Malinowe warsztaty (cz. I)


Malinowe Warsztaty odbywające się 23 czerwca w Karczmiskach były doskonałą okazją do zapoznania się z rożnymi systemami „naprawy” gleby po wcześniejszej uprawie malin, nowymi systemami uprawy tego gatunku, które w ramach doświadczeń prowadzonych przez dr Pawła Krawca z firmy Horti Team pozwalają wyciągać wnioski i przygotowywać zalecenia uprawowe. Sporo informacji udzielali również przedstawiciele firm – partnerów warsztatów – informujący o zabiegach pozytywnie wpływających na wielkość plonu oraz jego jakość.

W solowym tunelu – przygotowanie na nowe plony

Jednym z głównych założeń realizowanych w solowym tunelu firmy Haygrove jest ocena różnych odmian powtarzających oraz letnich w uprawie malina po malinie na stanowisku zagrożonym wystąpieniem fytotftorozy oraz ryzykiem zasolenia podłoża po 4-letniej uprawie tunelowej. Uprawa założona z sadzonek doniczkowanych typu plug plants. W uprawie znalazły się takie odmiany jak, z grupy powtarzających owocowanie: ‘Enosadira’ – jako standard (Agronom Plants, termin sadzenia 11.05.2019 r.), ‘Kwanza’ – jako standard (Agronom Plants, termin sadzenia 11.05.2019 r.), ‘Aurora’ (Vivai Molari), klon 0740 (Planasa), klon AP 001 (Agronom Plants, termin sadzenia 11.05.).
Z grupy odmian owocujących na pędach dwuletnich (letnie), posadzonych z sadzonek typu long cane (Agronom Plants) w ocenie znalazły się: ‘Tulameen’ – termin sadzenia 29.04.2019 r.), ‘Glen Dee’ – termin sadzenia 29.04.2019 r.) oraz ‘Przehyba’ – termin sadzenia 29.04.2019 r.).

Niezwykle ciekawie zapowiadają się systemy przygotowania gleby w uprawie maliny po malinie dla odmian powtarzających owocowanie. Doświadczenie zostało założone po czteroletniej plantacji malin prowadzonej w uprawie tunelowej. Wcześniej w tym miejscu prowadzona była plantacja odmiany ‘Polana’ w gruncie otwartym przez 12 lat. Na całej powierzchni wykonano nawożenie organiczne obornikiem granulowanym Petro w dawce 600 kg/ha
W doświadczeniu będą oceniane odmiany owocujące na pędach jednorocznych posadzone w rozstawie 3,0 x 0,4 m: ‘Enrosadira’ i ‘Kwanza’.
Realizowane są tutaj następujące kombinacje:

  • kontrola bez zabiegów fitosanitarnych
  • Perlka (cyjanamid wapnia, Azelis) w dawce 500 kg/ha – termin stosowania 1.04.2019 r.
  • Basamid (Arysta) w dawce 500 kg/ha – fumigację przeprowadzono 30.03.2019 r.
    Termin sadzenia: w kontroli oraz w kombinacji Perlka – 11.05.2019 r., w kombinacji z Basamidem – 23.05.2019 r.

W tunelu solowym realizowana jest również ocena dwóch systemów ściółkowania gleby (Agrimpex) w uprawie maliny po malinie w uprawie odmian letnich oraz jesiennych. Ocenie poddawana jest kombinacja bez ściółkowania, ściółkowanie tkaniną polipropylenową o luźnym splocie i białej barwie oraz ściółkowanie czarną agrowłókniną

Również trzy systemy przygotowania gleby oceniane są w uprawie maliny po malinie dla odmian letnich sadzonych z sadzonek typu long cane. Tutaj również na całej powierzchni wykonano nawożenie organiczne obornikiem granulowanym Petro w dawce 600 kg/ha. W doświadczeniu są oceniane odmiany owocujące na pędach dwuletnich, posadzone w rozstawie 3,0 x 0,4 m. Termin sadzenia: 29.04.2019 r.: ‘Tulameen’ oraz ‘Glen Dee’. Osoby uczestniczące w warsztatach mogły zobaczyć jak zachowują się te rośliny w kombinacjach bez zabiegów fitosanitarnych, po zastosowaniu nawozu Perlka (Azelis) w dawce 500 kg/ha oraz produktu ASX siarczan wapnia (Agrosimex) w dawce 700 kg/ha.

Partnerzy Warsztatów Malinowych
ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here