten uprawiany jest na blisko 25 ha i, jak informują właściciele, w przygotowaniu są kolejne tereny pod nasadzenia.

Borówkowa szkółka z tradycjami

Holandia znana jest jako kraj innowacyjny w zakresie ogrodnictwa. Nie tylko tulipany stanowią jego domenę, także uprawy wielu gatunków warzyw i roślin sadowniczych są tam cały czas rozwijane i prowadzone w intensywny sposób. Tak jest również w przypadku borówki wysokiej. Jednym z prekursorów uprawy tego gatunku w Holandii jest Rob Schrijnwerkers, a założone przez niego blisko pół wieku temu plantacje rosną i owocują do dziś.

 

Konferencja Porzeczkowa IBA na Litwie (cz. I)

W dniach 10-12 czerwca 2015 roku odbyła się Konferencja Porzeczkowa, zorganizowana przez nowo powstałe Litewskie Stowarzyszenie Plantatorów Przetwórczych Roślin Jagodowych, we współpracy z Instytutem Ogrodnictwa w Babtai, pod egidą Międzynarodowego Stowarzyszenia Porzeczki Czarnej.

Porzeczkowe scenariusze

Ten rok po raz kolejny dowodzi bardzo trudnej sytuacji na rynku czarnej porzeczki, a oferowane ceny, często znacznie poniżej 0,5 zł/kg, znowu doprowadzają osoby żyjące tylko z tej uprawy do bankructwa. Wprowadzone przez rząd wsparcie w wysokości 600 złotych do hektara, w ramach pomocy de minimis, ma częściowo załagodzić ten stan, ale problemu – jak informuje wielu producentów czarnej porzeczki – nie rozwiązuje. Pozwala tylko na jakiś czas odsunąć go w czasie.

Tendencje w uprawie czarnej porzeczki

Porzeczka czarna produkowana jest w wielu krajach światach, najwięcej jednak pozyskuje się jej w Europie. W Europie zbiera się przeciętnie około 167,4 tys. ton tych owoców rocznie, co stanowi 90,7% światowej produkcji. Polska od wielu lat jest największym producentem owoców tego gatunku nie tylko w Europie.

Susza i upały

Pogoda w lipcu i sierpniu była skrajnie niekorzystna dla upraw roślin jagodowych. Szczególnie mocno ucierpiały plantacje nowo posadzonych truskawek oraz maliny jesiennej. Bez względu na dalszy przebieg pogody trzeba spodziewać się, iż rośliny wejdą w fazę spoczynku mocno osłabione. Przed nadejściem zimy należy zatem skupić się na umiejętnym wzmacnianiu roślin, aby zwiększyć ich odporność na gwałtowne i głębokie spadki temperatury poniżej zera.

Przepisy prawa żywnościowego

Od daty akcesji polscy producenci, jako podmioty funkcjonujące w Unii Europejskiej, są obowiązani przestrzegać przepisów prawa żywnościowego obowiązującego na terenie całej Unii.

Maszynowy zbiór jagody kamczackiej

Rozwijająca się w Polsce uprawa suchodrzewu sinego (jagody kamczackiej) wymaga rozwiązań, które pozwolą szybko i wydajnie zbierać owoce. Mowa tu o zbiorze kombajnowym, który umożliwia szybkie i tanie pozyskiwanie jagód. W tym roku na niektórych plantacjach prowadzono związane z nim próby. Na rynku pojawiają się też kolejne maszyny, które będą mogły być wykorzystane do zbioru tych owoców.

W pułapce GlobalGAP-u

Ten sezon był trudny, musieliśmy się zmagać z upałami i niebywałą suszą, która dotknęła szczególnie centralna i południowa Polskę. Jedni poradzili sobie z tym dość dobrze, drudzy ponieśli straty, ale ja chciałabym przedstawić inny problem, nad którym coraz trudniej jest zapanować…

Poprzedni artykułZwalczanie mączniaka prawdziwego truskawki w okresie po zbiorczym – Komunikat XXVIII z dnia 05.10.2015 dla Grupy Truskawkowej Osadkowski SA
Następny artykułMacfrut 2015 – nowa lokalizacja, rekordowa frekwencja

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj