Warto edukować – coraz więcej ekspertów angażuje się w promocję europejskich owoców jagodowych!

Poziom konsumpcji owoców jagodowych na terenie Unii Europejskiej stale rośnie. Truskawki, borówki, maliny oraz czarne porzeczki swoją popularność zawdzięczają m.in. wyjątkowym walorom odżywczym i smakowym. Istotną rolę odgrywa też wzrastająca świadomość Europejczyków na temat właściwości zdrowotnych tych owoców i ich zastosowania w codziennej diecie. Znaczące przełożenie na poziom wiedzy konsumentów mają z kolei działania edukacyjne oraz szeroka dyskusja ekspertów i liderów opinii o rzeczywistych korzyściach płynących ze spożywania warzyw oraz owoców, w tym owoców jagodowych.

W 2015 roku Związek Sadowników RP zainicjował trzyletni Program Informacyjny „Niezwykłe właściwości zwykłych owoców”. W jego ramach prowadzona jest edukacja konsumentów w zakresie korzyści płynących ze spożywania europejskich owoców jagodowych. Program skoncentrowany jest na promocji truskawek, borówek, malin i czarnych porzeczek, które charakteryzują się wysoką jakością, bogactwem składników mineralnych i witamin oraz niepowtarzalnym smakiem. Kampania swoim zasięgiem obejmuje Polskę, Austrię, Finlandię, Szwecję oraz Czechy. W 2016 roku przeprowadzono szereg działań, które zaangażowały w promocję europejskich owoców jagodowych przedstawicieli mediów oraz ekspertów w dziedzinie produkcji oraz certyfikacji żywności, a także dietetyki.

Ważnym elementem Programu Informacyjnego „Niezwykłe właściwości zwykłych owoców” jest dialog pomiędzy kluczowymi liderami opinii oraz przedstawicielami mediów. W 2016 roku głównym forum dyskusji był cykl konferencji prasowych zorganizowanych w Polsce, Austrii, Finlandii, Szwecji oraz Czechach. Udział w nich wzięli najważniejsi dziennikarze zajmujący się tematyką owoców jagodowych na lokalnych rynkach, jak również eksperci branżowi. Z myślą o nich uruchomione zostało biuro prasowe kampanii oraz portal www.power-fruits.eu, za pośrednictwem których można uzyskać więcej informacji na temat Programu.

Dedykowane dla każdego z 5 rynków profile na Facebooku są natomiast źródłem bieżących informacji i ciekawostek o europejskich truskawkach, malinach, borówkach i czarnych porzeczkach, jak również inspiracją do zastosowania tych owoców w codziennym życiu – nie tylko w kuchni!

Równie ważną grupą docelową Programu Informacyjnego „Niezwykłe właściwości zwykłych owoców” są rodzice, nauczyciele oraz dzieci. Na stronie power-fruits.eu mogą oni znaleźć wartościowe informacje na temat wyjątkowych walorów owoców jagodowych. Szczególną kategorię treści stanowią gry edukacyjne oraz zagadki przekazujące najmłodszym adresatom kampanii informacje
w lekkiej i zabawnej formie.

Działania  informacyjne w 2016 roku obejmowały także akcje uliczne oraz kampanię OOH, które prowadzone były w trakcie letniego sezonu owoców jagodowych. Spośród nich szczególną rolę odegrała współpraca z wiedeńskimi kinami plenerowym. Uzupełnieniem działań BTL była szeroko realizowana na wszystkich rynkach kampania outdoor oraz w prasie. Ponadto podjęto współpracę z placówkami edukacyjnymi. Ponad 700 szkół podstawowych na terenie Polski, Austrii, Finlandii, Szwecji oraz Czech otrzymało przeszło 20 000 zestawów edukacyjnych zawierających kredki i kolorowanki dla podopiecznych.

Program Informacyjny „Niezwykłe właściwości zwykłych owoców” będzie kontynuowany w 2017 roku i przewiduje realizację kolejnych działań, takich jak m.in. współpraca z ekspertami czy kampania internetowa. Aktualnie prowadzone są również badania dotyczące dotarcia kampanii w grupach docelowych, jak również poziomu wiedzy konsumentów odnośnie owoców jagodowych. W Polsce kampanię wspierają: Stowarzyszenie Plantatorów Borówki Amerykańskiej, Stowarzyszenie Plantatorów Truskawki i Krajowe Stowarzyszenie Plantatorów Czarnych Porzeczek.

* * *

„Niezwykłe właściwości zwykłych owoców” to kampania promocyjno-informacyjna realizowana przez Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej na rynkach pięciu krajów: Polski, Austrii, Szwecji, Finlandii i Czech. Produkty objęte programem to europejskie owoce jagodowe – truskawki, maliny, porzeczka czarna i borówka. Program obejmuje szereg działań informacyjno-promocyjnych. Mają one na celu zapoznanie konsumentów z wysoką jakością, bogactwem składników mineralnych
i witamin oraz niepowtarzalnym smakiem owoców jagodowych pochodzących z Unii Europejskiej.

 

Więcej informacji na stronie kampanii:  www.power-fruits.eu

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here