Praktyczne wykorzystanie agrowłóknin Pegas Agro w projekcie Malinowe Factory

Agrowłóknina to materiał wyprodukowany z granulatu polipropylenowego w technologii typu spunbond. Granulat podawany jest do topielnika, gdzie podgrzewany jest do temperatury około 200˚C, płynna masa transportowana jest do extrudera, z którego wytłaczane są niekończące się cienkie włókna (nitki) rozdmuchiwane powietrzem. W ostatnim etapie produkcji włókna prasowane są przez kalander, który punktowo zgrzewa je i nadaje ostateczny wygląd produktowi końcowemu.

Włókniny wykorzystywane w rolnictwie i ogrodnictwie zwane są agrowłókninami. Jednym z elementów odróżniającym je od innych włóknin jest technologia produkcji oraz dodatek filtra UV. Agrowłóknina Pegas Agro produkowana jest na maszynach z prędkością około 50–70 mb na minutę (wolniej i dokładniej), co wzmacnia jej wytrzymałość (grubsze i bardziej elastyczne włókna), a odpowiednia zawartość stabilizatora na promienie ultrafioletowe chroni przed degradacją przez promienie słoneczne.

Agrowłókniny dzielą się na dwie grupy – osłaniające (białe) oraz ściółkujące, przeciw chwastom (czarne). Wyznacznikiem grubości agrowłóknin jest ich gramatura czyli waga 1m2. Wśród kategorii Osłaniających niekwestionowanym liderem są Agrowłókniny wiosenne –  Pegas Agro 17 g/m2 i 19 g/m2. Coraz częściej stosowane są również agrowłókniny jesienno-zimowe o gramaturze 23 g/m2 oraz zimowe 50 g/m2. Do agrowłóknin ściółkujących/przeciw chwastom należą materiały o gramaturze 50 g/m2.

Agrowłókniny o gramaturze 17, 19, 23 g/m2 występują standardowo w szerokościach od 1,6 m do 15,80 m, od szerokości 4,25 m są klejone i posiadają wzmocniony brzeg po obu stronach materiału. Jest to 35 cm dodatkowej warstwy włókniny przydatnej przy obsypywaniu ziemią.

Agrowłókniny zimowe o gramaturze 50 g/m2 występują w szerokościach maksymalnie 3,2 m podobnie jak agrowłókniny ściółkujące/przeciw chwastom. Porowata struktura agrowłóknin umożliwia swobodny przepływ wody, powietrza i światła. Firma Agrimpex w swojej ofercie posiada również interesującą nową agrotkanine polipropylenowa Dual Agro (biało-czarna), która lepiej przepuszcza wodę i powietrze.

Wykorzystanie agrowłókniny Pegas Agro do okrywania malin

Agrotechnika i zalety okrywania maliny powtarzającej

Coraz częściej producenci maliny powtarzającej owocowanie wykorzystują agrowłókninę Pegas Agro do płaskiego przykrywania swoich plantacji wczesną wiosną.

Zalety okrywania malin powtarzających:

  • Szybszy wzrost pędów

A

B

Rzędy na plantacji maliny odmiany 'Polka’ nieokryte (a) i okryte wiosną (początek kwietnia) agrowłóknią PEGAS AGRO (b)

  • Lepsza regeneracja roślin, po uszkodzeniach mrozowych w okresie zimy
  • Zabezpieczenie przed wiosennymi przymrozkami
  • Skrócenie okresu kwitnienia
  • Przyśpieszenie dojrzewania owoców
  • Zmniejszenie liczby pojedynczych zbiorów
Fot. 1. Malina powtarzająca sadzona w gruncie na agrowłókninie Pegas Agro, w systemie jednorzędowym

Tabela 1. Charakterystyka zbiorów maliny odmiany `Polana`

Wyszczególnienie Uprawa malin
bez agrowłókniny z agrowłókniną
2002 2003 2004 2005 średnia 2006 2007 2008 2009 2010 średnia
Początek zbiorów 3.08 1.08 7.08 8.08 4.08 7.08 2.08 31.07 31.07 7.08 3.08
Koniec zbiorów 30.09 18.10 6.10 15.10 9.10 11.10 13.10 10.09 19.09 1.10 28.09
Zebranie powyżej 50% plonu 16.08 28.08 2.09 14.09 8.09 1.09 10.09 23.08 21.08 3.09 30.08
Liczba zbiorów (szt.) 16 24 16 23 19,8 15 16 12 12 10 13
Długość zbiorów (w dniach) 57 77 59 67 65 64 71 40 49 54 56

Autor:  P. Krawiec

  • Przesunięcie szczytu zbiorów z pierwszej dekady września na koniec sierpnia (większa dostępność siły roboczej, bardziej sprzyjające warunki atmosferyczne)
  • Zwiększenie plonu handlowego
  • Na okrytych plantacjach nie obserwuje się wzrostu zagrożenia chorób

Tabela 2. Wpływ wiosennego okrywania włókniną malin powtarzających na wysokość plonu (średnie z dwóch odmian Polka, Polana) przeliczeniowego z hektara w kolejnych terminach zbioru w 2012 r. (Karczmiska, woj. Lubelskie, za dr P. Krawiec)

Kombinacja 1.08 4.08 8.08 16.08 20.08 24.08 28.08 31.08 11.09 Suma plonu % do kontroli
t/ha
kontrola 0,3 0,4 0,3 0,5 0,9 0,4 1,8 0,4 1 6 0
włóknina 0,3 0,6 0,4 0,5 1,1 0,5 2,2 0,5 1,1 7,2 19,7

 

Przygotowanie pola

Jesienią po zbiorach kosimy pędy nisko, co nie spowoduje mechanicznych uszkodzeń agrowłókniny i wydłuży okres jej użytkowania. Mikroklimat pod włókniną może sprzyjać wzrostowi chwastów, dlatego w celu uniknięcia zbyt dużego zachwaszczenia rzędów wskazane jest zastosować w jesieni po skoszeniu herbicyd doglebowy. Przed rozłożeniem okrywy należy również wykonać nawożenie oraz rozwinąć linię kroplującą, jeżeli plantacja będzie nawadniana.

Plantacja maliny jesienią po zbiorach (skoszone nisko pędy, użyty herbicyd doglebowy)

Termin i sposób okrycia

Plantację okrywamy wczesną wiosną gdy pozwolą nam na to warunki atmosferyczne, z reguły są to pierwsze dni kwietnia. Pegas Agro do okrywania malin o szerokości 1,6 m rozkładamy na szerokość ok. 1 m, pozostawiając tunel, co umożliwi swobodny wzrost roślin. Agrowłókninę możemy rozwijać na małych plantacjach ręcznie, na większych wygodniej i szybciej będzie mechanicznie za pomocą ciągnika. Brzegi agrowłókniny mocujemy za pomocą szpilek z drutu najlepiej powlekanego tworzywem o grubości 2 mm i długości 16-20 cm. Główkę szpilki musimy uformować w taki sposób aby powierzchnia bezpośrednio przylegająca do włókniny ok. 2-3 cm, zabezpieczała przed jej rozerwaniem. W późniejszej fazie wzrostu gdy rośliny będą wyższe musimy poluzować okrywę z jednej, a następnie z drugiej strony rzędu.

Włókninę najlepiej pozostawić na malinach do momentu, gdy minie ryzyko uszkodzenia roślin przez późne wiosenne przymrozki, z reguły jest to 10-20 maja. Musimy jednak zwrócić uwagę aby osłona nie była zbyt mocno naprężona, ponieważ może hamować wzrost pędów.

Zaleca się całkowite odkrycie plantacji w pochmurny dzień lub w godzinach popołudniowych aby uniknąć stresu termicznego jakiego mogą doznać rośliny przy ostrym południowym słońcu . Włókninę należy zwinąć i przechowywać w stanie suchym w ciemnym miejscu gdzie nie będzie  dostępu promieni słonecznych.

Wykorzystanie agrowłókniny Pegas Agro do ściółkowania przeciw chwastom, w nowej technologii uprawy malin powtarzającej owocowanie

W Karczmiskach w gospodarstwie dr. Pawła Krawca, w ramach projektu Malinowe Factory, na początku czerwca w 2016 r., założona została plantacja doświadczalna maliny powtarzającej owocowanie odmiany 'Polana’, z wykorzystaniem agrowłókniny Pegas Agro, do ściółkowania przeciw chwastom. W roku 2017 w ramach Malinowego Factory została założona kolejna plantacja kilku odmian maliny powtarzającej z wykorzystaniem Pegas Agro do ściółkowania przeciw chwastom. Do założenia plantacji wykorzystano agrowłókninę o szerokości 1,2 m. Po rozłożeniu materiału za pomocą maszyny uzyskano zagon o szer. 0,8 m. i wysokości ok. 20 cm. Agrowłóknina została rozłożona za pomocą maszyny do formowania zagonów. Firma Agrimpex obecnie użycza tej maszyny swoim klientom. Maszyna ta wyposażona jest w glebogryzarkę, która rozdrabnia dodatkowo glebę, jak również aktywny wał do zagęszczenia gleby. Dozownik umożliwia aplikacje nawozów bezpośrednio w rzędy, gdzie będą posadzone rośliny. Za pomocą maszyny można rozłożyć linie i taśmę kroplujacą.

Linia kroplująca została rozłożona na agrowłókninie w późniejszym terminie. W tej nowej technologii uprawy wykorzystano sadzonki doniczkowane. Rośliny posadzone zostały w naciętych otworach (krzyż 0,2 m x 0,2 m), w różnych kombinacjach zróżnicowanych pod względem ilości rzędów na zagonie i liczby sadzonek na mb. powierzchni pola.

Na plantacji zastosowano następujące rozstawy sadzenia:

– 3,5 m w każdej kombinacji między rzędami.

– dwa rzędy roślin na zagonie w rozstawie 0,3 m między rzędami x 0,3 m między roślinami (19 000 sadzonek/ha)

– jeden rząd roślin na zagonie w rozstawie 0,4 m między roślinami (7100 sadzonek/ha)

– jeden rząd roślin na zagonie w rozstawie 0,3 m między roślinami (9500 sadzonek/ha)

Uprawa gleby:

– uprawa tradycyjna na płasko

– zagon ściółkowany agrowłókniną Pegas Agro oraz nie ściółkowany.

Malina w tej technologii uprawy prowadzona jest, kilka pędów z rośliny. Młode pędy wyrastają tylko w naciętych otworach, nie przerastają przez agrowłókninę. Ściółkowanie plantacji pozytywnie wpływa na wzrost młodych pędów, plonowanie, jak również wielkość owoców. Agrowłóknina eliminuje zachwaszczenie w rzędach. Rośliny posadzone na ściółce  przyjmują się w 100%. Wczesne sadzenie (sadzonki doniczkowane) początek maja, pozwoli w pierwszym roku uprawy uzyskać plon. Jego wielkość zależy od liczby roślin i terminu sadzenia.

W projekcie Malinowe Factory rośliny posadzone zostały zbyt późno, przez co nie udało się zebrać dużej części owoców.

Tabela 3. Plonowanie i wielkość owoców maliny odmiany 'Polana’ w roku sadzenia

Metoda pielęgnacji gleby Rozstawa Plon z ha/t Masa 100 owoców(g)
standard rząd pojedyńczy x 40 cm 1,16 259,8
rząd pojedyńczy x 30 cm 1,86 297,3
rząd podwójny x 30 cm 3,13 295,5
zagon odkryty rząd pojedyńczy x 40 cm 0,98 275,7
rząd pojedyńczy x 30 cm 1,59 290,7
rząd podwójny x 30 cm 2,37 301,3
zagon + włóknina rząd pojedyńczy x 40 cm 1,89 314,5
rząd pojedyńczy x 30 cm 2,44 314,4
rząd podwójny x 30 cm 3,44 321,9
średnia standard 2,05 284,2
zagon odkryty 1,65 289,2
zagon + włóknina 2,59 316,9

Źródło: Informator; Biuletyn Związku Sadowników Rzeczypospolitej Polskiej

Tabela 4. Plonowanie (plon przeliczeniowy) odmiany 'Polana’ (Karczmiska) w gruncie, po dwóch latach obserwacji

Plonowanie odmiany 'Polana’
metoda pielęgnacji gleby plon z 1 ha (t)
2016 r. 2017 r.
zagon  nieściółkowany 1,65 8,9
zagon ściółkowany czarną agrowłókniną Pegas Agro 2,59 10,4

Źródło: „Jagodnik”Poprzedni artykułTrzy produkty dla malin
Następny artykułBiologia w nowoczesnej uprawie malin

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj