Będziemy silni handlowo i produkcyjnie, albo zostaniemy w polu

Witold Boguta poinformował o zarysie Core Team-u

Rośnie zapotrzebowanie na wysokiej jakości deserowe owoce i na konsolidację podaży. Produkcja i konsumpcja owoców jagodowych rośnie. Pandemia wygenerowała dodatkowy popyt. Zwiększyła się też świadomość i zapotrzebowanie na całą jakościową żywność.

Popyt przewyższa dziś podaż

To wbrew pozorom nie sprzyja wysiłkom modernizacyjnym. Mimo to CORE TEAM Jagodowy mówi o konieczności lepszego zorganizowania, unowocześnienia branży i zaplanowania strategii ekspansji eksportowej.

Organizacja rynku

Potrzebny jest wspólny głos branży jagodowej, zdefiniowany ośrodek decyzyjny, proaktywność w relacjach z interesariuszami 360°. Promocja postaw i modeli biznesowych budujących nowoczesną strukturę rynku. Przez nowoczesną rozumiemy zdolność dostarczenia oczekiwanej wartości klientom i kumulowania polskiego kapitału, odczytywania trendów i przewidywania zmian w otoczeniu.

Wizja rozwoju popytu i segmentacja

Potrzebny jest formalny podział na rynek świeży, przetwórstwo, eksport i współpraca w celu podniesienia konkurencyjności każdego z tych segmentów. Punktem wyjścia powinno być oszacowanie (na bazie wielu źródeł) potencjału biznesowego i odpowiedzi na pytanie: jak się ten rynek będzie zmieniał? Potrzebna jest wspólna odpowiedź na pytanie: gdzie jako branża szukamy odbiorców? Czy chcemy zwiększać produkcję deserową, przetwórstwo, małe czy przemysłowe? W kraju i poza Polską. Dla każdego z segmentów ważny jest nie tylko sam popyt, potrzebne jest określenie i upowszechnianie standardów produkcji i technologii.

Kreowanie podaży i zbudowanie systemu informacji

Jako branża musimy wiedzieć co produkować i przekazać wytyczne ponad 100 tys. producentom. W ten sposób obniżyć ryzyka (niekorzystnego podziału marż, presji i braku partnerstwa wokół sektora produkcji, utraty wiarygodność, braku innowacyjności i absorbcji potencjału w otoczeniu produkcji).

Konsolidacja handlu owocami jagodowymi

Producenci muszą łączyć się duże grupy lub wokół podmiotu konsolidującego, np. większego producenta, który skupi produkcje o ustalonych parametrach i dostarczy odbiorcom. Zadaniem branży jest określenie pożądanej struktury rynku, upowszechnienie konieczności konsolidacji i benchmarków. Bez tego „zostaniemy w polu”, a wariancie najgorszym, cały rynek uporządkuje ktoś inny.

Impuls prorozwojowy i ukierunkowanie zasobów

Impuls daje sama ewolucja rynku i technologie, które na naszych oczach zmieniają ogrodnictwo. Uniezależnienie od pogody, cyfryzacja, detekcja, mechanizacja. Jeśli chcemy jako sektor wziąć udział w kształtowaniu przyszłości to szansą jest wykorzystanie środków nowej WPR. Europejski Zielony Ład pozwoli ukierunkować zasoby i połączyć potencjał naukowo-badawczy, z branż, które do tej pory nie interesowały się rolnictwem. Synergia badań i rozwoju (R&D), edukacji, produkcji i przetwórstwa – może być jednym z kół zamachowych całego sektora i całej gospodarki.

Proponowana perspektywa czasowa planowania to mała dekada (2030). Śródokresowa to 4-5 lat.

Core Team to forum współpracy liderów, ekspertów branży owoców i warzyw, doradztwa i nauki. Uczestnicy postawili sobie cel opracowania planu rozwoju sektora i współpracę przy realizacji uzgodnionego portfela inicjatyw. Prace na etapie identyfikacji wyzwań poparły 34 organizacje i firmy. W tym gronie powstał zespół jagodowy. Pracują w nim Dominika Kozarzewska (koordynator), prof. Stanisław Pluta, Paweł Eggert, Mariusz Podymniak, Krzysztof Żabówka, Hubert Woźniak, Dorota Łabanowska-Bury, Dominik Woźniak oraz Andrzej Krupiński.

————————————————-

Zadanie finansowane jest ze środków Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.


ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here