Wiosenne przymrozki. Co w 2018 roku?
Ostatnia zima 2017/2018 była bardzo nietypowa pod względem przebiegu warunków pogodowych. Doświadczyliśmy dużych wahań temperatur. W zależności od rejonu, pod koniec lutego wystąpił prawie tygodniowy mróz (ok. -20°C w nocy i -10°C w dzień) potem początek marca przyniósł znaczne ocieplenie (15-17°C w dzień), a następnie kolejny powrót 3-dniowego mrozu (od -8°C do -12°C w nocy) i znów raptowne skoki temperatur w słoneczne dni nawet do ok. 25°C. Trzeba zaznaczyć, że dodatkowo zima w większości była bezśnieżna. Dodatkowo czasowo napływały silne porywy wiatru potęgujące zimno. Wszystko to sprawiło, że rośliny rozhartowały się, a wiosenna lustracja wykazała liczne uszkodzenia mrozowe.

Najbardziej ucierpiały plantacje roślin jagodowych, w tym truskawek, przede wszystkim tych nie przykrytych na zimę agrowłókniną (Fot. 1) oraz plantacje ze słabą naturalną odpornością, która może wynikać z błędów w jesiennej agrotechnice (ochrona + nawożenie).

Fot. 1.

Uszkodzenia mrozowe obejmują koronę i szyjkę korzeniową roślin. W zależności od stopnia uszkodzenia tkanki (miękisz, wiązki przewodzące) na przekroju rośliny są ciemniejsze, koloru brudno-czerwonego lub brązowego (Fot. 2 i 3).

Do regeneracji nadmarzniętych, ale niecałkowicie obumarłych komórek i tkanek roślinnych polecane jest zastosowanie preparatów z grupy biostymulatorów od okresu pełnego „ruszenia wegetacji” roślin. Biostymulatory poprawiają procesy wzrostu i rozwoju roślin bez modyfikowania ich naturalnego przebieg. Ich działanie polega na usprawnieniu naturalnie występujących w roślinach mechanizmów łagodzących negatywne skutki niekorzystnych warunków, w tym wypadku, niskich temperatur. Najbardziej znanym i przebadanym biostymulatorem na świecie jest preparat Asahi SL. Jest to unikalny biostymulator oparty na specjalnie sformułowanej mieszaninie trzech substancji aktywnych z grupy nitrofenoli naturalnie występujących w roślinach. To właśnie one aktywnie uczestniczą w wielu ważnych procesach metabolicznych roślin. Unikalność produktu Asahi SL polega przede wszystkim na jego mechanizmie działania, który został bardzo szczegółowo przebadany na poziomie genu, komórki i także całej rośliny. Po zabiegu cząsteczki aktywne Asahi SL przechodzą łatwo do komórek roślinnych, gdzie są metabolizowane do komponentów naturalnie występujących w roślinie. Działanie widoczne jest na każdym poziomie organizacyjnym rośliny, zaczynając od biochemicznych i molekularnych procesów zachodzących w komórkach roślinnych, poprzez procesy fizjologiczne wpływające na poszczególne organy, aż do efektów widocznych na poziomie całej rośliny. Zmiany na poziomie molekularnym potwierdzone zostały dzięki obserwacji zmian w ekspresji genów (pomiar za pomocą mikromacierzy). Wśród genów ze zmienioną ekspresją pod wpływem działania Asahi SL, większość (>90%) wykazywało podwyższoną aktywność. Geny te w roślinie odpowiadają za wzrost i rozwój roślin zarówno wegetatywny, jak i generatywny, fotosyntezę, gospodarkę hormonalną, transport oraz odporność na czynniki stresowe. Podsumowując biostymulator Asahi SL wpływa na wzrost i rozwój roślin we wszystkich ich stadiach rozwojowych: wzrost wegetatywny (szybszy rozwój sadzonek, większa masa korzeni, więcej rozgałęzień) i wzrost generatywny (większa ilość kwiatów, szybszy wzrost łagiewki pyłkowej, większa ilość lepszej jakości owoców. Po stosowaniu Asahi SL mamy większą akumulację biomasy, co w efekcie końcowym przejawia się wzrostem plonu.

Wracając do uszkodzeń mrozowych sposób działania Asahi SL polega na dużej stymulacji naturalnej zdolności regeneracyjnej roślin uszkodzonych przez mróz tkanek i komórek. Szansa regeneracji zależy od tego, ile komórek pozostało przy życiu a rzadko zdarza się bowiem, żeby w czasie przymrozków zginęły lub zostały uszkodzone wszystkie komórki. Możliwości regeneracji zależą od tego, czy pozostałe żywe komórki będą w stanie funkcjonować. Asahi SL wspomaga tylko regenerację jeszcze żywych komórek. Powiedzmy sobie szczerze, że żaden biostymulator nie jest w stanie przywrócić do życia całkowicie przemrożonych (obumarłych) komórek
i tkanek roślinnych.

Poniżej rekomendujemy program regeneracyjny dla plantacji truskawek, które najbardziej ucierpiały:

  1. Ruszenie wegetacji:

  • Asahi SL (0,6 l/ha) + dolistny nawóz cynkowy (2 l/ha) + saletra potasowa (0,5%) – 2 x co 10-14 dni, stosować po zachodzie słońca lub w dzień pochmurny, z zachowaniem stężenia i ilości 500 l wody na ha.

  1. Początek kwitnienia:

  1. Pełnia kwitnienia:

  1. Po kwitnieniu:

Od faz 2-4 zabiegi należy stosować nie częściej jak 10-14 dni. Można łączyć je z fungicydami i insektycydami (oprócz faz 1, 2 i 3). Nie wskazane jest łączenie powyższego programu z innymi preparatami stymulującymi wzrost i rozwój roślin, gdyż może to prowadzić do zachwiania równowagi wegetatywno-generatywnej.

Wielu producentów przekonało się o bardzo dobrym działaniu preparatu Asahi SL i stosuje go od lat, zwłaszcza w niesprzyjających warunkach pogodowych wywołujących silny stres u roślin. Tych producentów, którzy nie znają jeszcze preparatu Asahi SL, zachęcamy do jego zastosowania nawet na niedużym areale produkcji, a z pewnością będą zadowoleni z wyjątkowych efektów jego działania.

Tomasz Sikora – Kierownik Wdrożeń w Sadownictwie, Arysta LifeScience

Materiał reklamowyPoprzedni artykułWczesnowiosenne zalecenia dla truskawek
Następny artykułWażne na początku wzrostu truskawek