10 sierpnia do Pamiętnej koło Skierniewic, a konkretnie do siedziby firmy Jagoda JPS Agromachines przyjechało wiele ważnych gości by ogłosić rozpoczęcie konkursu Szybka Ścieżka „Agrotech”. Jego celem jest podniesienie konkurencyjności polskich firm pracujących nad projektami z zakresu robotyzacji i cyfryzacji rolnictwa.

Wśród uczestników tego jakże ważnego spotkania dla branży Agro znaleźli się Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojciech Murdzek, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszard Kamiński, prezes Platformy Przemysłu Przyszłości Andrzej Soldaty, oraz współwłaścicielka Jagoda JPS Agromachines Magdalena Placek. Wraz z zaproszonymi gośćmi wzięli oni udział w uroczystym ogłoszeniu konkursu Szybka Ścieżka „Agrotech”, którego dokonał dyrektor Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) Wojciech Kamieniecki.

O potrzebie działań na rzecz innowacji mówiła Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak

Innowacji ciąg dalszy

W wydarzeniu uczestniczyli również beneficjenci konkursów NCBR, realizujący projekty wspierające rolnictwo przyszłości, którzy zaprezentowali efekty swoich prac: Instytut Ogrodnictwa oraz Jagoda JPS, Comtegra S.A., Plantalux, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego, Agros Nova, Usarya Polska.

Podczas wydarzenia dyrektor Wojciech Kamieniecki NCBR oraz prezes Andrzej Soldaty Platforma Przemysłu Przyszłości podpisali list intencyjny ws. współpracy na rzecz innowacji.

Podpisanie listy intencyjnego przez dyrektora Wojciecha Kamienieckiego z NCBR oraz prezesa Andrzej Soldaty z Platforma Przemysłu Przyszłości

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, agencja wykonawcza ministra nauki i szkolnictwa wyższego, przeznaczy 100 mln zł z Funduszy Europejskich na wsparcie nowych technologii w sektorze rolnym. Celem inicjatywy jest podniesienie konkurencyjności polskich firm pracujących nad projektami z zakresu robotyzacji i automatyzacji, cyfryzacji czy produkcji rolno-spożywczej przyjaznej środowisku. Nabór wniosków w konkursie rozpocznie się 10 września i potrwa do 6 listopada 2020 r.

Podobnie jak w dotychczasowych inicjatywach NCBR warunkiem koniecznym do otrzymania grantu jest innowacyjność proponowanego rozwiązania min. na poziomie krajowym, a także konieczność jego wdrożenia na rynek. Dodatkowo projekt musi być realizowany w regionie słabiej rozwiniętym tj. poza województwem mazowieckim.  W latach 2016-2019 NCBR wspierało rozwój nauk rolniczych i transfer wyników prac naukowców głównie w takich obszarach jak produkcja i przetwórstwo żywności, weterynaria i hodowla zwierząt czy produkcja pasz i nawozów. Znacznie mniej projektów dotyczyło digitalizacji rolnictwa, zaawansowanej automatyki i robotyki czy rozwiązań smart fields. Szybka Ścieżka „Agrotech” ma stymulować projekty B+R właśnie w takich, nowatorskich, obszarach – tłumaczy dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor NCBR.

Główne kierunki działania

Agenda badawcza nowego konkursu NCBR określa 6 głównych obszarów tematycznych, w które wpisywać mają się finansowane projekty, są to:

  • Automatyzacja i robotyzacja w rolnictwie;
  • Mechanizacja w rolnictwie;
  • Aplikacje i zaawansowane usługi cyfrowe dla optymalizacji, predykcji i symulacji procesów, oraz efektywna digitalizacja produkcji, przetwarzania i zarządzania w rolnictwie;
  • Rolnictwo precyzyjne (smart fields);
  • Zrównoważone rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze, innowacyjna żywność, biotechnologia rolnicza;
  • Bioenergia i biomateriały.

Wsparcie otrzymać można na prowadzenie badań przemysłowych, eksperymentalnych prac rozwojowych i prac przedwdrożeniowych. Obligatoryjnym elementem projektu są jedynie eksperymentalne prace rozwojowe.

Ile pieniędzy można otrzymać?

Dla pojedynczego MŚP minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych to 1 mln zł, w przypadku dużych firm lub konsorcjów 2 mln zł. Dofinansowanie może wynieść aż do 80% kosztów kwalifikowanych

Nabór wniosków w konkursie rozpocznie się 10 września i potrwa do 6 listopada 2020 r. (do godziny 16:00).

Więcej informacji o konkursie dostępnych jest na stronie internetowej NCBR.

Konkurs Szybka Ścieżka „Agrotech” finansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Poprzedni artykułEfektywne odkażanie gleby
Następny artykułOcena plantacji borówki 45 dni po posadzeniu – Borówkowe Factory 2020

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj