Rozwiązanie do zwalczania szarej pleśni w truskawkach

Na rynku pojawił się długo oczekiwany produkt KENJA 400 SC z firmy Belchim, oparty na substancji czynnej izofetamid. Produkt reprezentuje grupę fungicydów znaną jako SDHI (ang. succinate dehydrogenase inhibitor = inhibitory dehydrogenazy bursztynianowej), zwanych karboksyamidami. Substancja izofetamid należąca do tej grupy zaburza proces oddychania grzybów działając na wszystkie stadia rozwojowe patogenów.

Unikalną cechą tej substancji czynnej jest jej elastyczna struktura, dzięki której proces powstawania uodpornień patogenu wywołującego szarą pleśń jest mocno ograniczony poprzez bezpośrednie dostosowanie się cząsteczki substancji czynnej do struktur grzyba, a co za tym idzie – pełne zatrzymanie jego rozwoju. Dzięki tym cechom KENJA 400 SC należy do produktów o bardzo wysokiej skuteczności, co pokazują liczne badania wykonywane wciągu ostatnich lat – wykres.

Skuteczność działania Kenja 400 SC na szarą pleśń vs najpopularniejsze produkty konkurencyjne.

Produkt Kenja 400 SC zalecany jest do stosowania w uprawach sadowniczych, tj. truskawek, wiśni, oraz w wybranych uprawach warzywniczych i roślin zielarskich. Fungicyd przeznaczony jest do stosowania zapobiegawczego, do dwóch razy w sezonie wegetacyjnym. Bardzo ważnym argumentem dla plantatorów truskawek będzie krótki, bo tylko 1-dniowy okres karencji. Producenci truskawek mają obecnie kilka substancji aktywnych z grupy karboksyamidów, które mogą wykorzystywać w całym sezonie wegetacyjnym. Ciągłe stosowanie substancji z tej samej grupy chemicznej niesie za sobą jednak ryzyko występowania uodpornień, dotyczy to zwłaszcza patogenu stwarzającego w uprawie truskawek największe problemy, jakim jest Botrytis cinerea wywołujący szarą pleśń.

Produkt Kenja, dzięki wspomnianej już elastycznej strukturze cząsteczki i najnowszej substancji czynnej, jaką jest izofetamid, może być bez obaw stosowany na plantacjach, jako narzędzie do zapobiegania uodpornieniom już występującym w uprawie. Zgodnie z zaleceniami, grupa karboksyamidów powinna być stosowana zapobiegawczo, w związku z czym produkt Kenja 400SC rekomendowany jest do pierwszych zabiegów fungicydowych w celu kontroli występowania szarej pleśni w uprawie truskawek. Zgodnie ze strategią zapobiegania uodpornieniom, fungicyd zaleca się do stosowania na przemian z produktami o innych mechanizmach działania. Kolejnym argumentem przemawiającym za wykorzystaniem produktu Kenja jest możliwość jego mieszania z większością fungicydów dostępnych na rynku, np. zawierającymi tetrakonazol, tiofanat metylu, kaptan, difenokonazol.

Materiał promocyjny

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here